Stadier av utvecklingen av alkoholism och behandlingsmetoder

Alkoholism är en kronisk psykisk sjukdom med starkt psykiskt och fysiskt beroende av alkohol. Liksom alla andra sjukdomar utvecklas alkoholism gradvis och har sina egna karakteristiska tecken. Utvecklingen av missbruk kännetecknas av en gradvis ökning av mängden alkohol som konsumeras, en person tappar förmågan att kontrollera sig själv och sitt beteende och bedömer också tillräckligt vad som händer runt. Stadierna av alkoholismens utveckling är desamma för både män och kvinnor. Det finns tre stadier av alkoholism. Det är viktigt att känna till alkoholismens stadier och möjliga behandlingar.

Första etappen - initial

Det första steget av alkoholism uttrycks i en gradvis ökning av mängden och frekvensen av att dricka alkohol. Att dricka börjar missbrukaren komma på olika ursäkter, till exempel problem på jobbet; dåligt humör; en semester som inte alltid är betydelsefull. Det första steget av alkoholism kännetecknas av manifestationen av ett sådant tecken som olämpligt, fräckt beteende som ett resultat av en snabb förlust av kontroll över sig själv. I detta skede av sjukdomen är förgiftning med alkoholhaltiga drycker och deras sönderfallsprodukter karakteristiska..

Efter en fest är följande symtom karakteristiska:

 • Huvudvärk.
 • Överdriven svettning.
 • Illamående, kräkningar.
 • Ångest.
 • Sömnstörning.
 • Avvikelse från blodtrycket från normen.

Ofta noteras att alkoholintag börjar på morgonen igen. Det verkar vara som med målet att förbättra välbefinnandet, även om det inte finns något sug efter att dricka. Tvärtom kan lukten av alkohol förvärra tillståndet. Men det är värt att ta lite alkohol och obehaget i samband med att dricka alkohol försvinner. En person känner en slags eufori och glömmer att han nyligen kände sig dålig.

En beroende person oberoende av sitt tillstånd, oavsett om han är nykter eller full, fördömer sig själv för den ofta använda alkoholen. Men samtidigt kan han inte övervinna lusten att dricka. I det inledande skedet finns det inga tecken på abstinenssymptom ännu. Utvecklingen av detta stadium av alkoholberoende sker gradvis, perioden kan variera från ett till tio år, varefter det smidigt går över i det andra steget. Hur mycket tid som kommer att gå innan det andra steget av alkoholism utvecklas är det omöjligt att förutsäga. Varje organism är annorlunda. Under denna period är det enklast att bota det begynnande missbruket, eftersom patienten är medveten om problemet.

Inledande behandling

Behandling i början av utvecklingen av missbruk bör börja med en undersökning av kroppen för att identifiera de resulterande störningarna. Det är nödvändigt att undersöka organen i mag-tarmkanalen och nervsystemet. Om överträdelser upptäcks kommer läkaren att ordinera nödvändig behandling. Du kan behandlas på poliklinisk basis och hålla den vanliga rutinen: gå till jobbet, kommunicera med andra, delta i olika evenemang. Under behandlingen bör nära människor stödja patienten fullt ut och i inget fall fördöma för tidigare uppförande. Deras bedömningar kan framkalla ytterligare stress, orsaka sjukdomens progression och utvecklas till andra steget..

För ytterligare stöd och uteslutning av utvecklingen av depression är det användbart att genomgå psykoterapitider. Psykoterapeuten hjälper dig att förstå orsaken till missbruk och ge råd om hur du kan förhindra dess fortsatta utveckling. Under processen med sådan behandling kommer det emotionella och mentala tillståndet hos en person som har övergivit det vanliga livet att stärkas. Experter kommer att ge råd om hur man kan hantera problem och svårigheter utan att dricka. Förloppet av psykoterapi har bara ett positivt resultat med en personlig önskan att bli av med missbruk.

Andra etappen - medium

För det andra steget av sjukdomen är uppkomsten av abstinenssymptom karakteristisk. En beroende person, när han vaknar på morgonen, är säker på att en viss dos alkohol kommer att ge honom den bästa hjälpen. En kortsiktig förbättring inträffar, men abstinenssymptom återkommer snart. Den beroende personen fortsätter att drunkna de obehagliga känslorna med alkohol, en slags ond cirkel bildas som leder till hårt drickande. Ett kraftigt avslag från alkoholhaltiga drycker kan medföra många allvarliga konsekvenser, i vilket fall läkarnas hjälp behövs.

Mittstadiet av alkoholism kännetecknas av förvärring eller utveckling av många kroniska sjukdomar, till exempel:

 • Gastrit.
 • Sår.
 • Gastroduodenit.
 • Alkoholisk hepatit.
 • Pankreatit.
 • Autonomt dystonisyndrom.
 • Kardiomyopati.
 • Andra hjärtsjukdomar.

Sjukdomsförloppet i detta skede kompliceras av det faktum att de omgivande människorna fördömer den beroende personen. Stress ökar, konflikter uppstår på jobbet och hemma. I hopp om att hantera problem ändrar patienter sin vänkrets, bestående av enskilda jordbrukare som lever med samma beroende. Alkohol är ett läkemedel som lindrar problem.

Behandling för alkoholstadiets mittstadium

Det andra steget av alkoholism manifesterar sig i allvarliga tecken på sjukdomen. Följaktligen krävs en ansvarsfull inställning till behandlingen. Behandlingen bör vara omfattande.

Aversiv behandling - den här metoden används för att behandla människor som inte vill bli av med missbruk. För deras behandling används droger som orsakar aversion mot alkohol genom att verka på naturliga reflexer.

Avgiftning av kroppen är en behandling som är beroende av användningen av mediciner för att rengöra kroppen av alkoholnedbrytningsprodukter. Avgiftning lindrar det fysiska beroendet och lindrar vanligtvis tillståndet. Psykologiskt beroende kvarstår.

Psykoterapi är en effektiv behandlingsmetod. Som redan nämnts hjälper psykoterapeuter och psykologer dig att vänja dig vid ett nytt liv utan alkohol. Med deras hjälp känner patienten igen problemet och kommer att göra allt för att förhindra dess utveckling. Arbetet hos psykoterapeuter och psykologer kommer att vara effektivt endast om patienten är medveten om behovet av behandling.

Social anpassning - det finns fall då patienten själv bestämmer sig för att sluta dricka men inte klarar. I en sådan situation är det relevant att tillämpa metoden för social anpassning. Specialister hjälper den missbrukade att förbättra relationerna med sina nära och kära, återvända till jobbet, börja igen interagera med människorna omkring honom.

Att bli av med alkoholberoende är en svår och tidskrävande process. Först och främst är patientens önskan nödvändig. Användningen av alla metoder i kombination kan ge bra resultat..

Den tredje etappen är den sista

Den tredje etappen av alkoholism anses vara slutgiltig. Med denna grad av alkoholism är symtomen på sjukdomen uttalade och uppenbara i svåra former. Deras exponering kan leda till allvarliga konsekvenser. Det tredje steget av alkoholism kännetecknas av betydande störningar i psyken och andra organ. Patienten dricker dagligen flera gånger om dagen. Berusning i det sista stadiet av alkoholism sker snabbt från lite alkohol. Manifestationen av abstinenssymptom är svår.

I det sista steget försämras en person helt. Brott mot de inre organen och nervsystemet är så betydelsefulla att deras manifestationer ofta leder till en begränsning av motorisk funktion, nedsatt tal, en person kan förlamas, sannolikheten för död är möjlig. Missbrukare går ner i vikt mycket. Deras rörelser blir tveksamma. Det sista stadiet av alkoholism kännetecknas av ett sådant tecken som en ökning i buken, detta händer eftersom levern är kraftigt förstorad.

Symtom på psykisk störning uttrycks i aggression, irritabilitet, benägenhet att morda och självmord. Symtom förvärras med abstinenssymptom. Nästan alla fall av sjukdomen i slutskedet slutar med att en person dör. Orsaken kan bero på sjukdom, men det finns fall då deras död inträffar till följd av mord eller självmord.

Behandling i slutskedet

Det tredje steget av alkoholism är en mycket allvarlig sjukdom som är svår att behandla. Men behandling är fortfarande möjlig. Sjukhusvistelse krävs i en slutenvård för att återställa de drabbade organen. I detta stadium av alkoholism upplever patienter sällan baksmälla, eftersom de aldrig blir nykter. Patienten måste helt utesluta alkoholintag för att avgifta kroppen och börja behandlingen. Avgiftning kommer att rensa kroppen från toxiner och eliminera uppkomsten av abstinenssymptom.

Läkemedelsbehandling består i användning av läkemedel som lindrar smärta och återställer organens funktion. Läkemedelsbehandling bör överlappa med psykoterapi, särskilt med uttalade tecken på psykisk störning. Det finns olika symtom som uppträder vid fullständigt upphörande av alkohol, men det är psykoterapeuter och psykologer som hjälper till att överföra dem i en lättare form. Patientens sociala anpassning hjälper till att förbättra relationen med nära och kära och med omvärlden..

Den tredje etappen av alkoholism anses vara den slutliga och det är omöjligt att säga exakt hur länge en person kan leva. Men det bör förstås att om behandlingen inte följs, kommer denna period att vara kort..

Alkoholism är en fruktansvärd sjukdom som kan förstöra familjer, karriärer och helt förstöra människors liv. Hjälp ska ges till patienten så tidigt som möjligt, främst från anhöriga. Deras hjälp behövs under behandlingsprocessen. Nära människor borde veta vilka tecken som är karakteristiska och hur man bestämmer alkoholismens stadium för att korrekt bedöma situationens komplexitet.

Stadier av utvecklingen av alkoholism och deras tecken

Måttlig konsumtion av alkoholhaltiga drycker är inte ett bekymmer för de flesta vuxna, även om det är fylld med mycket obehagliga konsekvenser. När en person slutar att kontrollera sig själv och börjar missbruka alkohol varje dag, finns det redan en verklig risk att utveckla alkoholberoende.

Att bekämpa missbruket är lättare i början, varför du behöver veta vilka stadier av alkoholism som finns och deras huvudsakliga tecken.

Mekanism för alkoholberoende

Forskare kan fortfarande inte komma överens om hur alkoholberoendet bildas. Man tror att vanan utvecklas på grund av hjärnans egenskaper, närmare bestämt dess förmåga att producera neurotransmittorer - ämnen som är ansvariga för neuropsykiska processer..

Det finns ett område i hjärnans centrum som kallas nöjescentret. Det är inom detta område som dessa biologiskt aktiva komponenter produceras, vars mängd direkt påverkar det emotionella tillståndet och känslans svårighetsgrad. Alkoholhaltiga drycker stimulerar aktiviteten i denna zon, vilket resulterar i att hjärnan producerar fler neurotransmittorer och en person upplever eufori.

Svårigheten ligger i det faktum att vävnaderna i detta område tappas över tiden, detta leder till att neurotransmittorer bara kan släppas under påverkan av alkohol. Som ett resultat kan en person inte glädja sig och känna sig lycklig utan alkohol - psykologiskt beroende bildas. Detta är alkoholism.

Om du inte vidtar åtgärder i rätt tid över tiden kommer vanan att utvecklas från en psykologisk till en fysiologisk fas. I det här fallet kommer personen att dricka inte bara för att muntra upp utan också för att undvika fysiologiskt obehag..

Orsaker och behandling av alkoholismens inledande skede

Eftersom det första steget av alkoholism inte åtföljs av svåra symtom och i detta skede försämras personen ännu inte, tas det ofta inte på allvar. Behandlingsmetoderna och behandlingstiden beror på följande parametrar:

 • personens ålder och kön;
 • sjukdomsstadiet;
 • emotionell bakgrund och atmosfär i familjen;
 • genetisk predisposition;
 • miljö;
 • mental stabilitet.

Effektiviteten av behandlingen beror också till stor del på hur patienten själv uppfattar situationen och om han anser sig vara alkoholmissbrukare. Det första steget av alkoholism har ofta ingen uttalad manifestation och fortsätter omärkligt både för patienten själv och för hans släktingar och vänner.

Ofta tar en person som regelbundet dricker alkohol inte problemet på allvar och tror att han aldrig kommer att bli alkoholist. Detta leder till att en person efter ett tag börjar konsumera starka drycker varannan dag och varje dag, utan anledning, och doserna ökar gradvis. Som ett resultat utvecklas alkoholberoende efter några månader när patienten inte längre kan leva en dag utan att dricka alkohol..

När det gäller behandlingen av alkoholism måste du förstå att ju tidigare det börjar, desto kortare blir det och desto större chanser att lyckas. Det första du ska göra är att försöka lista ut vad som orsakade problemet. Problem på jobbet eller svårigheter i relationer med nära och kära är oftare den provocerande faktorn. Därför ordineras patienten i de flesta fall konsultationer med en psykolog. Läkaren kommer inte bara att kunna förstå varför allt började utan kommer också att förklara för patienten vad han mötte och vilka konsekvenser det kan få om du inte slutar.

Behandlingen av alkoholmissbruk innebär också en omfattande diagnos. Patienter som lider av missbruk har ofta följande störningar:

 • sjukdomar i njurarna, levern och bukspottkörteln;
 • vegetativ-kärlsjukdom;
 • blodtrycksproblem
 • nervstörningar och neurologiska störningar.

Eftersom det är nästan omöjligt att självständigt bestämma alkoholismens stadium och välja lämplig behandling är det klokare att omedelbart söka hjälp från en kvalificerad specialist.

Stadier av alkoholismens utveckling

Inom internationell medicin finns det fyra stadier av alkoholberoende, var och en kännetecknas av patientens symtom och tillstånd. Man bör komma ihåg att effektiviteten av behandlingen beror direkt på hur snabb behandling påbörjas.

1 etapp av alkoholism

Om vi ​​klassificerar alkoholism i etapper är det första steget det enklaste och mindre märkbart. Det kännetecknas av minimal svårighetsgrad av fysiologiska och mentala symtom. Eftersom patienten förblir socialt anpassad kommer han att fortsätta studera eller arbeta och som tidigare kommunicera med släktingar och vänner. På grund av dessa egenskaper märker familjemedlemmar inte utvecklingen av alkoholism och anser att önskan att dricka och koppla av efter en arbetsdag är ganska naturlig..

I de flesta fall åtföljs scenen av följande symtom:

 • alkoholkonsumtionen ökar gradvis. För att må bra, behöver en person fler och fler doser;
 • dricka alkoholhaltiga drycker utförs även utan anledning;
 • en person upphör att kontrollera sig själv, efter varje drink han dricker blir det svårare för honom att uttrycka tankar;
 • patienten visar regelbundet aggression och ilska mot släktingar och vänner;
 • om en person drack för mycket, vilket orsakade kräkningar, slutar han inte och fortsätter att dricka;
 • på morgonen uppstår en svår baksmälla, åtföljd av huvudvärk, yrsel, illamående.

Ett annat säkert tecken på utvecklingen av alkoholismens steg 1 är att en person har en negativ inställning till alkoholister och visar sin försummelse på alla möjliga sätt, medan han inte anser sig vara beroende. Om du inte börjar behandlingen i detta skede kommer sjukdomen att utvecklas och kommer oundvikligen att gå vidare till nästa fas..

2 steg av alkoholism

Huvudskillnaden mellan detta stadium och det tidigare ligger i bildandet av inte bara mentalt, utan också fysiskt beroende av alkohol. Samtidigt kommer svårighetsgraden av andra symtom på sjukdomen att öka. Man bör komma ihåg att detta skede betraktas som en övergångsperiod och bristen på snabb hjälp kan orsaka oåterkalleliga konsekvenser..

De viktigaste tecknen på alkoholismens andra etapp:

 • mängden berusad per dag ökar ännu mer jämfört med första steget;
 • efter att ha vaknat har en person en önskan att bli full, medan symtomen på smärta omedelbart försvagas;
 • berusning är snabbare än tidigare;
 • periodiska blackouts i minnet, otillräcklig reaktion på kommentarer är möjlig;
 • om en person inte dricker under dagen kommer han att ha dåligt humör och eventuellt visa aggression och ilska. När man nämner möjligheten att dricka normaliseras stämningen omedelbart;
 • patienten är känslig för kritik.

Med alkoholismen i andra etappen kommer ögonblicket när en platå av tolerans uppstår - den slutar växa och förblir på samma nivå med de maximala doserna alkohol som inte orsakar berusning. I detta skede är det bara möjligt att hantera missbruk med ett integrerat tillvägagångssätt. Vanligtvis består terapi av:

 • läkemedelsrengöring av kroppen från toxiner och toxiner;
 • kodning - ampuller sys under patientens hud eller läkemedel injiceras som orsakar avstötning av alkohol. I frånvaro av alkohol kommer sådana droger inte att påverka tillståndet på något sätt, de orsakar ett svar endast om alkohol kommer in i kroppen;
 • psykologiskt stöd.

Hur länge behandlingen kommer att pågå och när effekten är fixerad beror på patientens humör och individuella egenskaper.

På en anteckning! I det andra steget kan sjukdomen passera i en kronisk eller berusad form. I den första varianten dricker patienten alkohol dagligen i relativt små doser, och i den andra dricker han i flera dagar och dricker tills han tappar medvetandet.

3 etapper av alkoholism

I detta skede orsakar alkoholberoende problem inte bara för patienten själv utan också för sina nära och kära. En person försämras, kan inte bete sig normalt i samhället, bryter mot beteendets normer. Som regel förlorar en person i detta skede sitt jobb, vänner och släktingar slutar kommunicera med honom. På grund av brist på arbete kan en person inte förse sig med alkohol, vilket blir orsaken till stöld av pengar, hushållsapparater och andra saker som kan säljas hemifrån.

Steg 3 av alkoholism åtföljs av följande symtom:

 • patienten kan inte leva en dag utan att dricka alkohol;
 • förändringar i utseende blir märkbara: armarna och benen blir gradvis tunnare, magen ökar i storlek, huden får en karakteristisk rödaktig nyans, ödem uppträder i ansiktet;
 • psykisk störning - en person reagerar otillräckligt på banala saker, vägrar att komma i kontakt med nära och kära;
 • alkohol ersätter mat för en person - istället för att äta föredrar han att dricka;
 • tal blir osammanhängande och meningslöst.

I det här skedet kan allvarliga hälsoproblem uppstå - förlamning av vissa delar av kroppen, hepatit, pankreatit och gastrointestinal dysfunktion upptäcks ofta. Alkoholism blir kronisk, så behandlingen varar länge och ger inte alltid ett positivt resultat.

4 etapper av alkoholism

Det sista stadiet av alkoholism åtföljs av irreversibla förändringar i både fysiskt och psykiskt tillstånd. De flesta läkemedelsterapeuter försäkrar att det inte längre är möjligt att rädda en person i detta skede. Den som diagnostiseras med alkoholismens etapp 4 har inget att göra med den person som släktingar och vänner en gång kände - fullständig nedbrytning inträffar och alla instinkter ersätts med endast en önskan att dricka.

Slutsats

Alkoholism är en farlig sjukdom som i avsaknad av behandling i rätt tid kan leda till irreversibla konsekvenser. För att rädda en person måste kampen mot alkoholberoende genomföras i ett tidigt skede, varför det är viktigt att inte missa början av dess utveckling. Om en familjemedlem börjar dricka alkohol regelbundet är det redan en anledning att söka professionell hjälp..

Stadier av alkoholism

Stadier av alkoholism

Prodrom

Prodrome är alkoholistens nollstadium, där det fortfarande inte finns någon sjukdom, men det finns vardagligt berusning. En person dricker alkohol beroende på situationen, vanligtvis med vänner, blir inte full tills minnesförlust eller andra allvarliga konsekvenser. Tills prodromstadiet förvandlas till alkoholism kan en person när som helst sluta dricka alkohol..

I prodrome-scenen är en person ofta likgiltig för om det kommer att bli en drink inom en snar framtid eller inte. Efter att ha druckit i företaget behöver en person vanligtvis inte fortsätta och dricker då inte på egen hand stark>. Men med daglig berusning, som regel, efter 6-12 månader, går prodromstadiet över i alkoholismens första etapp.

Den första etappen av alkoholism

Det första steget av alkoholism kännetecknas av en förändring av kroppens känslighet för alkohol (utvecklingen av alkoholtolerans). Personen börjar dricka mer alkohol.

De viktigaste tecknen på alkoholismens första etapp:

 • Gag-reflexen försvinner. Patienten byter till ensam alkoholkonsumtion (på kvällarna, på helgerna "före middagen"). Att suga efter alkohol blir besatt, ibland i det mest olämpliga ögonblicket för detta - på natten eller på vägen. Typen av berusning förändras - när en betydande mängd alkohol konsumeras uppstår minnesförluster.
 • I det första skedet uppstår ofta skandaler i familjen, problem på jobbet, förlust av intresse för olika aspekter av livet: politik, litteratur, hobbyer etc. Om det är omöjligt att dricka alkohol försvinner begäret efter alkohol tillfälligt, men vid alkoholkonsumtion slövs kontrollen i förhållande till mängden alkohol..

Det andra steget av alkoholism

Det andra steget av alkoholism: uthållighet (tolerans) mot alkohol ökar avsevärt, en person upptäcker att han oväntat kan ta mycket stora doser alkohol. Även efter att ha konsumerat en liten dos alkohol slutar patienten att kontrollera mängden alkohol som konsumeras. I berusat tillstånd uppför han sig ofta oförutsägbart, pretentiös, ibland till och med farlig för sig själv och andra..

Symtom på andra etappen av alkoholism:

 • Med början av alkoholismens andra etapp dyker det upp en baksmälla: på morgonen efter alkoholen du hade druckit dagen innan blir det dåligt, det finns definitivt ett fysiologiskt beroende. Drangen att dricka blir mer påtaglig och tvångsmässig. En person inser skadan, men kämpar inte, lyder önskan. Kontrollen förloras, fall av patologisk berusning kan förekomma.
 • Baksmällen i andra etappen åtföljs av en oemotståndlig uppmaning att ta alkohol på något sätt. Detta inträffar mot bakgrund av ett dystert, spänt och depressivt humör, i kombination med illamående, högt blodtryck, snabb hjärtfrekvens, feber, skakningar i extremiteterna (skakningar) och obehaglig fientlighet mot eventuella yttre stimuli, även mot ljus..
 • Det andra steget av alkoholism kännetecknas av en förändring av en persons personlighet: patienten blir bedräglig, ibland ointresserad av hans sociala status. Hett temperament, ilska, överfall uppträder, tecken på minskad intelligens noteras. I ett tillstånd av berusning går självkontrollen förlorad, det finns ingen känsla av skam, förlägenhet för vad som har gjorts, förgiftning med alkoholhaltiga surrogater är möjlig på grund av förlusten av aktiv uppmärksamhet.

Den tredje etappen av alkoholism

Tredje fasen av alkoholism: - detta är det berusade stadiet av alkoholism, där alkoholtoleransen minskar, alkoholkonsumtionen blir nästan dagligen.

Tecken på alkoholism i tredje etappen:

I det tredje steget börjar binges dyka upp med en viss rytm. Ofta är det en synlig försämring av personlighet, mentala förändringar.

Allt ovanstående är förenat med leversjukdomar (alkoholisk hepatit eller levercirros), mage (alkoholisk gastrit), bukspottkörtel (alkoholisk indurativ pankreatit), hjärta (alkoholkardiomyopati), hjärna (alkoholisk encefalopati), perifert nervsystem (alkoholisk neuropati), etc.... Överträdelser från de inre organen växer och kan bli irreversibla. Irreversibla förändringar i nervsystemet uppträder ofta, vilket leder till pares och förlamning, till tillstånd då hallucinationer varar länge (Kandinsky-Clerambo syndrom).

I det tredje steget observeras sådana komplikationer av alkoholisk sjukdom som alkoholisk delirium av svartsjuka och alkoholhaltig delirium, den så kallade "delirium tremens". Delirium slutar med demens eller till och med döden hos en person. Alkohol är särskilt farligt vid diabetes. Ta hand om din familj och vänner!

3 etapper av alkoholism

Symtom på tredje etappen av alkoholism

I de flesta klassificeringar slutar listan över former och stadier av alkoholism med den tredje, även kallad kronisk form. I det här skedet är det karakteristiskt att alla intressen i livet ersätts av sökandet efter sprit och själva drickandet..

Steg 3 av alkoholism kännetecknas av följande manifestationer.

Regelbunden och långvarig drickning.

Kontinuerlig berusning kan pågå i flera veckor och sluta bara när människokroppen slutar uppfatta etanol.

Ökat alkoholinnehåll i blodet och minskat alkoholresistens.

Eftersom patienten i detta skede ständigt behöver en betydande mängd alkohol är nivån av etanol i blodet många gånger högre än normen. För att uppnå berusning måste patienten därför konsumera en liten mängd etanol. I många fall räcker ett glas.

Förekomsten av allvarliga skador på inre organ.

Dessa inkluderar sjukdomar i urinsystemet (som kan uttryckas i njursvikt), kardiomyopati (skada på hjärtmuskeln, i detta fall etanol), polyneuropati (skada på det perifera nervsystemet), encefalopati (skada på hjärnan av etanol och dess metaboliter), cirros lever och andra.

I kombination med konstant förgiftning av kroppen leder detta vanligtvis till patientens överhängande död..

På grund av förekomsten av skador på centrala nervsystemet som ett resultat av kontinuerlig alkoholanvändning kallas detta stadium av sjukdomen också det encefalopatiska stadiet av alkoholism..

Som ett resultat av hjärnskador försämras tänkandet betydligt, minnesnedsättningar, aggression mot andra manifesteras.

Svåra abstinenssymptom

Med en lång paus mellan att dricka alkohol och i detta skede av sjukdomen kan det bara ta några timmar, patienten kan visa olika tecken på olämpligt beteende.

Tid för det tredje steget av alkoholism

Varaktigheten av denna fas av sjukdomen utan behandling överstiger vanligtvis inte fem år och leder till att patienten dör.

Behandling av tredje etappen av alkoholism

Med tanke på omfattningen av skadorna på kroppen, för att bota patienter i detta skede, krävs komplex behandling, inklusive både psykologisk teknik och läkemedelsbehandling..

Psykologisk påverkan innefattar både den vanliga förklarande konversationen om alkoholens skador och tekniker för aktivt inflytande på medvetandet, bland vilka passiv (klassisk) hypnos och psykologisk kodning kan urskiljas..

I detta fall är läkemedelsbehandling både inriktad på att återställa organvävnader som påverkas av etanol och att återställa de endokrina körtlarnas normala funktion, inklusive att starta kroppens egen etanolproduktion..

Behandlingsmetoderna som används i detta skede liknar faktiskt de som används i det andra steget, bara i detta fall kommer varaktigheten och volymen av exponering för läkemedel att vara jämförelsevis större på grund av djupare skador på kroppen.

En förutsättning för behandling är en fullständig vägran att dricka alkohol..

Ett viktigt faktum

Till skillnad från de föregående stadierna, i det tredje steget av alkoholism, bör huvuddelen av behandlingen utföras på sjukhus under överinseende av specialiserade specialister (neuropatolog, hepatolog, narkolog, psykolog).

Förebyggande av alkoholism

Förebyggande anses nödvändigt och användbart eftersom det är mycket lättare att förutse och stoppa än att bekämpa konsekvenserna, och botemedlet är svårt och inte framgångsrikt varje gång. Många berusade människor efter sådan behandling känner lätthet, men efter ett tag börjar de dricka alkohol igen. Behandlingsförloppet är indelat i följande typer:

 • primär;
 • sekundär;
 • tertiär.

Förebyggande sker i form av kommunikation. Detta hjälper till att förhindra uppkomsten av alkoholberoende. Detta inkluderar att chatta, titta på olika videor och lyssna på intervjuer med olika personligheter som drack alkohol. En person som kämpar mot detta problem tas bort från samhället och börjar främja en hälsosam livsstil. Som statistiken visar beror konversationen på en berättelse om sjukdomar som kan uppstå när man tar alkoholhaltiga drycker. Magtarmkanalen förstörs, levern och njurarna, bukspottkörteln börjar bli sjuka, pankreatit uppstår, förvandlas till diabetes.

Den givna ideologin påverkar starkt. Tidigare fanns det inget sådant som ett glas utsökt vin till frukost för bättre matsmältning. Numera hålls mer och mer seriösa middagar med sprit. Fler och fler familjer smuler över alkoholhaltiga drycker. Även en vanlig öldrink kan göra mycket skada. När allt kommer omkring kan öl störa nervsystemet och öka mängden kvinnligt hormon hos män.

Stadier av sjukdomen

Det villkorliga normala tillståndet är det smärtsamma stadiet, vardagens berusning. En person dricker för att koppla av, ha kul, fira något, vid möten med vänner och familj, för att hålla en konversation. Hans beteende är socialt acceptabelt och till och med godkänt. Om han känner sig väldigt dålig nästa morgon vill han inte bli baksmälla och dricker som regel inte alkohol på länge. Vid överdriven drickning utlöses alla reflexer - kräkningar, okontrollerad somning. En person utan beroende har en känsla av mättnad med alkohol, han känner till sin dos och kommer inte att dricka utan en speciell anledning. Ibland utpekas en smärtsam form av berusning i ett separat steg, men i vetenskapen kan man ofta hitta en uppdelning i tre steg.

 1. Första stadiet. Motivationen för att dricka förändras. En alkoholist dricker inte för att slappna av, utan bara för att han vill är det lätt att övertala honom att dricka. Kontrollen över vad du dricker minskar. Efter en liten dos, drar för tillägget. Sömnstörningar börjar. Mot denna bakgrund har många en motvilja mot alkoholhaltiga drycker, särskilt på morgonen, och en önskan att sluta dricka. Spriten tar flera dagar och upprepas vanligtvis inte på vardagar. Det är lätt att bota alkoholism i detta skede. Du kan också vädja till en persons medvetande, ändra den sociala cirkeln och göra goda vanor.
 2. Andra fasen. Den psykologiska attraktionen till alkohol ökar. Hela tiden krävs en tillsats, så "budbärare" skickas, det finns inga halvtomma flaskor på bordet, allt är klart. Det finns ett behov av att bli full, att läka. Uttagssymtom bildas när det är omöjligt att motstå nästa dos, men en person kan fortfarande bryta den onda cirkeln. Detta kallas en pseudo-berusad form av drickande, när patienten avstår i flera veckor, men då missbruket överväldiger. Början eller slutet på en binge är förknippad med sociala motiv: binge dricka med vänner innebär daglig användning, och allt slutar med ed lovar till familjen att sluta dricka. Maximal tolerans uppstår, en person kan dricka mycket och inte bli full.
 3. Steg tre. I alkoholism i tredje steget manifesteras mentala symtom tydligt. Stark fysisk anknytning till alkohol, allvarliga abstinenssymptom och behovet av att bli full. Sanna binges eller en konstant form av berusning bildas. Det är då patienten inte stoppas varken av familjens önskemål eller hotet om uppsägning, det är normalt för honom att komma full till jobbet. I detta skede klarar nervsystemet inte belastningen. Ett betydande intervall av alkoholförgiftning faller ur minnet, praktiskt taget från berusningen. Toleransen mot alkohol minskar, en person kan inte längre dricka mycket. Ett brett spektrum av lesioner i det somatiska systemet - frånvaron av gagreflex, sömnlöshet, amnesi, handskakningar.

Hur snabbt går ett steg in i ett annat? Det inledande skedet av alkoholism kan pågå i 6-8 år. Den andra etappen varar cirka 20 år och har mycket hög risk för dödsfall. Den sista etappen når 20% av övergrepparna. Detta är en kronisk sjukdom som inte kan botas helt utan bara kan överföras till remission..
Som med alla missbruk kommer alkoholisten alltid att förneka att han har ett problem. På hushållsnivå letar en person efter anledningen till att han dricker eller argumenterar för att intaget är regelbundet genom att andra dricker ännu mer.

Stadier av missbruk

I varje steg av ökande alkoholdos ökar dess beroende också

Det spelar ingen roll vilken typ av alkohol drickaren tar, eftersom någon dryck kan orsaka detta obehagliga tillstånd.

Läkare skiljer tre stadier av missbruk, var och en kännetecknas av vissa tecken:

Första stadiet

Det kännetecknas av ett starkt sug efter alkohol - en person kan inte övervinna en kraftfull mental barriär. Patienten vill ständigt dricka, speciellt ofta inträffar attacker på morgonen. Om en person inte tar alkohol försvinner tecken på missbruk ett tag, men efter det kommer hans känsla av proportioner att försvinna helt och han kommer inte längre att kunna sluta..

I detta skede förlorar patienten självkontroll och blir irriterad. Konversationer "hjärta till hjärta" med honom fungerar inte längre. Ibland märker en alkoholist minnesförlust eller en känsla av alkoholförgiftning.

I avsaknad av korrekt och omfattande behandling blir detta steg snabbt det andra.

Steg två

Det är vid denna tidpunkt som drickaren börjar aktivt manifestera fysiskt beroende. Vid denna tidpunkt har en person redan en störning i kroppens funktion, eftersom han tappar kontrollen över de druckna starka dryckerna.

Redan i det andra steget diagnostiserar läkare patienter med levercirros, psykiska störningar, hjärnsjukdomar och så vidare. Just nu är baksmälla för ljus. Patienten lider av konstant törst, sömnlöshet, huvudvärk. Efter en lång frånvaro av att dricka berusare börjar drinkarens händer skaka och hans hjärta slår snabbare. I detta fall, utan kvalificerad hjälp från en läkare, kommer det att vara mycket svårt för en person..

Tredje etappen

En person kan inte existera utan alkohol, eftersom kroppen redan har mättats med etanol, vilket innebär att en liten dos av den krävs dagligen. Med utvecklingen av detta steg orsakar även en minimal dos öl eller annan alkoholhaltig allvarlig berusning..

I detta skede kan vi säkert försäkra att en person har börjat försämras - han kan inte längre förstå när och hur mycket han drack. Förlust av minne under denna tid är vanligt. Det tredje steget kännetecknas av en konstant stark önskan att dricka, så förseningar i intaget av alkohol i kroppen kan leda till obehagliga konsekvenser som kroniska berusare inte kan tolerera:

 • dyspné
 • skaka händer;
 • domningar i lemmarna
 • minnesförlust;
 • utvecklingen av akuta psykoser;
 • svaghet i kroppen.

I det här fallet behöver patienten obligatorisk hjälp från flera läkare som med gemensamma ansträngningar kan normalisera kroppens tillstånd och återställa inre organ..

Alkoholistiska psykoser

Kronisk alkoholism utvecklar också psykisk sjukdom som kallas alkoholiska psykoser. Tidigare tillskrevs dessa överträdelser som regel män, med tanke på att sannolikheten för deras förekomst hos kvinnor är ett ganska sällsynt fenomen. Och detta är inte förvånande, eftersom det fram till nyligen huvudsakligen var män som togs in på läkemedelsbehandlingsinstitutioner med diagnosen "alkoholisk psykos". Men med en ökning av antalet fall av kvinnlig alkoholism har utvecklingen av alkoholiska psykoser hos kvinnor blivit samma brådskande problem i nivå med män..

Former av manifestation av alkoholhaltiga psykoser

Det finns olika former av manifestation av alkoholhaltiga psykoser. Bland dem finns psykoser med en kort, lång och kronisk kurs. Sannolikheten för utvecklingen av dessa psykiska störningar beror inte på upplevelsen av alkoholism och kan expandera både hos kroniska alkoholister och hos dem som börjar systematiskt missbruka alkohol..

Delirium tremens

Den vanligaste formen av alkoholisk psykos är delirium tremens, som åtföljs av ett antal tidigare symtom: förkylning, infektionssjukdomar, lunginflammation, matsmältningsstörningar, fysiskt eller psykiskt trauma, betydande överansträngning. Sjukdomsförloppet inträffar under tillstånd av en medvetsstörning, med oförmåga att orientera i tid och rum, med närvaron av hallucinationer (huvudsakligen visuella). Patienter kan uppleva vilseledande "visioner", som tas för verkligheten, hör olika "röster" och "ljud". Det finns ett ständigt orolig humör, patienterna har bråttom att gå eller springa i okänd eller absurd riktning. Skakningar i lemmarna kan vara närvarande. Funktionerna hos de viktigaste inre organen, främst hjärtat, är nedsatta. Varaktigheten av delirium tremens är från 2 till 3 dagar (det kan vara längre). Underlåtenhet att tillhandahålla medicinsk hjälp i tid kan leda till dödsfall. Återkommande manifestationer av "delirium tremens" lämnar oundvikligen en oåterkallelig prägel på en persons fysiska och mentala hälsa.

Alkoholisk hallucinos

En annan psykisk sjukdom är alkoholhaltig hallucinos. Han, som delirium tremens, förekommer oftare på natten eller sent på kvällen. Denna sjukdom fortsätter med bevarat medvetande och kännetecknas av kraftiga hörselhallucinationer. Patienten hör "röster", vanligtvis av obehagligt innehåll. På grundval av detta uppstår vilseledande idéer. Det verkar för patienten att något ovänligt planeras mot henne, de vill döda henne eller tortera henne, avrätta henne, etc. Därav det oroliga humöret, ångest, rädsla. Sjukdomen kan pågå från flera dagar till flera månader, men det finns fall av långvarig kurs. Patienter med delirium tremens och alkoholhaltig hallucinos är farliga både för sig själva (de kan begå självmord) och för andra som de ofta attackerar..

Delirium av svartsjuka

Det så kallade svartsjuka är en allvarlig sjukdom. Denna sjukdom är vanligare hos män, men förekommer också hos kvinnor. Det uppstår också från kronisk alkoholism. En sådan patient börjar verka som att hennes man eller till och med en nära och kära bedrar henne. Hon börjar noggrant övervaka hans beteende, hon tolkar alla obetydliga fakta på ett vilseledande sätt och lämpar sig inte för någon övertalning. Sådana patienter är mycket farliga. De kan begå mord, allvarligt skada.

Alkoholisk depression

Ofta, efter en lång binge, utvecklar patienter så kallad alkoholisk depression, åtföljd av ett uttalat deprimerat humör, ångest, rädsla. Dessa patienter, som lämnas utan uppsikt, kan begå självmordsförsök. Sjukdomen varar i flera veckor och drar ibland långa perioder.

Korsakovs psykos

Det finns andra former av alkoholisk psykos, särskilt Korsakovs psykos, åtföljd av en skarp kränkning av förmågan att komma ihåg, ersättning av minnesgap med falska minnen, kombinerat med multipel inflammation i perifera nerver.

Stadier av alkoholism

Gradvis missbruk av alkoholintag och dess omärkliga införande i alla livets områden leder till alkoholism. Vanligtvis uttrycks det hos män i en ständig önskan att tvätta något, oupphörliga lögner och ursäkter, oförmågan att komma till sinnen utan att bli full, för att snart rekrytera igen.

1: a etappen

Det är den första etappen av alkoholism som redan kännetecknas av ett brott mot arbetsregimen, kost och berusning. Sömn blir rastlös, störande. Sjukdomar orsakade av alkoholmissbruk uppträder - buksmärtor, huvudvärk, blodtryckssteg, minskad sexuell aktivitet.

Andra symtom: under samma period byter många av männen till starkare alkohol, och på morgonen efter en kvällsbinge börjar de bli fulla mer och mer ofta, även om en oemotståndlig längtan efter alkohol inte har observerats. Men oavsett hur mycket en person dricker räcker det inte för honom. I detta skede ökar dosen eller styrkan av alkohol som konsumeras under en viss tidsperiod..

Steg 2

För det andra steget av utvecklingen av alkoholism är de första manifestationerna av baksmälla syndrom karakteristiska. På morgonen vet en alkoholist redan att endast alkohol hjälper honom bäst, vilket han gör. En smärtsam baksmälla släpper emellertid inte, och alkoholister börjar börja dricka alkohol, när de fortfarande inte kan och inte vill nykta, om och om igen hälla ett glas obehagliga känslor eller till och med ett glas vodka.

Andra symtom: det andra steget av alkoholism kännetecknas av kronisering av många sjukdomar: gastrit, vegetativ-vaskulär dystoni, olika hjärtsjukdomar, toxisk hepatit och pankreatit, samt bildandet av sjukdomen hos alkoholister - alkoholisk kardiomyopati

Under samma period upplever en person fler och fler konflikter hemma och på jobbet, andra vill inte stå ut med sin vana, många kvinnor och män förändrar sin sociala krets, där berusade människor börjar dominera, det spelar ingen roll för dem hur mycket att dricka och vilka kvalitetsdrycker.

Steg 3

Slutligen är den sista, tredje etappen av alkoholism det sista epos som kallas alkoholkärlek mer än kärlek i livet, det finns kronisk alkoholism. I detta skede kommer alla stadier av alkoholism till ett logiskt slut - en människas liv kollapsar, han förlorar hälsa, materiellt välbefinnande (om någon), släktingar och vänner, en minskning av vitalitet, kroppens inre reserver och dess förmåga inträffar. Det finns en uttalad och stadig försämring av personlighet hos män och kvinnor: frånvaro, minnesförlust, minskad intelligens, tänkande blir primitivt, trångsynt, en person förstår inte humor och skämt, den mest verkliga demensen börjar. All fysisk och intellektuell stress blir outhärdlig, orsakar ovilja att göra någonting, irritation och apati.

 • i förhållande till nära och kära i detta stadium av alkoholism finns det stark irritabilitet, konflikt, tårighet och förbittring, en önskan att stå på egen hand till varje pris, själviskhet.
 • Intresset för livet försvinner, majoriteten av berusade män och kvinnor slutar ta hand om sig själva, blir eländiga, stökiga, oförskämda.
 • Attityden till alkohol förändras också - en alkoholist kan inte längre dricka, som tidigare, saknar hälsa och styrka: många byter till billigare surrogater, men de kan inte dricka mer än 40-50 gram, varefter de blir mycket berusade och tappar kontrollen över sig själva.
 • Kroniska sjukdomar utvecklas märkbart, en person faller bokstavligen isär: ett sår urartar till cancer, hepatit - till cirros, högt blodtryck kompliceras av hjärtinfarkt och stroke.
 • Återhämtning efter att ha druckit i tre steg är många gånger långsammare och svårare, men en person dricker och dricker så mycket han kan, till och med inser att han är sjuk.

Nu vet du vilka stadier av alkoholism som är, och du kan enkelt bestämma i vilket skede din älskade är..

Men även utan att veta om de 3 huvudstadierna av alkoholism och dess symtom kan man helt enkelt avgöra om en person har ett beroende av alkohol eller inte - för detta finns det tecken på alkoholism hos män och kvinnor som beskrivs av narkologer. Dessa inkluderar både yttre manifestationer av missbruk och beteende, som blir mer uttalade när sjukdomen blir kronisk och progressiv..

Första stadiet

Det första steget av alkoholism kännetecknas av minimal svårighetsgrad av mentalt beroende, brist på fysiskt beroende och suddiga, dolda symtom. Patienten är socialt anpassad - han arbetar eller studerar, befinner sig i en bekant miljö, flyttar inte ifrån sin familj och anser inte att hans hobby för alkohol är farlig eller skadlig. Dessutom vägrar släktingar och nära vänner i detta skede också att känna igen en person som en alkoholist, eftersom de anser det vara helt acceptabelt och normalt för hans önskan att dricka då och då "för avkoppling" eller på semester.

Denna attityd hos familjemedlemmar till patienten, förnekandet av redan bildad, om än fortfarande börjat alkoholism, kännetecknar medberoende - förändringar i alkoholistens släktingars mentala tillstånd och livsstil. Patientens uppfattning om hans tillstånd kännetecknas av frånvaron av självkritik och förmågan att på ett adekvat sätt bedöma sig själv och sina handlingar, utan att sjukdomen erkänns. Han kommer aldrig gå med på att betrakta sig själv som alkoholist och kommer att hitta många förklaringar och ursäkter för sitt missbruk.

Därför är det oerhört viktigt att åtminstone släktingar kan märka de symtom som är typiska för alkoholismens första steg, väcka alarm i tid och konsultera en läkare.

Steg ett symtom inkluderar:

Ökad alkoholtolerans - en person kan dricka, utan att bli full, mycket mer alkohol jämfört med andra människor eller med deras tidigare doser alkohol.

Samtidigt noteras undertryckande av skyddande reaktioner, särskilt kräkningar, vid en överdos av etanol. Kroppen blir som det vana vid det konstanta intaget av stora doser alkohol och slutar uppfatta det som gift. Den toxiska effekten av etylalkohol förblir dock densamma, vilket skapar en hög risk för akut alkoholförgiftning i de tidiga stadierna av alkoholism: en person dricker, utan att bli full och utan munkavle, enorma doser alkohol som kan orsaka allvarliga störningar i hjärnans, hjärtans, leverens och njure.

Minskad kontroll över mängden alkohol som konsumeras - alkoholisten dricker inte bara ett eller två glas "för företaget" eller för att stödja skålen, han dricker så mycket alkohol som möjligt för sig själv. Det räcker inte längre för honom att känna en lätt berusning, han blir mer och mer berusad för att "mörklägga" med minnesfel.

I det inledande skedet av alkoholism börjar en baksmälla - en uppsättning karakteristiska symtom som utvecklas efter akut alkoholförgiftning. Nästa morgon, efter att ha tagit en stor mängd alkohol, uppstår ett antal obehagliga känslor - illamående, kräkningar, skakningar i händerna, huvudvärk. Dessa symtom utjämnas genom att ta en annan dos alkohol..

Alkoholavstängningar är ett annat symptom som inträffar i alkoholismens första etapp. Från minnet kan både enskilda episoder och långa tidsperioder falla ut..

Psykiskt beroende - dess bildning skiljer tydligt även tidig alkoholism från inhemsk berusning. Patienten spårar tydligt (särskilt sett från sidan) förekomsten av psykiskt obehag, irritabilitet, humörsvängningar under långa perioder utan alkohol. Och tvärtom, när han dricker alkohol eller till och med planerar och väntar på möjligheten att dricka blir han självbelåten, återupplivar.

Psykiskt beroende i kombination med ökad tolerans och undertryckande av skyddande reaktioner mot alkohol leder till en ökning av dricksfrekvensen. Alkoholisten upplever (ibland omedvetet) melankoli utan den vanliga dosen och den fördröjda utvecklingen av berusning och frånvaron av munkavlereflexen skapar en falsk känsla av tillåtelse, förmågan att dricka utan skada även varje dag.

Början på en förändring av värdesystemet - alkoholens roll blir allt viktigare i en alkoholists liv

Han har inte längre alltid möjlighet att sluta dricka inför en viktig händelse (en tentamen, en kontroll på jobbet, en planerad vandring med barn etc.), och om han vägrar, då överväldigande sig själv och känner sig missnöjd med livet

Gradvis börjar alkohol förskjuta alla andra värden och prioriteringar från patientens liv.

Om inte i detta stadium av utvecklingen av alkoholismbehandling startade, kommer sjukdomen oundvikligen att utvecklas och gå vidare till nästa fas.

Psykologisk påverkan och sjukdomsförebyggande

Det är mycket viktigt att en person med kronisk alkoholism söker råd från en psykoterapeut och vid behov genomgår en ytterligare behandling

Psykoterapeutisk behandling

Psykologisk inverkan har en positiv effekt på en person, för på detta sätt blir han åter övertygad om farorna med alkoholhaltiga drycker, och detta förhindrar också haverier.

För de flesta patienter, särskilt de med allvarliga leverproblem, är psykoterapi en mildare behandling än läkemedelsbehandling.

Det är mycket viktigt att genomgå social rehabilitering efter den huvudsakliga missbruksbehandlingen. Med sin hjälp blir det mycket lättare för patienten att integrera sig i det vanliga livet, skapa relationer i familjen.

Stöd från nära och kära spelar också en stor roll..

Kronisk alkoholism och dess förebyggande

För att förhindra sjukdomen måste du veta om de negativa konsekvenserna och dödsfallet. För samtal med barn och utveckla negativa attityder till drickande.

Om du märker att din vän är beroende av alkohol och lindrar stress med det, prata sedan med honom, ge ditt stöd, gör det klart att han inte är ensam om sitt problem. Råd honom också att inte bli full bakom ratten och inte kommunicera med drickande människor. Och var noga med att berätta för sina släktingar om det..

Staten bör också vara delaktig i förebyggande. Det måste kontrollera kvaliteten på den producerade alkoholen, förbudet mot försäljning av alkohol till minderåriga och att berusade individer uppträder på offentliga platser. Du bör också genomföra sociala evenemang, utveckla reklam som kommer att påverka människors medvetande och därmed bekämpa alkoholism.

Sammanfattningsvis bör det sägas att kronisk alkoholism är en mycket allvarlig och beroende sjukdom. Konsekvenserna av konstant berusning kan vara levercirros, lungcancer, leversvikt, infertilitet, impotens och missfall. Om du inte slutar dricka i tid kan allt sluta med döden. Symtomen på en sådan sjukdom bör vara kända för att kontakta en narkolog om något händer och förstå vad man ska göra nästa och hur man kan räddas från denna sjukdom för alltid. För att återhämta dig från ett sådant missbruk måste du spendera mycket tid och ansträngning. Och då kan du bara bli av med missbruk för alltid, och alla förvärvade sjukdomar kommer att förbli hos dig för alltid. Innan du börjar gömma dig för problem i en flaska, tänk därför på om det är värt det..