ALKOHOL OCH Graviditet

www.avkol.info - diskutera ditt problem med psykologer och psykoterapeuter!

När du skriver till mig ett personligt meddelande, ange numret på den fråga som jag svarade på dig eller ge en länk till den.

www.preobrazhenie.ru - Klinikstransformation - anonym konsultation, diagnos och behandling av sjukdomar med högre nervös aktivitet.

 • Om du har några frågor till konsulten, ställ honom via ett personligt meddelande eller använd formuläret "ställa en fråga " på sidorna på vår webbplats.


Du kan också kontakta oss per telefon:

 • 8 495-632-00-65 Flerkanalig
 • 8 800-200-01-09 Gratis samtal inom Ryssland


Din fråga kommer inte att besvaras!

Vi var de första och förblir bäst!

Du har rätt, alkohol och graviditet ur medicinsk synvinkel är inte kompatibla just på grund av det faktum att användning av någon, även den mest utspädda etanolen, förgiftar den blivande mamman sitt barn.

SKAPA NYTT MEDDELANDE.

Men du är en obehörig användare.

Om du registrerade dig tidigare, "logga in" (inloggningsformulär längst upp till höger på webbplatsen). Om du är här för första gången kan du registrera dig.

Om du registrerar dig kommer du att kunna hålla koll på svaren på dina meddelanden i framtiden, fortsätta dialogen i intressanta ämnen med andra användare och konsulter. Dessutom kommer registrering att tillåta dig att göra privat korrespondens med konsulter och andra användare av webbplatsen..

Alkohol och moderkakan

Alkoholmissbruk leder naturligtvis till strukturella och funktionella störningar i alla organ och vävnader utan undantag. Ett särskilt sorgligt ögonblick är att gravida kvinnor använder alkohol. Enligt amerikanska forskare [1] var förekomsten av alkoholanvändning bland kvinnor i fertil ålder 54,6% i USA 2001. Dessutom observeras cirka 4 miljoner gravida kvinnor årligen i USA, varav 40% tog alkohol under graviditeten och cirka 3-5% missbrukade den under graviditeten [1]. Resultatet av alkoholkonsumtion under graviditeten är utvecklingen av det så kallade fetala alkoholsyndromet, vars incidens varierar från 3 till 7 per 1000 levande födda [2]. I detta avseende anses förtydligande av egenskaperna hos alkoholens effekt på moderkakan som ett organ som reglerar fostrets tillväxt och utveckling vara ett brådskande problem..

Syftet med arbetet: analys av litteraturdata om egenskaperna hos alkoholskador på moderkakan.

Den toxiska effekten av alkohol på fostervävnad baseras på egenskaperna hos dess farmakokinetik och metabolism i moderkakan. Enligt R. Waltman och E.S. Iniquez [3], inom 1 minut efter att alkohol uppträder i en gravid kvinnas blod, kan det detekteras i fostret. Trots att ökningen av alkoholkoncentrationen i fostrets blod inträffar långsammare jämfört med en gravid kvinnas blod, så blir de i slutändan nästan samma [4]. Samtidigt, vid tidpunkten för förlossningen, kan koncentrationen av alkohol i blodet hos nyfödda till och med överstiga den hos kvinnor efter förlossningen [4].

När man studerade processerna för eliminering av alkohol från kroppen, fann man att den genomsnittliga alkoholhastigheten från en kvinnas blod är 0,010 g per dl per timme och från blodet hos en nyfödd - 0,0083 g per dl per timme [5]. Som ett resultat av en jämförande analys av alkoholeliminationshastigheten hos ett moder-nyfött par karakteriserades det senare av en tvåfaldig större variation i alkoholhastigheten från blodet jämfört med kvinnor i förlossning [5].

Etanolmetabolism i vävnaderna i moderkakan, fostret och nyfödda utförs med samma enzymer. I allmänhet sker dess metabolism genom oxidativa och icke-oxidativa vägar. Den oxidativa vägen är det viktigaste sättet att metabolisera etanol i levern och utförs med hjälp av tre enzymsystem: alkoholdehydrogenas, cytokrom P4502E1 och katalas.

Under påverkan av alkoholdehydrogenas i en vanlig människas lever metaboliseras cirka 90–95% alkohol (etanol). Det är viktigt att mödrar som föder barn med tecken på alkoholsyndrom hade högre alkoholkoncentrationer i blodet och mer uttalad polymorfism av alkoholdehydrogenas. Samtidigt var deras kroppsvikt lägre och vikten hos det nyfödda tvärtom var större än kontrollgruppens indikatorer. Enligt S. Gemma et al. [6] polymorfism av alkoholdehydrogenasgener kan spela en viktig roll i utvecklingen av fostrets alkoholsyndrom, särskilt närvaron av ADH2 * 2-allelen hos modern eller fostret bidrar till den skyddande effekten. Återstående 5-10% alkohol katalyseras i levern genom cytokrom P4502E1 (CYP2E1) -systemet. Aktivering av den senare (från 4 till 10 gånger) i levern noteras när man dricker stora mängder alkohol eller vid långvarig användning. Alkoholinducerad aktivering av CYP2E1-isoformen förekommer också i moderkakan, där CYP2E1 har högre affinitet för etanol jämfört med placentaalkoholdehydrogenas. Det är därför placentaformen av cytokrom CYP2E1 betraktas som det huvudsakliga enzymet som metaboliserar prenatalt mottagen alkohol [6]. Det tredje oxidativa enzymet, katalas, har en minimal roll i etanolmetabolismen in vivo..

Den icke-oxidativa vägen för etanolmetabolism är associerad med bildandet av etylestrar av fettsyror, det spelar också en mindre roll vid eliminering av alkohol jämfört med oxidationsvägar.

Tillsammans med ämnesomsättningen utsöndras en liten mängd alkohol genom huden (cirka 0,1%), lungorna (från 0,7% till 8%, beroende på dess koncentration i kroppen) och njurarna (från 0,3% till 10%) [6, 7].

Hos gravida kvinnor är passagen av alkohol genom moderkakan det första steget av fosterskada före födseln. På grund av sina kemiska egenskaper har etanolmolekyler en snabb diffusion genom olika biologiska membran, inklusive placentans strukturer, och sprids i kroppsvätskorna. Som ett resultat närmar sig koncentrationen av alkohol i fostrets blod efter 1 timme och motsvarar efter en timmes koncentration av en gravid kvinna [4].

Det är välkänt att moderkakan är involverad i olika typer av ämnesomsättning, men alkohol oxideras praktiskt taget inte och därför minskar dess koncentration knappast när den passerar genom moderkakan. W. Jelski och M. Szmitkowski [8] fann att i vävnaden i människans moderkaka finns det bara en isoform av alkoholdehydrogenas, som tillhör III-klassen och kännetecknas av lägre affinitet och nivån av etanolmetabolism jämfört med isoformer i andra klasser. Således är etanoloxidationshastigheten i moderkakan 45,6 nmol per timme i 1 gram vävnad, medan den i levern når 178 mmol per timme i 1 gram, vilket är 3900 gånger mer [9]. Tillsammans med detta registrerades aktiviteten för syntas av etylestrar av fettsyror i placentacellerna, men det är också endast minimalt involverat i alkoholens icke-oxidativa metabolism [10].

När alkohol kommer in i fostrets systemcirkulation börjar den metaboliseras genom samma system som i den vuxna kroppen. Det huvudsakliga enzymet som metaboliserar etanol i fostret är också leveralkoholdehydrogenas. Det finns dock bara under den andra graviditetsmånaden, medan dess metaboliska aktivitet varierar från 5% till 10% av en vuxen [11].

CYP2E1-isoformen från cytokrom P450 var frånvarande hos foster vid tio veckors graviditet och detekterades vid 19, 23 och 24 veckor [12]. Dess koncentration är 2–4 gånger lägre än hos en vuxen lever (0,2–0,4 nmol per 1 mg kontra 0,4–0,8 nmol per 1 mg) och oxidationshastigheten är 12–27% [13]. Det vill säga att fostrets förmåga att metabolisera etanol är så liten att denna funktion nästan helt är på en gravid kvinnas kropp..

I detta avseende utsöndras alkohol som har kommit in i fostrets blodomlopp oförändrad genom lungorna och med urin i fostervätskan. Enligt [14] uppträdde således alkohol i fostervätskan 15–45 minuter efter att ha tagit den av en gravid kvinna i en dos av 0,3 g per kg kroppsvikt. 3,5 timmar efter intag av alkohol upptäcktes den senare inte i den gravida kvinnans blod utan bestämdes i fostervätskan. Baserat på de genomförda studierna beräknade författarna att den genomsnittliga minskningen av alkoholkoncentrationen i blodet hos en gravid kvinna var 0,15 ± 0,01 mg per ml per timme och i fostervattnet - 0,08 ± 0,03 mg per ml per timme [14].

J. Idanpaan-Heikkila et al. [4] fann att koncentrationen av alkohol i fostervattnet nådde 50% av dess nivå i en gravid kvinnas blod. I en nyare studie [15], baserad på en analys av sex gravida kvinnor vid 16-18 veckors graviditet efter oralt alkoholintag i en dos på 300 mg per kg kroppsvikt, visades att koncentrationen av alkohol i kvinnors blod och fostervatten var densamma. Alkoholhalten i fostervattnet var 16% lägre än motsvarande indikatorer för en gravid kvinnas blod först de första 3,5 timmarna efter att ha tagit det [15].

En sådan märklig och långvarig cirkulation av alkohol i moderkakan och fosterkroppen påverkar utan tvekan det morfologiska och funktionella tillståndet hos elementen i moderkakan och fostervävnaderna. Först och främst bör det noteras att navelsträngens kärl är mycket känsliga för effekterna av etanol. När man studerar isolerade delar av navelsträngen B.M. Altura et al. från [16] fann att etanol i en dos av 50–85 mg / dl har en uttalad vasokonstriktoreffekt på navelsträngskärlen i 60 minuter. I detta fall reagerade navelartärerna på lägre etanolkoncentrationer och karakteriserades av en större grad av kontraktilitet jämfört med navelvenen. Resultatet av vasokonstriktoreffekten av alkohol är en ökning av det vaskulära trycket hos fostret-placenta och perfusionstrycket i moderkakan. Således åtföljdes en ökning av etanoldosen från 10 mM till 70 mM av en ökning av perfusionstrycket från 4 mm Hg till 10 mm Hg. Det bör tilläggas att en ökning av perfusionstrycket i kärlen i moderkakan bidrar till nedsatt syretransport och utvecklingen av fetal acidos..

Den lägsta koncentrationen av vasokonstriktoreffekten av etanol mot navelsträngskärlen, enligt R.T. Savoy-Moore et al. [17], sträcker sig från 0,01% till 0,001%, vilket motsvarar en dos av en ”dryck” (dryck, 14 g 96% etylalkohol). Samtidigt visade Doppler-avbildning i en klinisk miljö frånvaron av en signifikant förändring i blodflödet i navelsträngens kärl hos gravida kvinnor efter att ha använt en "drink" [18].

Samtidigt med vasokonstriktoreffekten leder etanol till aktivering av endotel kväveoxidsyntas och följaktligen en ökning av kväveoxidproduktion. Sådana förändringar är uppenbarligen av en kompenserande adaptiv natur, eftersom endotel kväveoxidsyntas och kväveoxid i sig är involverade i normaliseringen av akuta vasokonstriktoreffekter..

Samtidigt visades det i modellsystem för perfusion av villi av den mänskliga moderkakan att exponering för etanol leder till en 2,5–3-faldig ökning av aktiviteten hos endotel-syntas, kväveoxider i syncytiotrofoblasten av terminal villi [19]. Samtidigt ökade inte kväveoxidinnehållet i perfusionslösningen utan minskade tvärtom. Den avslöjade minskningen av kväveoxid är enligt författarna [19] associerad med dess deltagande i neutraliseringen av syreradikaler som bildas som ett resultat av parallell utveckling av oxidativ stress i moderkakan. Sådana störningar av interaktioner mellan aktiviteten av kväveoxidsyntas och koncentrationen av kväveoxid kan orsaka störningar i intraplacental blodflöde och en efterföljande minskning av tillförseln av näringsämnen till fostret..

På tal om abnormiteter av angiogenes i moderkakan är det nödvändigt att fokusera på studierna utförda av Lecuyer et al. [20]. I experiment på möss och i studien av puerperas fann författarna en minskning av storleken på villi och kapillärer som passerar dem i fall av alkoholkonsumtion under graviditeten. Enligt författarna [20] baseras den alkoholinducerade minskningen i graden av villös vaskularisering på den obalans som de avslöjade mellan uttrycket av placentatillväxtfaktor och uttrycket av vaskulära endotelväxtfaktorreceptorer R1 och R2 i kapillärendoteliocyter och villös syncytiotrofoblast. Det är anmärkningsvärt att överträdelsen av förhållandet mellan proangiogena och antiangiogena faktorer i moderkakans strukturer är en viktig länk i patogenesen av graviditetshypertensiva störningar, inklusive preeklampsi [21, 22].

Förutom störningar i angiogenes har etanol och acetaldehyd i kliniskt signifikanta koncentrationer en negativ effekt på trofoblastfunktionen. Således ledde tillsatsen av etanol i en dos av 20 μM eller acetaldehyd i en dos av 40 μM till cellkulturen till en minskning av nivån av proliferation av cytotrofoblastceller och påverkade inte processerna för stromal cellproliferation [23]. Samtidigt registrerades en signifikant hämning av cellmigrering under inverkan av etanol i en dos av 20 mM eller acetaldehyd i doser av 20 μM och 40 μM [23]. I experiment på råttor som konsumerade alkohol visades dessutom en dosberoende minskning av antalet invasiva trofoblastceller och en minskning av graden av vidhäftning [24]. I moderkakorna hos möss som hade fri tillgång till en 0,5% etanollösning för att dricka noterades abnormiteter i strukturen av villi, nekros och en minskning av cytotrofoblastskiktet, liksom spridning av bindvävssepta [25].

Det är naturligt att ovanstående förändringar i invasiv trophoblast leder till en minskning av dess invasion och störningar av transformationsprocesserna i livmoderns spiralartärer, vilket i sin tur leder till en ytterligare minskning av uteroplasentalt blodflöde. Uppenbarligen leder därför missbruk av alkohol under graviditeten till en minskning av placentans massa. Enligt M. Kaminski et al. [26] minskade placentavikten med 4% (589 g mot 611 g, s

Dricker alkohol före och under graviditeten

Graviditet och alkohol är ur en medicinsk synvinkel lika oförenliga begrepp. Under fostrets bildning arbetar kvinnans kropp "för resultatet", ett enormt dagligt arbete utförs, vilket är förknippat med hormonell belastning och korrekt metabolism. Varje portion alkohol har en negativ inverkan inte bara på det ofödda barnets kropp utan också på en gravid kvinnas vitala organ. Av vilka skäl är alkohol kontraindicerad under graviditeten och finns det en "säker" portion alkohol?

Alkohol före graviditet: negativa faktorer

Hur alkohol påverkar en gravid kvinnas kropp, vet många, men hur farlig är en liten del alkohol före graviditeten? Att bära ett barn är en lång och mödosam process, i kombination med kvinnans kropps beredskap att svara på alla hormonella förändringar. Det finns inget sådant organ som skulle "stå åt sidan" under dräktighetsperioden. Om vi ​​tar hänsyn till det faktum att vår kropp uppfattar alkohol i vilken mängd som helst som ett gift, kan även måttlig alkoholkonsumtion ifrågasättas.

För den blivande mamman rekommenderas det att bibehålla hälsan, funktionaliteten hos särskilt viktiga organ: lever, hjärta, bukspottkörtel, binjurar och njurar. Det är just dessa organ som är de första som faller under det negativa inflytandet av alkoholens förfallsprodukter. Det är därför det bara finns en slutsats: alkohol är kategoriskt kontraindicerad före, under och efter graviditeten..

Alkohol i tidig graviditet: vad är risken??

Även låg alkoholkonsumtion och tidig graviditet är oförenliga begrepp. Risken för att dricka under de första åtta veckorna av graviditeten är kanske den högsta. Det finns en risk för att utveckla embryofel, frysa graviditeten och till och med dess upphörande. Den embryonala perioden (från befruktningen till åtta veckor) kännetecknas av produktion av aktivt hormon. Under denna period bildas moderkakan och fästs vid livmoderkroppen, zygoten förvandlas till ett embryo, de grundläggande vitala funktionerna läggs för att bevara graviditeten och säkerställa dess adekvata kurs.

Den fulla intrauterina utvecklingen av ett barn inuti livmodern beror på faktorer, bland vilka ärftlighet, negativa faktorer från den yttre miljön (strålning, kemisk förgiftning), liksom den förväntade mammans livsstil intar en dominerande plats. En utmattad kropp kan inte tillhandahålla rätt näring och utveckling av fostret. Denna faktor förvärras också av intaget av alkohol. Etyl passerar moderkakan efter 20 minuter efter att ha kommit in i magen. Inledningsvis har alkohol (eller snarare dess sönderfallsprodukter) en skadlig effekt på syretillförseln av moderkakan, hjärnan och hjärtat i embryot.

Alkohol under graviditet i vilken mängd som helst kan framkalla sådana patologier:

 • FAS (fetalt alkoholsyndrom);
 • patologi för utveckling av lever, njurar, hjärta, hjärna;
 • underutvecklat kärlsystem hos fostret;
 • låg födelsevikt (medfödd dystrofi);
 • anomalier av utveckling och benbildning av den maxillofaciala delen: ett långsträckt ansikte, underutveckling av underkäken, hypoplasi i den zygomatiska bågen, deformation av näsbenen, "klyftläpp" eller "klyftgom";
 • oregelbunden huvudform. Oftare är det ett långsträckt huvud, utplattat från den bakre delen, en akut form av kronan, en tillplattad nacken.
 • skel, minskade ögonslitsar;
 • deformation av bröstet, höftledet;
 • oproportionerlig kropp
 • mikrocefali - underutveckling av hjärnan;
 • neurologiska störningar (ett nervöst barn, "i ansiktet" tecken på alkoholförgiftning);
 • könsorgan-anala störningar.

Alla ovanstående komplikationer är valfria, men med förbehåll för regelbunden drickning ökar en gravid kvinna automatiskt utvecklingen av patologier av annan karaktär.

Finns det en norm för acceptabel alkoholkonsumtion för en gravid kvinna??

Vissa tjejer, som befinner sig i en position, talar om "fördelarna" med alkohol i dess små portioner. Effekten av alkohol på graviditeten är oberoende av kvantitet och kvalitet. Till exempel kan endast 30 gram av en dryck innehållande etylalkohol framkalla ett brott mot placentas syretillförsel, defekter i utvecklingen av hjärtmuskeln och njurarna..

En relativt "säker" portion alkohol beror på den gravida kvinnans individuella egenskaper. Berusning för vissa kan komma inom 15 minuter efter att ha tagit alkohol och för andra - efter 5 minuter, men i vilket fall som helst påverkar alkohol i större eller mindre del alla inre organ hos modern och barnet. I de tidiga stadierna är detta en 50% chans för missfall och i senare skeden - frysta graviditeter och fostrets anomalier.

Det finns ingen säker och acceptabel del av alkoholhaltiga drycker (av någon kvalitet) för gravida kvinnor! Det här är värt att komma ihåg. Naturligtvis kan man inte säga att ett glas vin som berusas nödvändigtvis kan framkalla komplikationer i ett barns utveckling, men motsatsen är också omöjlig. Risken i procent är 50: 50.

Om blivande mödrar är redo att riskera sitt ofödda barns hälsa kan du säkert experimentera. Etylalkohol, som tränger in i en kvinnas kropp, kommer direkt in i moderkakan. Samtidigt är procentandelen av koncentrationen av sönderfallsprodukterna av etanol (acetaldehyd) i blodplasman densamma för både modern och hennes foster. Alkoholförgiftning är det direkta ödet för ett barn som befinner sig i en "hopplös position" i livmodern.

Faror med alkohol i slutet av graviditeten

Alkohol under sen graviditet är också farligt. De flesta blivande mödrar tänker naivt att om barnet bildas fungerar alla organ redan fullt ut, då kan du ibland ”behaga” dig själv med ett glas champagne eller öl. Faktum är att faran för barnet i senare termer (särskilt före leverans) inte minskar. Nu passerar mammaglaset fritt fritt moderkakan och påverkar direkt barnets hjärna. Konsekvenserna av ett sådant utslag är barnets alkoholförgiftning. Till exempel orsakar kronisk alkoholism hos en mamma tecken på alkoholförgiftning hos ett barn. Efter födseln är den vanligaste diagnosen spädbarns fostrets alkoholsyndrom. Vad är denna sjukdom och hur farligt är detta tillstånd för ett barn efter födseln?

Även om du systematiskt dricker små portioner alkohol kan du framkalla komplex alkoholförgiftning av barnet redan i livmodern. Den vanligaste diagnosen är spädbarnsalkoholsyndrom. Den kliniska bilden beror på komplikationens form. Den milda formen manifesterar sig i form av en liten mental avvikelse, fysiska indikatorer är oftast normala, vikten vid födseln kan minskas något. Den genomsnittliga formen kännetecknas av mer komplexa psykiska störningar (måttlig). Somatiska sjukdomar, utvecklings- och tankebesvär, nervstörningar och minskad kroppsvikt vid födseln är de viktigaste tecknen.

Den svåraste och farligaste formen är svår. Defekter i inre organ, synliga utseendefelter ("klyftläpp", liten näsa, långsträckt huvud, "klyftgom"). Detta steg åtföljs av störningar i centrala nervsystemet. Konsekvenserna av någon form av fetalt alkoholsyndrom:

 1. stammande och smälta
 2. betydande utvecklingsfördröjning
 3. utvecklingsavvikelser i extremiteterna;
 4. astigmatism;
 5. malocclusion, bröstvägran;
 6. aggression och psykosomatiska manifestationer;
 7. brott mot uppfattningen av den omgivande världen;
 8. degradering.

Kronisk alkoholism och konstant användning av alkohol av modern provocerar komplicerade tillstånd, vars behandling endast utförs på ett sjukhus. Att dricka alkohol under graviditeten kan faktiskt vara ett livslångt handikapp för ditt barn. Sannolikheten för en sådan situation är 50%. Är det dock värt risken med det imaginära nöjet att dricka alkohol, även av den mest utmärkta kvaliteten?

Födelsedag: alkoholförgiftning av den gravida kvinnan och resultatet av förlossningen

Berusning av en gravid kvinna med konstant alkoholkonsumtion påverkar inte bara barnets utveckling utan också placentas syretillförsel. Som ett resultat av det ständiga missbruket av alkohol i de sena stadierna ökar risken för att utveckla för tidig födsel. 60% av förlossningen hos alkoholmissbrukare är en för tidig förlossningsprocess vid 33-36 veckor. Det är denna faktor som är riskabel för barnets liv och vidareutveckling. Förutom den belastning som barnet utsattes för i livmodern, efter födseln måste han kämpa för livet. Tidig förlossning ökar risken för lunginflammation, vilket i sig är ett dödligt tillstånd för spädbarn.

Dessutom har effekten av etanol, riktad på hela kvinnans kropp, en direkt effekt på födelseprocessens aktivitet. Funktionerna i levern, njurarna och hjärnan "saktar ner", det finns en brist i produktionen av ett ämne som är nödvändigt för förlossning - oxytocin. Ytterligare injektioner av oxytocin kan bara fungera 60%. Alla andra situationer kräver kejsarsnitt. Detta är det enda sättet att minska risken för födelseskada för den nyfödda..

Slutsats

Alkohol i vilken kvantitet som helst, av vilken kvalitet som helst för en frisk person är ett gift som framkallar komplexa störningar i inre organ. För en gravid kvinna är att dricka alkohol i befruktningsstadiet, tidig och sen utveckling av barn en omotiverad risk. Patologier för utveckling av inre organ, livslång funktionshinder och komplexa fysiologiska avvikelser är utsikterna för varje mamma som har tagit ansvar för att dricka alkohol under graviditeten.

Men det värsta är hopplösheten i barnets situation själv. Ett barn som växer i moderns kropp kan inte skydda sig från alkoholens skadliga effekter, och en kvinnas skyddande naturliga funktioner kan inte garantera fostrets säkerhet vid alkoholmissbruk. Nikotin, alkohol och narkotikamissbruk är de farligaste faktorerna som orsakar livshotande mutationsprocesser hos ett outvecklat barn. Till och med en oplanerad graviditet kan inte vara en ursäkt för en blivande mammas oansvar..

Graviditet och alkohol

Det borde inte finnas något tvivel om att alkohol i framtiden har en skadlig effekt på fostrets utveckling och barnets hälsa. Mycket har skrivits, hörts och diskuterats om detta. Men ett stort antal gravida kvinnor tror att användning och missbruk inte är samma sak. Finns det någon skillnad mellan dessa begrepp när ett nytt liv har uppstått inom dig? Har en blivande mamma råd att ta en klunk? Och vad är den tillåtna dosen alkohol under denna avgörande period?

Forskare och läkare har redan försökt klargöra denna fråga många gånger. Och varje gång de hittade ett nytt svar på det. Dessutom finns det fortfarande inget entydigt korrekt bland dem. Men den vetenskapliga belysningen i denna fråga har ändå förändrats avsevärt..

Man brukade tro att ett glas gott vin inte bara var säkert utan även användbart för en gravid kvinna. Rött vin höjer hemoglobin och ökar aptiten - detta är extremt viktigt för mamma nu. Så det är nödvändigt. Ingen kan fastställa strikta vissa gränser i godtagbara doser, eftersom var och en har sin egen gräns: kroppen reagerar på alkohol på ett mycket individuellt sätt. Och vad är normen för en kvinna, för en annan kan vara överdrivet. I genomsnitt var ett glas vin tillåtet per vecka.

Men det var värt allt och ingenting: att se lite längre in i kvinnan. Kan detta vara till nytta för fostret? Idag har det bevisats att ett barn i livmodern "dricker" alkohol med henne. Det är sant, inte i samma mängd som mamma, men exakt hälften av vad hon tog på bröstet. Även om nya bevis tyder på att alkohol tränger igenom placentabarriären i sin helhet. Mycket kan sägas om hur etylalkohol påverkar embryot. Men för att förstå bilden krävs det vanligtvis inte. Eftersom din position och önskan att dricka under graviditeten beror bara på en sak: tror du att för en så liten och försvarslös varelse, som ännu inte är född, men som redan lever och fungerar som du, finns det åtminstone en säker dos alkohol ? Även om han får 5 gram av de tio du dricker? Kommer det att döda honom? Och ännu värre: kommer det att förlamas?

Det är därför moderna läkare idag har intagit en helt annan ståndpunkt: det finns inga säkra doser alkohol under graviditeten. Ingen (och kanske aldrig) kommer säkert att berätta för dig hur många gram vin eller öl som är dödlig för din lilla. Och värst av allt: ingen utom du kommer att hållas ansvarig för detta senare. Detta betyder inte alls att en slurk öl till exempel kan sluta i tragedi för dina avkommor. Men det garanterar inte heller det motsatta..

En annan ny slutsats: det finns ingen skillnad mellan alkoholhaltiga drycker under graviditeten. Och om tidigare läkare hävdade att whisky, konjak, vodka, likörer och liknande nu är förbjudet för dig, och vin och öl är på listan över tillåtna, visar nya vetenskapliga studier en annan sak: någon alkohol är lika potentiellt farlig för avkomma.

Var inte panik om du har gått mycket runt utan att veta att du är gravid. I början, medan embryot fortfarande är på väg till livmodern, är det bara farligt i den meningen att det kan framkalla en spontan abort. Men då kommer du inte ens veta om graviditet. Tills moderkakan bildas och fostret börjar mata från dig, finns det ingen risk för alkohol. I genomsnitt anses två veckor mellan befruktning och missad menstruation vara helt säkra. Naturligtvis, om doserna av alkohol av någon anledning var för stora och konsumerades dagligen, är det värt att berätta för läkaren om det. Om inte, slappna av. Men senare, så snart embryot landar och börjar utvecklas och växa, kan man inte prata om alkohol! Den minsta droppen under första trimestern kan orsaka patologier och missbildningar. Denna period är den viktigaste och farligaste..

Alkohol under graviditeten - kan du dricka, effekten på embryot och konsekvenserna av libation

Unga människor konsumerar regelbundet alkoholhaltiga drycker, vissa i begränsade mängder, andra till och med lider av alkoholism. Alkohol under graviditeten i de tidiga stadierna och under de senaste veckorna är strängt förbjudet, det här är det första som den blivande mamman ska vägra. Inverkan av etylalkohol från dryckens sammansättning har en påtaglig effekt på fostrets utveckling, leder till oförbättrad patologi, påverkar negativt många kroppssystem av en gravid kvinna.

Hur alkohol påverkar graviditeten

Unga mödrar har ofta ett dilemma: kan gravida kvinnor dricka? Varje läkare kommer att säga att detta är förbjudet i något stadium av graviditeten och till och med innan befruktningen själv, om du planerar det. Det rekommenderas att ge upp alkohol till båda föräldrarna för att utesluta en skadlig effekt på det ofödda barnet. Nedan följer specifika beskrivningar av exempel på hur alkohol påverkar graviditeten. Den skadliga effekten av alkohol sträcker sig till modern och det ofödda barnet. Detta leder till mentala och fysiologiska patologier hos barnet. störningar av kvinnans interna system.

Skadorna på alkoholhaltiga drycker

Olika studier genomförs ständigt som avslöjar förhållandet mellan barnets fysiska och psykiska funktionsnedsättning med användning av alkohol. Alkohol och graviditet är ömsesidigt uteslutande saker som alltid leder till negativa konsekvenser, de kan visas omedelbart eller över tiden. Alkohol och dess sönderfallsprodukter täcker kärlsystemet, får levern, njurarna och andra inre organ hos en person att arbeta för slitage. Skadorna är förknippade med dess förmåga att absorberas i tarmens väggar, mage och komma in i blodomloppet.

Graden av påverkan beror på alkoholiseringsstadiet - det här är den tidsperiod under vilken alkoholen var full och intensiteten av intaget. När det konsumeras i okontrollerade mängder regelbundet leder det till snabba patologiska förändringar hos en kvinna. På barnet sprider sig den negativa effekten, kallad FDA (fetalt alkoholsyndrom), ännu snabbare. Nedan följer en kort lista över alkoholens effekter på en vuxens kropp:

 • fetma;
 • stroke;
 • demens;
 • hydrocefalus;
 • tarmsår, mage
 • levercirros;
 • impotens (hos män).

Effekt på fostret

Om en vuxen själv medvetet gör ett val, beror inte effekten av alkohol på ett barn på något sätt på hans önskan. Alkohol under graviditeten är ett brott från moderns sida mot barnet. Avvikelser som inträffar under intrauterin utveckling, om den framtida mamman är alkoholist, kallas ASP. Denna term talar om närvaron av många störningar som indikerar effekten av alkohol på fostrets utveckling. De skapar problem i livet (fysiska missbildningar, mental retardation).

En allvarlig anomali utvecklas på grund av alkoholmissbruk under graviditeten - patologi i ansiktsstrukturen, en avmattning i fysisk utveckling, tillväxt och låg födelsevikt. Dessa barn är svåra att lära sig, de lider ofta av beteendemässiga och neurologiska problem. Huvudproblemet är att alkoholsyndrom inte kan botas, vilket innebär att alla ovanstående symtom förblir hos barnet för alltid..

Med konstant användning av alkohol av en kvinna under graviditeten kan ett missfall inträffa och för tidig födsel (dödfödda eller för tidigt födda barn) kan börja. Påverkan på varje person är annorlunda, till exempel är ett glas för en man normen, för en kvinna är det för mycket, orsakar berusning. Det rekommenderas starkt för den blivande mamman under graviditeten att till och med köpa förkylningsmedel med försiktighet, eftersom vissa inkluderar alkohol (ibland upp till 25%).

I de tidiga dagarna

Man tror att alkohol först inte kommer att skada barnet på något sätt. Alkohol under den första veckan av graviditeten kan förmodligen inte komma till fostret, eftersom moderkakan inte bildas får barnet inte näring från modern. Detta uttalande är inte helt sant, eftersom en liten mängd alkohol som har kommit in i blodomloppet kan förhindra att celler fäster vid livmodern, vilket kommer att avbryta en efterlängtad graviditet. Läkare rekommenderar starkt att par som har svårt att bli gravid ska ge upp alkohol långt innan de försöker bli gravid..

Alkohol i tidig graviditet är kritiskt farlig även när embryot är fixerat. Leder användningen till allvarliga konsekvenser i fostrets utveckling, vilket orsakar mental retardation i utveckling, fysiologiska missbildningar. För ett barn är detta steg svårt, farligt och viktigt, så du kan inte utsätta honom för ytterligare risker. Många studier bekräftar att alkoholsyndrom utvecklas även med 3-4 små doser alkohol. Om du använder den två gånger om dagen minskar risken. Du behöver inte begränsa mängden, du måste sluta helt dricka.

 • Första hjälpen för arteriell blödning
 • Test av sköldkörtelhormon
 • Pilaf i en kastrull med kyckling

Under de första veckorna

Först rör sig den befruktade cellen längs äggledaren mot livmodern. Ägget delar sig aktivt, det kommer in i håligheten i ett tillstånd av lös ansamling. Alkohol under de första graviditetsveckorna kan orsaka irreparabel skada på cellerna, vilket leder till att ägget dör. Du kan förstå själva processen för fostrets utveckling och effekten av alkohol på den under graviditeten om du överväger alla steg:

 1. Den mest aktiva spermierna befruktar ägget, sedan rör sig cellen till livmodern.
 2. Det finns ett endometrium som är klart för implantation. Genom det växer ägget in i livmodern, där det fortsätter att dela sig.
 3. I detta skede skapar några av cellerna ett fleecemembran som kallas "korionen", som sedan blir moderkakan.
 4. Alkohol som har kommit in i kroppen kan komma in i livmodern och skada ägget, vilket ibland framkallar missfall under graviditetens första veckor..

Vid ett senare datum

Regelbunden användning av alkohol under graviditeten leder till utvecklingen av embryofetopati hos barnet. Barn med funktionshinder har problem med sväljreflexen, vägrar att suga. Kvinnor rekommenderas starkt att avstå från alla typer av alkoholhaltiga drycker i vilken mängd som helst (även små) under graviditetsperioden. Sannolikheten för att utveckla defekter är cirka 50%. Alkohol under sen graviditet kan orsaka:

 1. Onormal utveckling av urinvägarna, anus.
 2. Defekter i hjärt-kärlsystemet.
 3. Utvecklingsstörningar i övre, nedre extremiteterna.
 4. Hypoplasi, saknade fingrar.
 5. Patologiska avvikelser i utvecklingen av nagelplattan, dysplasi i lederna.
 6. Intrauterin tillväxthämning: hypoxi (syrebrist), låg vikt.
 7. Kraniofaciala defekter: bred och platt näsbro, smala ögon, låg panna - allt detta är konsekvenserna av alkoholkonsumtion under graviditeten.
 8. Alkoholisk embryopetopati bildas i kvinnliga embryon i de sena stadierna av graviditeten under påverkan av alkohol.
 9. Hos barn manifesteras en störd anpassningsprocess, kompenserande mekanismer är frånvarande eller dåligt utvecklade, vilket leder till hypoglykemi och svår upphetsning.

Under de senaste veckorna

Före förfallodagen är alkohol ännu farligare än tidigare. Alkohol under graviditetens sista veckor kommer till fostret genom moderkakan. Alkohol är det farligaste giftiga ämnet av allt som leder till psykisk, fysisk försämring av barnets utveckling. Det absorberas i blodomloppet, passerar placentabarriären utan problem.

För barnet är etylalkohol, dess sönderfallsprodukter, skadligt. Alkohol påverkar cellerna i vävnader, det ofödda barnets negativt, orsakar irreparabel skada på nervsystemet, särskilt hjärnan. Det finns ett brott mot den hormonella bakgrunden, ämnesomsättningen, mängden vitaminer minskar. Med kronisk alkoholism under graviditeten riskerar du att få ett barn med defekter, abnormiteter, till exempel:

 • utvecklingsavvikelser i extremiteterna;
 • svag viktökning, retarderad mental utveckling (mental retardation);
 • skador på hjärt-kärlsystemet;
 • kraniofaciala defekter.

På grund av denna dryck skiljer sig åsikter från människor och specialister, vissa hävdar att de sista stadierna av vin i mycket små mängder kan påverka fruktens bildning positivt. Eventuella alkoholhaltiga drycker är alltid skadliga i stora mängder, och även de mest avancerade läkarna rekommenderar att båda föräldrarna avstår från att dricka innan befruktningen och under graviditeten för den blivande mamman..

Alla experter säger otvetydigt att vin är strängt förbjudet i de första stadierna av dräktigheten. Under denna period sker fostrets bildning och alkohol kan starkt påverka denna process, alkohol har en teratogen effekt, tränger obehindrat in i barnets organ och vävnader. Läkare säger att vid ett senare tillfälle är rött vin tillåtet för gravida kvinnor, drycken ökar mängden hemoglobin i fostret.

Skrämmande myter och uppmuntrande sanning om farorna med alkohol under graviditet och amning

Under de första två veckorna efter befruktningen kan alkohol inte skada fostret, men det kan leda till en abort, som kvinnan inte ens vet om. Och detta är bara en av de dolda farorna med att dricka vino och schampo.

Vem man ska tro?

Trots den till synes uppenbara skadan av alkohol för en gravid kvinna, kan du på nätet hitta resonemang om ämnet att alkoholhaltiga drycker är ganska acceptabla i minimala doser. Vissa unga mödrar berättar på forumet att de tillät sig ett glas torrt rött vin under graviditeten och sedan födde friska barn. Även läkaren på förlossningskliniken kan berätta att ett halvt glas champagne på semester är acceptabelt. Så vem ska du tro? Korsar alkohol placentabarriären? Vår expert har ett entydigt yttrande i denna fråga..

Prokofieva Victoria Vladimirovna

obstetriker-gynekolog från den första kvalifikationskategorin i MEDSIs kliniska och diagnostiska centrum i Grokholsky Lane

Myten om vinets fördelar

”Varje alkoholhaltig dryck, även i små doser, har en stark toxisk effekt på ett barn. Regelbunden konsumtion av 50 gram alkohol under graviditetens första trimester är redan tillräckligt för att fostret ska födas med ansiktsavvikelser.

Det finns en åsikt om fördelarna med rött vin i slutet av graviditeten. Det är värt att notera att alkohol "stimulering" av arbete inte har någon vetenskaplig grund, tvärtom, det slappnar av livmodern. Tidigare har intravenös etanol använts för att förhindra missfall och för tidigt arbete. Idag används effektivare metoder och läkemedel för detta. Vissa experter föreslår att dricka en liten mängd alkohol hjälper till att slappna av under "träning" sammandragningar - Braxton Hicks sammandragningar, men naturligtvis kommer ingen att åta sig att rekommendera detta ".

Vad exakt hotar konsumtionen av alkoholhaltiga drycker under graviditeten?

Etylalkohol tränger lätt in i placentabarriären och har en toxisk effekt på barnet. Därefter sprider det sig till alla organ och utgör ett stort hot på grund av omogenheten i njurarna och andra organ i utsöndringssystemet, men främst på grund av ofullkomligheten hos enzymsystemen som bryter ner alkohol. Att dricka alkohol av en gravid kvinna under första trimestern orsakar en cytotoxisk effekt, vilket leder till fosterdöd. Ytterligare exponering för höga doser etanol leder till utvecklingen av FAS - fetalt alkoholsyndrom. Detta är en kombination av medfödda fysiska och mentala defekter som uppträder vid födelsen av ett barn och förblir hos honom för livet. Särskilt:

hjärnavvikelser och störningar associerade med aktiviteten i centrala nervsystemet;

brist på vikt och längd;

specifika funktioner i ansiktet och skalleens struktur;

gemensamma abnormiteter, medfödda hjärtfel, abnormiteter i de yttre könsorganen, finmotoriska störningar.

Hur man byter ut starka drycker?

Det är ingen hemlighet att inte alla kvinnor vet om deras situation under de första veckorna efter befruktningen. Det kan ta flera veckor för den blivande mamman att köpa graviditetstester och göra barnets far lycklig. Någon har några månader! Att inte veta om sin position kan en kvinna tillåta sig alkohol i sitt vanliga läge, till exempel under en lunch (brunch) med flickvänner på en helg.

Enligt läkaren kan alkoholintag inte skada fostret under de första två veckorna efter befruktningen. Men det kan störa dess implantation på livmoderväggen och leda till att graviditeten börjar upphöra, vilket kvinnan inte vet om.

När det gäller semestern har du lätt råd med alkoholfritt vin, öl, champagne, eftersom användningen av dessa drycker inte utgör någon risk för fostrets utveckling..

Är alkohol acceptabelt för ammande mödrar?

Ja, bara inom mycket rimliga gränser. WHO rekommenderar att amma barnet i upp till sex månader, gradvis införa normal mat, men fortsätta mata till två års ålder. Med tanke på denna matningstid förväntas kvinnor inte ge upp alkohol helt. Etanol kommer in i bröstmjölk, men bara en liten mängd av det kommer in i barnets blod. Om en kvinna inte missbrukar alkohol och håller sig inom normen, vilket anses vara villkorligt säkert: 150-200 ml vin eller 500 ml låg alkoholhalt 3,5% öl.

Det vill säga en engångskontakt med en liten mängd alkohol är inte förknippad med en kliniskt signifikant effekt på barnets kropp. Detta betyder dock inte att ammande mödrar får missbruka alkohol. Om kvinnor sätts strikta gränser för alkoholkonsumtion under hepatit B kommer många att överge det. Fördelarna med hepatit B uppväger riskerna, och därför är alkohol inte förbjudet för ammande mödrar - med förbehåll för måttlighet och ansvar.

alkohol och graviditet

Enligt min mening talar man inte om "i papperskorgen"

Cyncytium absorberar några av de ämnen som cirkulerar i moderns blod och hindrar dem från att komma in i fostrets blod. Placentan skyddar dock inte fostret från vissa droger, droger, alkohol, nikotin och virus..

Meddelandet ändrades av användaren 2012-09-07 kl 23:22 Meddelandet ändrades av användaren 2012-09-07 kl 23:42

%) allt här är så korrekt, jag ser ut. men vi trodde aldrig att från konserver skulle ett barn få mer skada än av ett glas vin som hans mor dricker?

Jag förstår inte ännu. hur alkohol passerar genom moderkakan till ett barn. han går in i snittet... och med det till barnet. MEN bara 20% av alkoholen kommer in i blodomloppet från magen, resten absorberas i tunntarmen. så hur mycket alkohol får ett barn från ett glas vin? =))) och från en slurk öl?

ge ditt barn inte ett glas vin när han är född, utan 1/5 av denna mängd och var frisk.

Alkohol under graviditeten: om du verkligen vill, kan du?

Varje mamma drömmer om att föda och föda ett friskt, starkt och vackert barn. Men tyvärr kan inte alla dela med sig av sitt vanliga liv under graviditeten. Ibland är det svårt att helt ge upp allt som redan har blivit vana, inklusive alkohol..

Alkohol och graviditet är, som alla vet, extremt oförenliga saker. Kanske är detta det enda påståendet som inte orsakar uppenbar oenighet bland läkare. Men fram till i dag skiljer sig åsikterna om en sak: ett strikt förbud mot alkohol från dagen för befruktningen är nödvändigt, eller ett glas vin druckit i samband med de glada nyheterna skadar inte fostrets utveckling?

Vi kommer att försöka skingra alla myter och komma till den enda korrekta slutsatsen..

Vilka är farorna med att dricka alkohol under graviditeten??

Till att börja med innehåller alla alkoholhaltiga drycker etanol eller etylalkohol i större eller mindre koncentration. Etanol är ett gift, en allvarlig psykoaktiv substans som undertrycker det mänskliga nervsystemet. Alkohol har en skadlig effekt på hela kroppen och är också snabbt beroendeframkallande.

Det är känt att användningen av alkoholhaltiga drycker, och speciellt under graviditetsperioden, inte har den bästa effekten på barns hälsa..

Faktum är att etanol har en teratogen effekt på fostret. Denna term kallas ett brott mot embryonal utveckling under påverkan av kemiska och biologiska ämnen, vilket resulterar i att risken för medfödda anomalier och patologier ökar avsevärt. Faktum är att etylalkohol tenderar att tränga in i moderkakan och lätt komma in i blodet i embryot. Således dricker barnet bokstavligen alkohol med mamman..

Tänk på hur exakt alkohol påverkar fostret under graviditeten och vilka konsekvenser av att dricka alkohol kan förekomma efter ett barns födelse:

1 Dysfunktion i moderkakan. Precis som cigarettrök bidrar alkohol till förträngning av blodkärlen i moderkakan, vilket förhindrar att tillräckligt med syre och näringsämnen når embryot. Följaktligen stör syresvält den normala utvecklingen av fostret, vilket leder till risken för att föda ett för tidigt eller kraftigt eftersläpande barn..

2 Risk för missfall. Statistik visar att risken för missfall när man dricker alkohol under och särskilt i början av graviditeten ökar 3-4 gånger. Och vi pratar om missfall vid ett senare tillfälle - under andra trimestern. Otillräcklig blodtillförsel till moderkakan kan leda till åldrande, vilket kan leda till för tidig födsel eller intrauterin embryodöd.

I fall med konstant användning av alkohol under hela graviditetsperioden ökar risken för ett dött barn..

Även graviditetsavbrott kan utlösas av brist på ämnen som är nödvändiga för att bevara fostret: folsyra, hormonet testosteron.

3 Etylalkohol har en skadlig effekt på barnets inre organ. Etanol kan både skada den korrekta organläggningen i början av graviditeten och försämra deras funktion. Lever-, utsöndrings-, kardiovaskulära system påverkas särskilt..

4 Etylalkohol har den allvarligaste effekten på hjärnan och nervsystemet i allmänhet. Faktum är att hjärnan läggs under första trimestern, vid 8-12 veckors graviditet. Hjärnceller som påverkas av etanol avlägsnas från kroppen hos vuxna och ersätts delvis av nya eftersom det finns en slags cellulär reserv. Naturligtvis är det bara den organism som läggs ner som inte har en sådan möjlighet..

Därför kan alkohol orsaka många patologier i nervsystemet: sådana neurologiska störningar som en tendens till depression, neuroser, aggressivitet, hyperaktivitet, ökad irritabilitet.

Ofta är sådana barn svåra att lära sig, och de ligger betydligt efter i utvecklingen av relativt friska kamrater. Barn födda till en mamma som inte gav upp alkohol under graviditeten har svårare att anpassa sig till samhället.

Många neurologiska störningar orsakas ibland av fysiska patologier i nervsystemet. På grund av otillräcklig syretillförsel till hjärnan kan mikrocefali (underutveckling av hjärnan eller dess lober) utvecklas. Möjliga problem med bildandet av ryggraden.

6 Barn vars mödrar missbrukade alkohol under graviditeten har ofta en karakteristisk deformation av ansiktsdrag. Bland dem, såsom en förkortad överläpp, näsväggen, små ögonhålor, djupa ögon med en karakteristisk vik på ögonlocket, underutveckling av den zygomatiska bågen och det temporala benet.

7 Moderns användning av alkohol kan framkalla en benägenhet att utveckla alkoholism hos barn i tonåren och tonåren. Sannolikheten för att ett barn kommer att utveckla en kärlek till alkohol ökar mot bakgrund av det faktum att det redan kan ha psykologiska problem orsakade av störningar i nervsystemet.

Effekten av alkohol på befruktningen

Som du vet har alkohol inte den bästa effekten på reproduktionssystemet hos både kvinnor och män.

När du planerar en graviditet, kom ihåg att det är särskilt oönskat för en man att dricka alkohol 2-3 månader före det förväntade ögonblicket av befruktningen. Detta görs eftersom alkohol tenderar att förändra den biologiska strukturen hos aktiv sperma, vilket gör dem patologiska, med andra ord defekta..

Egentligen är förekomsten av sådana spermier i mängden upp till 25% i sperma normal även hos män som inte dricker. Men under påverkan av etylalkohol kan deras förhållande till normala spermaceller öka till förhållandet 1: 1, vilket avsevärt minskar risken för att bli gravid ett friskt barn. Alkohol kan också orsaka en minskning av spermierörligheten, och den systematiska användningen av alkoholhaltiga drycker leder till fullständig infertilitet, impotens och testikelatrofi..

Förresten, alkoholmissbruk hos unga män under puberteten försvagar hormonerna, vilket kan orsaka betydande skador på sexuell funktion i ung ålder..

När det gäller kvinnor utsätts barnet för den allvarligaste risken just på grund av konsumtionen av alkoholhaltiga drycker under graviditeten..

Det ofödda barns hälsa under befruktningen bestäms i större utsträckning av spermiernas kvalitet.

Men alkohol påverkar starkt mognadsprocessen av ägg, det vill säga alkoholmissbruk leder till kvinnlig infertilitet. Om du ändå bestämmer dig för att ta itu med frågan om befruktning så ansvarsfullt som möjligt, ge sedan upp alkohol helt med den framtida pappan, eftersom det tar lite tid för kroppen att rensa sig från toxiner.

Är alkohol farlig i början av graviditeten??

Ett vanligt fall är när en kvinna, utan att veta om graviditet, inte begränsar sig till alkoholhaltiga drycker. Detta bör inte bli en stark anledning till panik, och ännu mer för samtycke till abort, eftersom flera fler fysiologiska nyanser bör beaktas:

1 Under de första dagarna efter befruktningen är alkohol att dricka relativt säkert, eftersom den befruktade cellen, troligen, ännu inte har haft tid att fästa vid livmoderväggarna.

2 Under de första veckorna av dess existens är ett befruktat ägg mycket sårbart, så den minsta toxiska effekten kan helt enkelt förstöra det. Egentligen, om detta hände, skulle du troligen inte ens veta om en eventuell graviditet. Och läggning av inre organ inträffar tidigast från början av fyra veckor - från det ögonblicket är alkoholkonsumtion extremt oönskad med tanke på embryonets rätta utveckling..

Om du fortfarande tvivlar på tillståndet hos det utvecklande fostret, kontakta din läkare för tester. Om den hormonella bakgrunden har minskat som ett resultat av alkohol, och en brist på vitaminer (i synnerhet folsyra) konstateras, kommer en specialist att förskriva dig behandling eller förebyggande åtgärder.

Finns det acceptabla doser alkohol under graviditeten??

Det är svårt att ge ett entydigt svar på denna fråga, eftersom graden av skada orsakad av alkohol till fostret beror på många faktorer. Individuell tolerans från alkohol spelar en speciell roll: vissa gravida kvinnor känner sig sjuka (kan uppleva tryckstegringar, yrsel) av en liten dos alkohol. Det är också viktigt vilken typ av alkohol som används, för inte bara etanol har en negativ effekt på kroppen, utan också hjälpämnen som tillsätts alkoholhaltiga drycker: konserveringsmedel, färgämnen.

Kvalitetsalkohol, som torrt rött vin i mellan till hög prisklass, är känt för sina fördelaktiga egenskaper när det konsumeras i små mängder.

Till exempel förbättrar rött vin matsmältningen och hjälper till att normalisera hemoglobinnivåerna. Därför, trots att mängden ren alkohol i flera glas gott vin och i en burk med en alkoholhaltig cocktail är ungefär densamma, är skillnaden mellan dessa drycker fortfarande ganska stor..

Ändå är den bästa lösningen på denna fråga ett fullständigt avslag på alkohol under graviditeten och, viktigare, under amningen. Det enda undantaget kan vara användningen av alkohol för rent gastronomiska intressen, helst under måltiderna..

100-200 gram vin eller champagne på 9 månader är inte en dödlig dos.

Det händer att på grund av en förändring av smakpreferenser under första trimestern börjar en kvinna känna önskan att dricka öl. Många människor löser detta problem med hjälp av alkoholfritt öl. Man bör komma ihåg att öl som produceras i stora mängder och är inriktad på långvarig lagring innehåller mycket skadliga konserveringsmedel. Om du har en stark önskan är det bättre att dricka ett litet glas levande öl som produceras av privata bryggerier.

Varje gång du går till evenemang, närvaro som innebär att dricka alkohol, kom ihåg att din viljestyrka är nyckeln till en hälsosam framtid för ditt barn..

Att vara svag nu innebär att ditt barn riskerar allvar..