Naturliga växtbaserade antidepressiva medel

Naturliga antidepressiva medel är ytterligare en terapeutisk åtgärd mot depression, som många felaktigt inte känner igen som en sjukdom, anses vara en enkel blues.

En oaktsam inställning till sådana problem är oacceptabel, eftersom psykologisk instabilitet, en uttalad minskning av vital aktivitet, en regelbunden känsla av melankoli, depression orsakad av ett depressivt tillstånd kan avsevärt skada, vilket väcker många problem (yttre, inre).

Omfattningen av de sannolika konsekvenserna är allvarlig, förutom en försämring av livskvaliteten (uppkomsten av problem på jobbet, i familjen), är en psykisk störning som kallas depression ett kraftfullt argument för att frukta utvecklingen av ett antal sjukdomar.

Otillbörlig tillgång till läkare eller brist på önskan att göra någonting alls hotar riskerna för kränkningar:

 • hjärt-kärlsystemet (stroke, hjärtinfarkt, symtom på högt blodtryck, hypotoni, oregelbunden hjärtrytm);
 • reproduktiv dysfunktion;
 • sömnstörning;
 • diabetes;
 • onkologi;
 • alkoholism;
 • försämring av mentala förmågor;
 • allergi;
 • neuroser;
 • låg immunitet
 • kronisk trötthet, svaghet, trötthet.

Sjukdomen har inga tydliga åldersbegränsningar, men ungdomar och äldre människor är i speciell risk, eftersom det vid dessa "livintervall" är förekomsten av depression ett extremt vanligt problem..

Depression uppstår främst som en negativ bakgrund till de oändliga påfrestningarna som åtföljer vårt dagliga liv.

I större utsträckning har sjukdomen en social konnotation - svåra livssituationer, ingen är immun mot dem, nervösa nedbrytningar, känslomässiga omvälvningar. Sådana omständigheter blir emellertid inte alltid katalysatorer för psykisk störning och uppkomsten av ett depressivt tillstånd..

Den kvinnliga kroppen, ett liknande psykologiskt tillstånd "överträffar" 2-3 gånger oftare, särskilt sjukdomens toppintervall anses vara 15-25 år, och efter att ha övervunnit den sextioåriga milstolpen.

Behandlingen utförs av en psykiater, klinisk psykolog, psykoterapeut. Det finns chanser att övervinna en mental kris utan piller och hjälp utifrån, men bara i ett tidigt, inledande skede av den patologiska processen. Ett positivt resultat baseras till stor del på personliga egenskaper, nuvarande fysiska tillstånd.

Allvarliga kliniska former av depressivt tillstånd kan inte behandlas på egen hand, frågan är allvarlig, det kräver obligatoriskt kvalificerat medicinskt stöd.

Etiologi

Duon med grundläggande orsaker till depression är:

 • psykiskt trauma
 • systematiska stressiga situationer.

I det första fallet kan negativa livsförhållanden, som ofta uppstår helt oväntat, fungera som katalysatorer för depressionens början:

 • konflikt på jobbet, uppsägning;
 • personlig oenighet (skilsmässa);
 • allvarlig sjukdom, funktionshinder, en älskades död;
 • en kraftig försämring av materiellt välbefinnande
 • konkurs.

Det finns situationer när orsaken till en stabil minskning av humöret i kombination med motorhämning (långsamhet) är en persons utgång till en välförtjänt vila (pension).

Det är problematiskt att konkretisera etiologin för psykiska störningar mot bakgrund av konstant stress, eftersom det kan vara mycket svårt för en läkare att tydligt formulera den ”traumatiska faktorn” som utlöste en psykisk sjukdom. Under samtal har patienten svårt att säga vilken händelse som var utgångspunkten för depressionens början.

Depression symtom

Den primära larmklockan är varaktigheten för ett sådant tillstånd. Uttalad sorg, apati varar mer än två veckor - en indikator på sjukdomens manifestation och problemen kan bli långvariga och sträcker sig i flera månader.

Människor som är utsatta för depressiva stämningar måste lyssna noga på sitt inre välbefinnande..

Paletten av kliniska manifestationer är varierande och verkar på två fronter - påverkar den emotionella och fysiska bakgrunden.
Känslomässiga manifestationer av depression:

 • ökad irritabilitet, orimliga humörsvängningar;
 • skuldkänsla;
 • självflagellering
 • förtvivlan, längtan;
 • katastrofalt låg självkänsla
 • brist på önskan att glädja sig över handlingar och gärningar som brukade ge glädje, glädje;
 • deppigt humör;
 • partiell eller fullständig förlust av självförtroende;
 • det finns många omotiverade rädslor, fobier;
 • intresset för omvärlden försvinner, känslomässig ”tråkighet” av känslor observeras.
 • viljan att äta försvinner, eller tvärtom, hemsöks ständigt av en känsla av hunger;
 • sömnstörningar anges, och diametralt motsatta scenarier är möjliga (sömnighet, sömnlöshet);
 • tarmfunktionella problem uppträder (främst tarmrörelser inträffar med en fördröjning, förstoppning uppträder);
 • slöhet, koncentrationsförmåga är låg, trötthet;
 • obehagliga, smärtsamma känslor av muskler, leder, mage.

Endast en läkare kan kompetent fixa en psykisk störning, "belöna" dig med en diagnos av depression, det är extremt svårt att lösa problemet utan yttre störningar (särskilt vid måttliga, allvarliga grader av sjukdomen). Domen fattas vanligtvis på grundval av två eller tre gemensamma "demonstrerande" tecken som varar mer än en halvmåne.

Självdiagnos hjälper till att känna igen sjukdomen i rätt tid, för en sådan situation är det ganska lämpligt.

För personer som är utsatta för depression, såväl som deras släktingar, är det viktigt att känna till ovan nämnda tecken för att hjälpa en älskad person i tid att söka medicinsk hjälp.

Alternativ behandling

Svaga (initiala) grader behandlas polikliniskt, allvarliga stadier kräver sjukhusvistelse. Taktiken för att normalisera mental hälsa (behandlingsregim) väljs individuellt, baserat på stadium och typ av sjukdom. Det finns två grundläggande riktningar, de tillämpas separat eller kombinerat:

 • farmakoterapi;
 • psykoterapi.

Antidepressiva medel är basen för medicinsk hjälp för att övervinna depression.

Reaktionen på ett läkemedel för olika patienter kan vara signifikant annorlunda, det finns gott om etiologiska faktorer för detta: graden, formen av störningen, samtidigt sjukdomar.

Tyvärr har medicin mot depression en mycket imponerande lista över biverkningar, vilket tvingar läkare att ofta justera den valda behandlingsregimen..

Utnämning av läkemedlet, val av dosering - åtgärder som utförs enbart av en läkare.

När du utvecklar taktik, väljer de nödvändiga farmakologiska medlen, vägleds läkare av:

 • allmänt accepterade terapeutiska standarder för denna fråga;
 • kunskap (information) om läkemedlet;
 • personlig klinisk erfarenhet av att använda läkemedlet.

Att utföra sådana manipulationer på egen hand efter att ha lyssnat på råd från vänner, sett en annons är ett farligt och hopplöst företag. Allvarligt skada din hälsa, det är osannolikt att du kommer att kunna komma ut ur gropen av ett depressivt tillstånd, mentalt välbefinnande kommer inte att förbättras.

Okontrollerad intagning, ignorering av medicinska recept (överskridande doser) kan förvärra patientens situation avsevärt, och storleken på biverkningen kan växa till katastrofala proportioner:

 • i bästa fall banal humörsförlust, apati, slöhet;
 • det negativa scenariot är extremt farligt (kramper, hypertensiv kris, hemorragisk stroke, schizofreni);

Listan över läkemedel som erbjuds av apotek för att lösa ett sådant problem är stor, valet av ett specifikt läkemedel görs av läkaren, beroende på depressionsstadiet, kliniska manifestationer.

Lista över möjliga möten

 • Doxepin;
 • Amitriptylin;
 • Azafen.
 • Nortriptylin;
 • Fluoxetin;
 • Imipramin;
 • Bupropion;
 • Aurorix.
 • Maprotilin;
 • Pyrazidol;
 • Tianeptin;

Bland de nya generationens antidepressiva medel:

 • Stimuloton;
 • Surlift;
 • Efevelon;
 • Paxil;
 • Opipramol;
 • Paroxetin.

Primära förväntningar på positiv dynamik är i bästa fall sannolikt efter minst två, ibland tre veckors kompetent läkemedelsintag, utvalda av en kvalificerad specialiserad medicinsk specialist.

I de tidiga stadierna kan läkemedel som eliminerar ångest, minimerar patientens psyko-emotionella stress (lugnande medel) kopplas till behandlingen - mötet varierar från två veckor till en månad..

Antidepressiva läkemedel ordineras som en kurs och lugnande medel kan "träna" kompetent även efter en enda dos. Den främsta negativa biverkningen av missbruk är abstinenssyndrom, uttalad, svår.

En lista över möjliga negativa konsekvenser av analfabeter, plötsligt tillbakadragande efter långvarig användning:

 • ökad långsamhet (fördröjda reaktioner);
 • myasthenia gravis;
 • dåsighet;
 • ostadig gång
 • störningar i talaktivitet;
 • darrande lemmar
 • hyperhidros;
 • inkontinens (ofrivilligt urinflöde);
 • tarmdysfunktion;
 • överkänslighet mot lukt;
 • störning i uppfattningen
 • förlamning av andningscentret;
 • slutar andas.

Kursen för att ta piller för depression varar minst två månader.

Växtbaserade antidepressiva medel

Till skillnad från farmakologiska fungerar naturliga "stabilisatorer" av mentalt välbefinnande mjukare, med mycket mindre biverkningar..

För att säkerställa psykologisk stabilitet och återhämtning från ett depressivt tillstånd stärks huvudbehandlingen efter att ha överenskommit med läkaren:

 • en omfattande arsenal av folkmedicin;
 • massage;
 • auto-utbildning, akupunktur, aromaterapi.

Växtbaserad behandling används ofta för att eliminera "konsekvenserna" av psykiska störningar, men det är nödvändigt att inse att en sådan åtgärd endast är ytterligare hjälp. Allvarliga stadier av klinisk depression kan inte övervinnas med enbart avkok och infusioner, problemet löses med ett uteslutande integrerat tillvägagångssätt, medicinsk övervakning krävs.

Nu mer detaljerat om några av de "populära" naturliga antidepressiva medel som, om de används korrekt, kan visa positiva resultat..

Regelbunden användning hjälper till att "släcka" nyckelindikatorer för depression:

 • ångest;
 • rädsla;
 • irritabilitet;
 • kronisk trötthet;
 • snabb trötthet;
 • känner sig ensam;
 • ihållande försämring av humöret.

Effekten av läkemedel baserade på johannesörtsextrakt kan jämföras med tabletter (amitriptylin, imipramin), men biverkningen är ojämförligt mindre. Det är dock fortfarande möjligt, växten har kontraindikationer, användningen måste överenskommas med läkaren.

Växten är en strukturell komponent av läkemedlen för officiell medicin (Deprim, Negrustin) som förskrivs under depressiva tillstånd.

 • befästande;
 • kramplösande
 • antimikrobiell;
 • anthelmintic;
 • diuretikum;
 • lugnande;
 • analgetikum;
 • sammandragande;
 • antiinflammatorisk.
 • bra förebyggande av ateroskleros (utmärkt antioxidant, förbättrar egenskaperna hos lipidmetabolism);
 • vaskulära, hjärtpatologier;
 • myalgi, ledvärk;
 • förkylningar, virala katastrofer;
 • sjukdomar i magen, levern;
 • urinering av urinering
 • hemorrojder;
 • seborrheisk dermatit;
 • alopeci (patologiskt håravfall)
 • slapphet, torr hud.

Växtens sammansättning är mättad med hypericin, vilket har en positiv effekt på nivån av serotonin - en "indikator" på gott humör, vilket är särskilt viktigt för dem som är benägna att depression.

Resultaten av ett kompetent mottagande:

 • lindring av känslor av ångest;
 • avlägsnande av irritabilitet
 • eliminering av ångest;
 • mild lugnande effekt
 • ihållande förbättring av humöret;
 • mental komfort och harmoni i kroppen.

Det finns en imponerande lista över alternativ för att använda denna anläggning i arsenalen för den "gröna första hjälpen-kit", vi kommer att överväga två som inte blir svåra att förbereda.

Förtorkad johannesört (10 gram) hälls med 70% alkohol (50 ml), hålls i tio dagar. Den dagliga dosen varierar 10-15 droppar, utspädd med en liten mängd vatten, ta inte före sänggåendet.

Fyll två teskedar av örten med vatten, koka, låt den svalna, filtrera. Drick två koppar buljong per dag, kurslängden är tre veckor.

 • Graviditet, amning - internt mottagande är kategoriskt oacceptabelt;
 • överkänslighet mot ultraviolett strålning;
 • fotodermatit;
 • anläggningen är oacceptabel för personer som planerar en transplantation eller genomgår denna operation;
 • svår hypertoni.

Den strukturella sammansättningen av alla medicinalväxter (johannesört är inget undantag) är komplex, ibland innehåller den giftiga ämnen. Även om skadliga komponenter förekommer i mikrodoser "överför" de sin negativa påverkan till kroppen, speciellt leverhälsan undermineras.

Överdosering, långvarig behandling med johannesört kan fungera som en katalysator för framväxten och utvecklingen av ett antal patologiska tillstånd:

 • allergiskt svar - utslag, eksem, klåda, överkänslighet mot djurhår;
 • CNS-störningar - huvudvärk, snabb trötthet, irritation, ångest;
 • buksmärtor;
 • avföringsstörningar (diarré, förstoppning);
 • illamående;
 • ätstörning;
 • dålig aptit;
 • järnbrist;
 • smärtsamt obehag i levern, en känsla av bitterhet;

Johannesörtpreparaternas toxicitet är svag, men för att undvika biverkningar är det mer lämpligt att begränsa den terapeutiska förloppet till en månad, långa perioder kan påverka kroppen negativt.

Beredningar baserade på johannesört är relevanta för milda grader av depressivt tillstånd, mot allvarliga former av en sådan psykisk störning är växtens låga effektivitet främst "fixad".

Eftersom endast en läkare kan adekvat kvalificera graden av störning, rekommenderas det starkt att samordna dina handlingar med honom..

Med sina positiva egenskaper är växten jämförbar med ginseng, ökar vitaliteten, lindrar fysisk, mental stress.

För medicinska ändamål, på hösten, skördas rötter med jordstammar från växten, som rengörs noggrant från jord, tvättas under kallt vatten, skärs i små fragment, torkas, lagras på en plats skyddad från ljus.

 • neuroser;
 • asteni;
 • depression av centrala nervsystemet
 • en trög variant av schizofreni;

Bland andra fördelar med lockelse noterar vi:

 • hjälper hypotoniska patienter;
 • ordinerad för den komplexa behandlingen av hjärtsvikt;
 • minskar glukosnivåerna och ganska snabbt;
 • påverkar kvinnokroppen positivt under klimatperioden.
 • ökad aggressivitet, agitation
 • hög temperatur, feber;
 • akuta infektioner
 • högt blodtryck
 • snabb puls;
 • brist på sömn;
 • sklerotiska störningar i hjärnkärlen;
 • smärtsam fysisk aktivitet som uppstår mot patientens vilja (ansiktsparasispasm, tremor, ballism, tic, myoklonus, atetos, akatisi);
 • epilepsi.

För att stabilisera den mentala balansen visar tinktur baserad på roten och jordstammarna i zamanihi den bästa effektiviteten.

De torra, tidigare noggrant krossade ingredienserna som nämns ovan hälls med 70% alkohol, hålls i tre veckor, där det är varmt och det inte finns något ljus. Ta 30 droppar före måltider, kurs i 10 dagar, förvaringsbehållaren är ogenomskinlig.

Från latin betyder "att vara frisk", plantans rötter anses vara medicinska råvaror, som innehåller ett brett utbud av användbara ämnen:

 • garvning;
 • polysackarider;
 • eterisk olja;
 • glykosider;
 • alkaloider.
 • minimerar excitabiliteten i centrala nervsystemet;
 • slappnar av organens muskulatur;
 • lugnande;
 • lugnande;
 • koleretisk;
 • smärtstillande.
 • högt tryck;
 • takykardi;
 • migränattack
 • kramper;
 • hypertyroidism;
 • hysteri;
 • gallblåsan problem.

Kompositionen är berikad med flavonoider, bitter, hartser, eteriska oljor, vilket gör att växten har lugnande, hypnotiska egenskaper. Neuroser, depression, ångest, bara det vanliga överarbetet - det negativa av dessa tillstånd kommer att försvagas under påverkan av denna växt.

 • antiinflammatorisk
 • laxativ;
 • anthelmintic;
 • mot anfall
 • smärtstillande;
 • normalisering av matsmältningen
 • förbättrar aptiten.

Här är några recept som ger all möjlig hjälp till kroppen vid depression.

 • Mala humlekottar, mynta blad eller citronmeliss i lika delar, ta två teskedar av ingredienserna. Tillsätt 20 gram finhackad valerianrötter till blandningen. Brygg den sista samlingen i en matsked med ett glas kokande vatten. Efter att ha förpackat behållaren i en varm trasa, låt den brygga i sex timmar. Ta en tredjedel av ett glas före måltiderna.
 • Efter att ha bryggt en matsked hackade humlekottar med kokande vatten, låt stå i fem timmar. Drick 50 ml före måltid.

Förutom infusioner och avkok är humlebad ett bra alternativ eller helt enkelt fylla en kudde med humle..

Dessa åtgärder hjälper till att minska ångest, försvaga depressionens grepp och förbättra sömnen.

Ett glas humle för fem liter kokande vatten, insistera, sila. Lägg till ett bad med varmt vatten. Mycket fördelaktig lugnande behandling före sänggåendet.

Perfekt stabiliserar och stärker psyken, nerverna, påverkar positivt hjärtmuskelns "arbete", minskar trycket, lägger till vitalitet.

Innehållet i näringsämnen är imponerande i dess mångfald, till exempel är innehållet av C-vitamin flera gånger högre än i citron. Koporsky-te är en trevlig drink med en delikat arom.

Vitaminer i grupp B, flavonoider, plus magnesium tillåter Ivan-te att "skryta" med en uppsättning kvaliteter som är användbara för att stabilisera det psyko-emotionella tillståndet:

 • minskar nervositet
 • eliminerar upphetsning, ångest;
 • lindrar huvudvärk;
 • återställer sömnstabilitet.
 • befästande;
 • kramplösande
 • tonic;
 • antiseptisk;
 • smärtstillande;
 • lugnande;
 • antitumör.

Kudden fylld med lösstridighet hjälper till att underlätta sömnen och lindra sömnlöshet. En blandning av plakun-gräs med astragalus listas bland mötena för neuroser, schizofreni. En sådan insamling hjälper till att lindra depression..

De örter som krävs för insamling tas i en matsked, tillsätt ett och ett halvt glas vatten. Koka upp, håll i en kvarts timme på låg värme. Efter att ha stått i en timme, filtrera sedan. Jag dricker infusionen i lika delar hela dagen.

En komponent av många farmakologiska medel, växten tilldelas statusen som en naturlig (naturlig) lugnande medel. För recept, använd örtdelen. Den ökade mättnaden med alkaloider gör att passionsblomman (plantans sekundära namn) kan lugna, hypnotisk effekt på kroppen.

Passionsblommans sammansättning är berikad med ett antal viktiga näringsämnen:

 • kumariner;
 • fenolföreningar;
 • flavonoider;
 • pektiner;
 • proteiner.
 • neurasteni;
 • stark överexcitation;
 • ångest;
 • depression;
 • klimatiska störningar
 • alkoholism,
 • sömnproblem.

Passionsblomma verkar försiktigt på nervsystemet och försiktigt återför kroppen till normal aktivitet från den depressiva gropen.

Användningar: medicinskt örtte, tinktur, te.

 • arytmi;
 • angina pectoris;
 • hjärtattacker;
 • hypotoni
 • gastrit;
 • ulcus;
 • urin i urinen.

Passion blomma tinktur

Ingredienser 60% alkohol och torr ört, förhållande liter per 200 gram. Tåla i två veckor, kom ihåg att skaka det regelbundet. En servering är 30 droppar före måltiderna.

Förtorkad, hackad passionsblomma bryggs med kokande vatten, låt den brygga i tio minuter. Sil, använd varm innan du går till sängs i en halvtimme.

 • passionblomma - 20 gram;
 • anis, valerianrot - 15;
 • mynta - 10.

Efter blandning av komponenterna, två msk. l. blandningen bryggs, insisterade. Denna infusion är ett utmärkt lugnande medel, 50 ml vardera, tre gånger om dagen.

Passiflora har en begränsad arsenal av biverkningar, men sannolikheten finns, därför rekommenderas det starkt att användningen diskuteras med en läkare..

Ett annat ”verktyg” för hälsostöd, fullt av användbara ämnen som hjälper till att motverka olika patologiska tillstånd:

 • kvinnliga sjukdomar;
 • neuroser;
 • stressiga situationer
 • kronisk depression
 • sömnlöshet;
 • ångest.

Undvikande pion främjar aktivering av endorfiner i kroppen, som är ansvariga för gott humör.

 • järn;
 • strontium;
 • magnesium;
 • krom;
 • koppar;
 • kalium;
 • tanniner;
 • hartser;
 • saponiner;
 • eteriska oljor;
 • alkaloider;
 • bensoesyra, gallsyra;
 • flavonoider;
 • polysackarider.

Mal pionroten, tillsätt kokt vatten, förhållande 5 g / 500 ml. Efter att ha insisterat en timme dricker de 30 ml., Tre gånger om dagen. Förvara endast i kylskåp, högst tre dagar.

Alternativ version av buljong apotek pion tinktur, tas enligt instruktionerna.

 • normaliserar "prestanda" av hjärtmuskeln;
 • lugnar nerverna
 • sänker blodtrycket.
 • neuroser;
 • neurasteni;
 • det initiala stadiet av högt blodtryck;
 • asteni.

Den lugnande effekten är tre gånger bättre än den för valerian, det är tillåtet att kombinera den med andra läkemedel, inklusive lugnande medel.

Motherwort ökar "kraften" hos smärtstillande medel och sömntabletter. Efter två veckor är det tillåtet att förvänta sig primära förändringar.

Ta tinktur enligt apotekets instruktioner.

Vacker inte bara utvändigt, blomman har en rik uppsättning användbara egenskaper.

 • depression;
 • påfrestning;
 • neuros;
 • irritabilitet, olika typer av rädslor, ångest;
 • yrsel, huvudvärk.

För att förbereda infusionen behöver du vilda violetta blommor och gladiolus. Den första behöver två teskedar och den andra halvan ett glas. Hacka, rör om, tillsätt ett glas kokande vatten. Kyl i 72 timmar när det är svalt. Ta en matsked före måltiderna.

Bara några ord om violetten.

I händelse av ett nervöst sammanbrott uppträder huvudsakligen doftande violett i recept som samlas på sen vår på sommaren.

 • kramper
 • hysteri;
 • sömnlöshet;
 • nervöst anfall
 • epilepsi;
 • takykardi.

Användbara örter och växter som tillhör denna kategori kan förbättra icke-specifika "indikatorer" på kroppen som svar på kraven på externa patologiska faktorer.

Graden av inflytande beror på kompositionen (uppsättning biologiskt aktiva ämnen), bland de "populära" komponenterna är:

 • flavonoider;
 • glykopeptider;
 • glykosider;
 • polysackarider.

För dem i ett tillstånd av depression kommer hjälpen från adaptogener att vara ett betydande stöd för kroppen i dess strävan att "vakna upp", återställa den skakade mentala balansen och svara positivt på yttre förändringar..

Dessa växter inkluderar:

 • havtorn;
 • astragalus;
 • ginseng;
 • safflorblåttleuzea;
 • echinacea;
 • Kinesiskt citrongräs;
 • rhodiola rosea;
 • eleutherococcus.
 • ökad libido
 • viktökning;
 • dålig sömn
 • högt tryck.

Det är nödvändigt att ta i små doser på dagtid, var noga med att komma överens med din läkare.

Grundläggande kriterier för hembehandling:

 • efterlevnad av möten, daglig behandling;
 • rätt näring;
 • undvik känslomässiga oro, stressiga situationer.

För att övervinna en sjukdom är det ibland en extremt svår uppgift att återställa mental hälsa själv.

Kompetent genomförda psykologiska utbildningar spelar en viktig roll, tack vare vilken patienten börjar se mer positivt på livet och känner betydelsen och glädjen av tillvaron..

Tyvärr, för att få råd från en klinisk psykolog eller en psykoterapeut, för många i en liknande situation, är en handling skamlig och oacceptabel, av fruktan från en läkare att höra en nedslående dom om psykiska störningar.

Denna synvinkel är felaktig, ingen kommer att märka dig för livet som en "mentalpatient", tvärtom kommer läkaren att hjälpa dig att förstå de verkliga orsakerna till det som hände, förstå vad som "drev" kroppen till starten av ett depressivt tillstånd.

Depression är en sjukdom med karakteristiska kliniska manifestationer, som fortsätter i olika "scenarier" (svårighetsgrad) - det kräver kvalificerad och adekvat behandling.

Endast allvarliga sjukdomar behandlas på slutenvården, främst den terapeutiska frågan löses på öppenvården, men för att se positiva förändringar bör du inte vara rädd för ett besök hos en specialiserad läkare, följ recepten.

Syntetiska eller naturliga antidepressiva medel hjälper dig att hitta en väg ut ur denna problemsituation, det viktigaste är att inte lämna dig ensam med depression, tveka inte att konsultera en läkare i tid.

Traditionella antidepressiva medel eller hur man hanterar depression på egen hand

Om du upplever apati under lång tid, lider av dåligt humör, kronisk trötthet, besatthet över negativa tankar och inte kan sova normalt, kan du vara deprimerad. Detta är ett mycket farligt tillstånd som måste hanteras. Den moderna läkemedelsmarknaden erbjuder många läkemedel som kan hjälpa till att bli av med depression, men tyvärr har många av dem många biverkningar. Folkmedicin fungerar mycket mjukare och säkrare, vilket ibland hjälper till att hantera problemet inte värre än droger.

Efter att ha beslutat att börja behandla depression med folkmedicin måste du först och främst anpassa dig till det faktum att du inte kan göra med infusioner och avkok ensamma. Det är nödvändigt att hantera detta tillstånd på ett omfattande sätt - att ändra din livsstil, gå mer, göra trevliga saker, konsumera mer frukt, juice, grönsaker, kommunicera med positiva människor och naturligtvis ta folkrättsmedel, men bara som en hjälpterapi. Det finns många naturliga antidepressiva medel som hjälper till att förbättra humör, vitalitet, hjärnaktivitet och prestanda - det här är alla typer av livsmedel, olika örter, eteriska oljor och till och med några av kryddorna..

Antidepressiva produkter

Många experter hävdar att de främsta orsakerna till depression är svält i hjärnceller, brist på mineraler och vitaminer, metaboliska störningar. Alla dessa problem kan lösas genom att äta rätt och äta vissa livsmedel..

De mest kända antidepressiva produkterna är:

 • Svart choklad. Lukten av choklad lugnar och minskar irritation, fenyletylamin, som är en del av dess sammansättning, hjälper kroppen att producera hormoner av lycka, vitamin E - eliminerar fria radikaler som leder till utveckling av stress, magnesium - stärker nervsystemet, andra ämnen - ökar stressmotstånd, prestanda och allmän ton.
 • Broccoli. Denna kål innehåller många användbara ämnen, särskilt den är rik på folsyra. Broccoli ökar motståndskraften mot stress, hjälper till att hantera panikattacker och ångest.
 • Vitlök. Den är rik på enzymer som minskar de negativa effekterna av miljön på nervceller.
 • Mandel. Det hjälper till att hantera trötthet, irritabilitet och aggression. Mandlar, som choklad, bidrar till produktionen av serotonin och förbättrar därför humöret..
 • Fisk och skaldjur. Ostron, lax, öring, tång och annan fisk och skaldjur är bra hjälpare i kampen mot depression..
 • Citrusfrukter. Citrus innehåller naturligt socker och C-vitamin som är nödvändigt för att bekämpa stress, och deras rika arom och ljusa färg väcker ett hav av positiva känslor..
 • Bananer. Dessa frukter är bra hjälpare i kampen mot irritabilitet och melankoli. De lindrar trötthet, framkallar en känsla av glädje och lycka, ger energi och lugnar nervsystemet..
 • Gröt. Havregryn tar bort gifter, normaliserar sömnen, förbättrar humöret, ger energi och hjälper till att hantera negativa känslor.
 • Jordgubbar och blåbär. Båda dessa bär är bra naturläkemedel mot depression. Deras regelbundna användning hjälper till att förbättra matsmältningen, humör och sömn, minska trötthet och irritabilitet..

Dessutom kan andra livsmedel bli populära antidepressiva medel. Dessa är alla gröna, ärtor, tomater, morötter, sparris, druvor, baljväxter, honung, torkad frukt, paprika, mejeriprodukter, lever, ägg, magert nötkött och fjäderfä. Vissa kryddor har också en antidepressiv effekt - koriander, timjan, ingefära, basilika, koriander och kanel..

Antidepressiva oljor

Aromaterapi är en av de roligaste och mest effektiva metoderna för att hantera depression. Oljorna av ylag-ylang, apelsin, bergamott, basilika, jasmin, patchouli, sandelträ, pelargon, neroli, lavendel och ros kan hjälpa till att bli av med den. De har alla en lugnande effekt, hjälper dig att slappna av och förbättra ditt humör. Ta regelbundna bad med oljor eller vila med en tänd aromlampa och snart blir det inget spår av depression.

Örter antidepressiva

Det klokt valet och användningen av örter kan hjälpa till att lösa en mängd olika hälsoproblem. För behandling av depression rekommenderar traditionell medicin oftast att använda följande antidepressiva örter:

 • Hagtorn. Det hjälper till med nervstörningar, chocker och sömnlöshet, lindrar ångest och rädsla..
 • Johannesört. Denna ört har jämförts i effektivitet med vanliga antidepressiva medel. Det ökar hjärnans aktivitet och sänker stresshormoner.
 • Ginkgo biloba. Ökar hjärnans aktivitet, förbättrar blodcirkulationen och koncentrationen, minskar ångest, ökar stressmotståndet och stabiliserar humöret.
 • Eleutherococcus. Toner upp, ökar effektiviteten, minskar trötthet. Förbättrar hjärnans prestanda, koncentration och minne.
 • Vänderot. Lugnar bra, normaliserar sömn och minskar ångest.

Melissa, svart hund, echinacea, citrongräs, ginseng, mynta och knotweed hjälper också i kampen mot depressiva tillstånd. Alla dessa örter kan användas individuellt eller tillverkas på basis av alla typer av avgifter, te, infusioner, bad, etc.:

 • Med överdriven ojämn spänning kommer te med tillsats av citrongräs, ginseng, eichinacea och eleutherococcus att vara användbara.
 • Ett bra lugnande te kan tillverkas av en blandning av valerian, hagtornblommor, pilte, moderurt, citronmeliss, nässla och mynta..
 • Växtbaserade antidepressiva medel är också användbara för att förbereda bad. Gör en kvarts avkok från en eller flera örter och häll det i varmt badvatten. För att förbättra effekten kan du lägga till åtta droppar eterisk olja till den..
 • Kombinera en matsked johannesört med ett glas kokande vatten. Simma i ungefär tre minuter på låg värme, kyl sedan och sil. Ta tre gånger om dagen för en tredjedel av ett glas.
 • Kombinera en tesked av moderurt, blåklint och johannesört. Häll den resulterande blandningen med tre glas kokande vatten och låt den stå i en kvarts timme. Sätt sedan produkten på låg värme och koka den i cirka tjugo minuter. När det svalnar, sila. Drick buljongen efter måltiderna i en tredjedel av ett glas i tio dagar, avbryt sedan i tio dagar och fortsätt ta.

De bästa naturliga antidepressiva medlen är lugnande örter

De bästa naturliga antidepressiva medlen är lugnande örter. Om allt går fel ser det ut som att du inte klarar av dina dagliga uppgifter, du inte har tid för någonting och samtidigt är du ständigt nervös, du har kaos i huvudet och du har svårt att kontrollera dina känslor, prova dessa mirakulösa infusioner på naturliga örter.

De kommer att lugna nervsystemet på ett naturligt sätt, så att du inte behöver använda mediciner som kan orsaka biverkningar..

Nervositet är en modern sjukdom

Tyvärr är vi idag konstant under stress, alla människor (och vi själva är inget undantag) har bråttom någonstans, oroliga, nervösa, har svårt att sova och är ofta deprimerade. Sådan daglig stress och tryck på psyken kan bara påverka vårt nervsystem..

Märkligt nog hävdar vissa läkare att viss stress till och med kan vara till nytta för en person, det tillåter dig inte att slappna av och håller kroppen i god form, men allt är bra i mått och hälsa kan verkligen hotas om de tillåtna normerna för sådan stress överskrids kraftigt.

Som ett resultat av ett långvarigt tillstånd av stress och depression kommer det ett ögonblick när det verkar som om ingenting hjälper och inte kan återställa styrkan (även om du spenderade hela helgen i att koppla av i naturen eller ligga i soffan och inte göra något, eller göra yoga och meditation etc.). P.). Men du måste göra något för att återställa din hälsa och vara energisk och aktiv igen.!

Vi bör inte tillåta rutinaffärer att ha en sådan makt över oss, de bör under inga omständigheter kasta oss i ett tillstånd av stress och konstant ångest, annars finns det en risk att utveckla en allvarlig sjukdom.

De bästa naturliga antidepressiva medlen är örter som har en lugnande effekt på kroppen, de kan slappna av i kroppen och hjälpa till att få ordning på tankar, de reglerar blodtrycket och kan ge djup, sund sömn, lindra ångest och ångest och förbättra humöret.

En person börjar titta på världen mer optimistiskt, depression går tillbaka, han är inte längre orolig för muskler och huvudvärk, kramper och hjärtklappning (takykardi) plågar honom inte. Med andra ord blir livet verkligen bättre..

Vilka örter är mest fördelaktiga för nervsystemet?

Verkningsmekanismen för växtbaserade antidepressiva medel

Alla örter relaterade till växtbaserade antidepressiva medel kan mildt påverka kroppen, försvagad av rädsla, rädsla och stress. En person behöver återställa balansen i kroppen mellan mängden spårämnen och hormonnivån.

Varje typ av hormon måste utföra sin egen funktion. Läkemedel gör detta på ett konstgjort sätt och växtbaserade antidepressiva medel kan leverera ämnen till kroppen som omvandlas till nödvändiga men frånvarande hormoner. Örtteer och infusioner, till skillnad från kemiska preparat, är inte beroendeframkallande.

Kamomill

De bästa naturliga antidepressiva medlen är en annan av de vanligaste örterna som är kända för sina lugnande egenskaper. Kamomill lindrar spänningar, undertrycker muskel- och magkramper och är ett bra smärtstillande medel. För att förbereda infusionen måste du hälla 4 g kamomillblommor med ett glas kokande vatten, låt det sedan brygga i 10 minuter och dricka upp till 3 gånger om dagen.

Håll dig frisk och använd de bästa naturliga antidepressiva medlen!

Du vill att ditt ansikte ska bli yngre och friskare?

Kom till oss! Klicka på någon länk nedan och få gymnastik som gör din hud slät och fast!

Produkter för depression

Naturliga antidepressiva medel kan betraktas som vanlig mat - naturligtvis bara naturligt och friskt. Dessa produkter innehåller ämnen som hjälper kroppen att upprätthålla normala hormonnivåer. Hantera depression hjälper både "vegetabiliska" och "animaliska" produkter: färska grönsaker och frukter, bär och torkad frukt, färsk juice, keso, kefir och annan "sur mjölk", mager ost med låg fetthalt, ägg, fisk och skaldjur; kött och slaktbiprodukter - kalvkött, kalkon, kyckling, lever; oraffinerade vegetabiliska oljor, "ren" choklad, nötter och frön. Av grönsaksgrödor är kål (broccoli, vitkål och blomkål), ärtor, morötter, zucchini, pumpa, persilja och dill särskilt användbara.

Senapspackningar för viktminskning och celluliter

Folkläkemedel mot depression

Bland de örter som lyckas hantera depression finns det flera av de mest effektiva. Dessa inkluderar:

 • Johannesört;
 • mynta;
 • Melissa;
 • vänderot;
 • hagtorn.

Från dessa örter görs infusioner, tinkturer och avkok. Johannesört normaliserar den emotionella bakgrunden, stabiliserar sömnen. Alla antidepressiva medel gjorda av johannesört finns tillgängliga över disk på apotek. Det finns kontraindikationer för användningen av denna växt: högt blodtryck, AIDS.

Valerian i form av rhizomextrakt kommer att återställa vilsam sömn på kortast möjliga tid. Effekten av påverkan på människokroppen ökar i kombination med johannesört. Denna växt har kontraindikationer för kolit och enterokolit. Vid långvarig användning uppstår huvudvärk och förstoppning.

Melissa förbättrar minne och tänkande, eliminerar nervspänningar, minskar ångest, minskar svettning. Preparat från denna medicinska växt rekommenderas för personer med högt blodtryck. Men citronmeliss kan ha biverkningar i form av minskad koncentration, halsbränna och sömnighet..

Pepparmynta, moderurt och hagtorn används i form av en infusion, vilket har en lugnande effekt på nervsystemet och minskar ångest. Effekten av dessa medicinska örter förstärks av deras kombinerade användning. Det finns kontraindikationer för användning av pepparmynta:

 • högt blodtryck
 • åderbråck;
 • infertilitet hos kvinnor.

Motherwort och hagtorn används för neuroser och neuralgi. Dessa växter är effektiva folkmedicinska medel mot depression, hjälp i kampen mot trötthet, rädsla och neurologiska tillstånd..

Invånare i Kina och Fjärran Östern blir av med depression med hjälp av citrongräsbär. I medicin används grenar, bark, löv, rötter, blommor och citrongrasfrukter. Depression och stress försvinner, en persons arbetsförmåga ökar. Ingen trötthet, sömnighet eller dåligt humör.

Beredningar baserade på Schisandra-bär stärker hjärtat, förbättrar leverfunktionen och hjälper till att bränna överflödigt fett. Ämnena i citrongräsfrön och bären tar bort vissa läkemedel från kroppen, vilket förbättrar matsmältningskanalens hälsa. Det finns många recept som använder citrongräs. För te och infusioner samlas barken och torkas. Denna exotiska växt ska inte användas ofta, eftersom den har ett antal kontraindikationer:

 • högt blodtryck
 • hjärtsvikt;
 • graviditet;
 • sömnlöshet;
 • huvudvärk.

Citrongräs tabletter och tinkturer används för nervsjukdomar, trötthet och svaghet, sömnstörningar och ökad sömnighet. Urbefolkningen i Fjärran Östern, nanaierna, använder de här torkade bären av denna växt för mat. Det räcker att äta en handfull sådana bär, och du kan inte komma ihåg mat och trötthet under dagen..

Tänk inte på depression som ett tillfälligt, säsongsmässigt obehag. Detta är en sjukdom som måste behandlas omedelbart med örter och medicinska preparat baserade på växtbaserade ingredienser. Örter för depression påverkar försiktigt människokroppen.

Om vegetarism inte är något för dig, luta dig gärna på kött. Magert nötkött är perfekt, det innehåller vitaminer B och E, järn, zink, kalium, magnesium, kalcium och många andra element som bekämpar svaghet, deprimerat humör, stärker musklerna och ökar uthålligheten. Turkiet kött är en utmärkt källa till pantotensyra, som är involverad i produktionen av anti-stresshormoner. Aminosyran fenylalanin i kalkon omvandlas till hormonet dopamin, vilket förbättrar humöret och förhindrar utvecklingen av depression.

Lamm är mättat med vitamin B, PP, E, jod, fluor, kalium och magnesium, som har en gynnsam effekt på kroppens nervsystem. Kaninkött är vitt kött rikt på proteiner, mineraler och vitaminer. Den innehåller mineraler som fosfor, fluor, järn, kalium och mangan, vitaminerna B6, B12, C och PP, medan kaninkött praktiskt taget inte innehåller natriumsalter och fetter, vilket innebär att humörförbättring kommer att ske utan deltagande av extra kalorier.

Örter antidepressiva

Naturliga antidepressiva medel finns tillgängliga över disk och till ett rimligt pris. De är säkra, de orsakar sällan sidoreaktioner, men trots detta är de ganska effektiva. Av denna anledning anses örtinfusioner och te vara utmärkta hjälpare för att förbättra tillståndet. De bidrar till produktionen av serotonin och noradrenalin i kroppen. De mest effektiva örterna inkluderar:

 • Johannesört.
  Den innehåller hepericin, flavonoider, hypertrofin. Har en lugnande effekt (måttlig). Te med det normaliserar sömnprocessen. Det rekommenderas att fylla i en msk. sked gräs med 200 ml kokande vatten, koka sedan i 10 minuter och låt det sedan brygga i ungefär två timmar. Drick ett halvt glas före måltiderna tre gånger om dagen. Ett bad med ett sådant avkok är också användbart..
 • Pepparmynta.
  Bladen innehåller många fördelaktiga eteriska oljor. Lindrar nervspänningar, stärker allmän immunitet, sänker nivån av irritabilitet och upphetsning, slappnar av. Används i form av avkok och te.
 • Motherwort.
  Den innehåller oljor och många phytoncider. Bra lugnande. Hjälper till med emotionell instabilitet, räddar med nervös utmattning. Det passar bra med mynta, citronmeliss, johannesört. Används ensam i alkoholtinkturer.
 • Hopp.
  Kottar används. Läkemedel från dem ökar motståndskraften mot stress, normaliserar ämnesomsättningen, reglerar vatten, lipid och mineralmetabolism.
 • Vänderot.
  Innehåller alkaloider, glykosider. Reglerar arbetet med hjärtmuskel, lugnande medel och lugnande medel.
 • Nässla.
  Den innehåller mer än tillräckligt med flavonoider och spårämnen. Avgiftar, ger näring och stimulerar kroppen. Konsumeras som färsk juice och infusion.
 • Nypon.
  Riboflavin, karoten, vitamin K, C, I, R. Toner upp, sparar från vitaminbrist.
 • Hagtorn.
  Quercetin, Vitexin, Hyperin, Hyperoside. Förbättrar blodcirkulationen i hjärnan, reglerar processerna i centrala nervsystemet.
 • Melissa.
  Bladen innehåller flavonoider, saponiner, kalcium, zink, järn, selen, kalium, mangan, askorbinsyra. Återfyller mineralbrister, gör dig mer uthållig.

Alla dessa växter är extremt användbara och finns i varje steg. Så innan du försöker läka dig själv med dyra läkemedel bör du försöka dra nytta av naturens gåvor..

Skaldjur

Nyligen har skaldjur blivit praktiskt taget oersättlig mat, och som det visade sig med goda skäl. På grund av det höga innehållet av vitamin A, D, B2, B12, PP, protein, fosfor och zink har de en antidepressiv effekt. Lax är rik på omega-3-fettsyror, som lindrar stress och ökar serotoninnivåerna. Ät en lax eller sushi-biff, din depression kanske inte försvinner alls, men ditt humör kommer definitivt att förbättras!

Öring innehåller fettlösliga vitaminer, fettsyror, vitaminer B6 och B12, som stimulerar produktionen av hormonet av lycka. Tångens sammansättning innehåller pantotensyra, som är ansvarig för binjurens normala funktion, som producerar adrenalin. Inkludera skaldjur på menyn, de kommer att öka prestanda och energimetabolism, lindra irritabilitet och i slutändan förbättra humöret.

Bär

Blåbär är ett utmärkt antidepressivt medel. Det innehåller mycket C-vitamin, fibrer och antioxidanter, som är viktiga för att bekämpa stress. Blåbär, på grund av den höga koncentrationen av askorbinsyra och växtfibrer, gör att du kan normalisera matsmältningssystemet under perioder av nervös spänning.

Ett annat bär med en antidepressiv effekt är jordgubben, som är rik på C-vitamin och folsyra, och på grund av dess höga innehåll av vitamin PP och B-vitaminer har jordgubben en antistresseffekt. Hon klarar anmärkningsvärt sömnlöshet, irritabilitet, trötthet, hjälper till att upprätthålla nerver och humör i ordning..

Våren är inte tiden för att vara deprimerad och lossna. Vårt liv är alltid fullt av stress, spänning och ångest, men du bör inte slösa bort så efterlängtade första varma dagar på dem, särskilt eftersom de enklaste, mest tillgängliga och användbara lugnande medel alltid finns till hands. Vila mer, slappna av, hitta sinnesfrid, för nu vet du hur du "griper" ditt dåliga humör!

Bananer

Söt ditt liv med bananer för att hålla dig på tårna. Bananer har en balanserad vitaminkomposition. De innehåller en stor mängd vitaminer E och C, samt ett högt innehåll av vitamin B6, vilket är en fjärdedel av det rekommenderade dagliga värdet. Banan innehåller tre naturliga sockerarter: sackaros, fruktos och glukos, som i kombination med fiber ger en långvarig boost och lugnar nervsystemet.

Den söta massan av en banan främjar produktionen av serotonin i kroppen, vilket kan hjälpa till att hantera depression och irritabilitet. Kalium som finns i bananer hjälper till att bli av med den ackumulerade tröttheten, och en liten mängd av alkaloid harman, som är en del av bananen, orsakar ett tillstånd av eufori, lycka och glädje. Således mättas bananer inte bara utan är också en utmärkt energikälla och gott humör..