Antidepressiva medel som inte påverkar libido

Minskad libido när du tar antidepressiva medel är en vanlig biverkning orsakad av dessa läkemedel. Det bör noteras att med depression, utan att ta medicin, är en minskning av sexuell lust möjlig. Faktum är att psykologiska störningar indirekt påverkar sexuell lust..

I det första steget för att bestämma vad som är orsaken till minskad sexlust, bör två frågor besvaras:

 1. Sexlusten minskade under (efter) en behandling med antidepressiva läkemedel?
 2. Sexlusten minskade på grund av depression långt innan man tog droger?

Om du svarade ja på den första frågan bör du rapportera biverkningarna till din läkare. Enligt läkare klagade de flesta människor som tog antidepressiva medel på någon form av alienation mot nära och kära, likgiltighet, någon form av isolering och en tillfällig (fullständig) brist på sexuell lust för en partner..

Om den minskade sexuella lusten är förknippad med personliga problem, bör du förstå orsaken, kanske detta beror på ett svårt förhållande i ett par, eller med personligt missnöje med sig själv, låg självkänsla, trötthet eller svårigheter i livet..

Minskad libido och depression är inbördes relaterade. Depression kan orsaka minskad sexlust, och minskad libido leder i sin tur till depression.

Tillståndet av depression påverkar direkt sexuell lust, attityden till en partner kan bli kall. Ytterligare symtom uppträder också, förekomsten av irritabilitet, missförstånd, avskiljning och en fullständig brist på önskan att ha sex.

I vilket fall som helst bör du rådgöra med din läkare och uppriktigt tala om för honom alla skäl och symtom som uppstod när du tog antidepressiva medel, undertrycka ditt psykologiska humör, särskilt minskad libido..

Antidepressiva medel och minskad sexuell lust

Läkemedlen ökar nivåerna av serotonin i hjärnan. Serotonin är ett hormon av lycka som har en gynnsam effekt på centrala nervsystemet, och som också "ger" människor en känsla av glädje.

Ett överskott av serotonin (som en bieffekt) kan orsaka serotoniskt syndrom. I vilka det finns störningar i centrala nervsystemet, psykologiska störningar, inklusive depression och minskad sexlust.

Antidepressiva medel som påverkar libido

Gruppen antidepressiva medel SSRI, TCA, SSOZS - ökar aktivt koncentrationen av serotonin i centrala nervsystemet. Biverkningar: neurologiska problem och minskad libido.

SSRI är effektiva för män vid behandling av problem som för tidig utlösning.

Minskad libido när du tar antidepressiva medel är en biverkning av läkemedlet. Med normal tolerans av dessa droger normaliseras sexliv och sexuell lust förbättras också.

Man bör komma ihåg att läkemedel i denna grupp kanske inte orsakar biverkningar, det beror helt på din individuella tolerans mot ett visst läkemedel. Du bör inte riskera din hälsa, kontakta din läkare innan du tar antidepressiva medel. Vissa typer av läkemedel kan få allvarliga konsekvenser. Riskera inte din hälsa. Dessutom ges alla antidepressiva läkemedel ut på apoteket enligt läkarens recept..

Vilka droger påverkar inte sexuell lust

Alla typer av antidepressiva medel på ett eller annat sätt har sina egna biverkningar, allt beror på din personliga tolerans mot läkemedlet..

Om biverkningar uppträder, kontakta läkare, han kan minska din dos av läkemedlet, men i det här fallet kommer behandlingen av antidepressiva medel inte att vara lika effektiv, eftersom effekten av antidepressiva minskar. Det är också möjligt att ersätta läkemedlet med en annan typ (typ).

Det är värt att notera vissa typer av läkemedel som har en minimal effekt på sexuell lust:

 • Trazodone;
 • Agomelatin;
 • Maprotolin;
 • Bupropin.

När sexuell begär återkommer efter att ha avbrutit antidepressiva medel?

Tyvärr kommer ingen läkare att ge dig svar när din sexlust kommer tillbaka efter att ha tagit antidepressiva medel..

Varför antidepressiva sänker libido

Tyvärr konsumerar tyvärr fler och fler människor mediciner som antidepressiva medel. Det finns en hel del oro över de biverkningar de kan orsaka i kroppen eftersom de, som alla läkemedel, alltid åtföljs av dem. När det gäller antidepressiva medel är dock en av de vanligaste biverkningarna som oroar vissa människor mest minskad libido...

Vid minskad libido är detta en av de biverkningar som ännu inte har eliminerats, men varför sänker antidepressiva libido? I den här artikeln om online-psykologi kommer vi att förklara det i detalj.

Du kanske också är intresserad av: Tricykliska antidepressiva medel: Vad de är för, namn och biverkningar

 1. De vanligaste sexuella biverkningarna av antidepressiva läkemedel
 2. Hur man återställer libido efter att ha tagit antidepressiva medel
 3. Varför antidepressiva sänker libido?

De vanligaste sexuella biverkningarna av antidepressiva läkemedel

Att ta antidepressiva medel innebär betydande förändringar i vår livsstil, inte bara på grund av den önskade effekten utan också på grund av de biverkningar som det medför. Tidigare läkemedel som används för att behandla allvarlig depression var monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) och tricykliska antidepressiva medel, vilka är förknippade med en högre sannolikhet för att utveckla biverkningar, varav många är allvarliga. Under åren har nya antidepressiva medel introducerats som har fördelen att deras biverkningar inte är lika allvarliga som de föregående, men det är också viktigt att ta hänsyn till dem eftersom de är förknippade med en persons följning av behandlingen..

Innan vi nämner effekten av antidepressiva medel på libido, vill vi visa dig den här artikeln om fluoxetin och dess biverkningar i början..

De sexuella biverkningarna av antidepressiva läkemedel påverkar både män och kvinnor lika. Det faktum att de påverkar vissa människor mer och andra mindre beror på var och en av dem, eftersom det vanligtvis händer att vissa orsakar dem några konsekvenser som kan anses allvarliga, medan andra knappt märker skillnaden. Personer som använder antidepressiva medel motverkar vanligtvis detta, vissa anpassar sig till läkemedlet och slutligen avtar effekten, andra slutar aldrig att anpassa sig, och varje gång det ökar deras problem är varje fall unikt..

Biverkningar av antidepressiva medel på sexualitet

Därefter kommer vi att nämna vilka sexuella biverkningar som oftast förekommer..

 • Brist på sexuell lust
 • Försenad orgasm
 • Svårigheter att upprätthålla erektion
 • Ångestproblem
 • Känn dig olycklig och obekväm under samlag

Hur man återställer libido efter att ha tagit antidepressiva medel

När du behandlas med antidepressiva medel och börjar uppleva dessa typer av biverkningar, måste du informera din läkare omedelbart så att han kan föreslå den bästa lösningen för dig enligt dina behov...

Läkaren rekommenderar vanligtvis följande alternativ i sådana situationer:

 • Eftersom antidepressiva medel börjar ha önskad effekt är det nödvändigt att vänta några veckor, det är nödvändigt att vänta mer eller mindre den tiden tills kroppen vänjer sig vid det nya läkemedlet, och dess biverkningar minskar mer och mer..
 • I vissa fall händer det vanligtvis att den administrerade dosen inte är tillräcklig, därför att antidepressiva inte har någon effekt efter en viss tid och / eller biverkningar, som i detta fall, brist på sexuell lust, försvinner inte, läkaren kan föreslå att du ändrar dosen. Ta reda på vad fluoxetin är för: effekter och rekommenderad dos.
 • ändra ditt antidepressiva medel Detta är ett annat alternativ som du kan motverka biverkningarna. Eftersom varje person är olika kan det vara mycket bra för vissa, men tvärtom gäller för andra..

Antidepressiva medel som inte påverkar sexualiteten

 • Samtidig behandling med en annan typ av antidepressiva medel kan ibland vara till hjälp för att motverka effekterna av negativa sexuella biverkningar.
 • Följ behandling med andra typer av läkemedel som är särskilt utformade för att förbättra sexuell funktion. Det bör noteras att de flesta av dessa läkemedel har visat sig vara mer effektiva hos män än hos kvinnor...

Varför antidepressiva sänker libido?

För att du bättre ska förstå effekten av antidepressiva medel och det kan ge en bättre lösning för att motverka de sexuella biverkningarna som är förknippade med dem, är det också viktigt att veta vad som är anledningen till att antidepressiva orsakar sådana typer av effekter och påverkar det normala sexuella svaret hos människor..

Sambandet mellan antidepressiva medel och sexualitet

Anledningen till att antidepressiva medel minskar libido beror på effekten de har på vissa områden i centrala nervsystemet i CNS och i synnerhet på det mesolimbiska systemet. Det mesolimbiska systemet, som är en av hjärnans dopaminerga vägar, är ansvarig för regleringen av dopamin och libido. Det är viktigt att notera att det finns en viktig koppling mellan neurotransmittorer och känslor..

dopamin är en neurotransmittor som är involverad i sexuell lust. Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) orsakar en ökning av serotonintillgängligheten, vilket leder till en minskning av dopaminerg aktivitet i det mesolimbiska systemet.

Sexuell lust regleras av CNS i centrala nervsystemet och för systemet för perifer nervös SNP bildas det av det sympatiska och parasympatiska nervsystemet.

SNP ansvarar för reglering av ryggreflexer, som är involverade i upphetsnings- och serotoninfaserna. När SSRI ökar serotoninnivåerna förändrar de också det autonoma nervsystemets funktion så att de undertrycker ryggradsreflexen. Av denna anledning hämmar SSRI-antidepressiva orgasm, till skillnad från andra typer av antidepressiva medel som inte påverkar serotonerg neurotransmission, såsom bupropion eller mirtazapin, som inte påverkar denna fas...

Den här artikeln är rent informativ: inom onlinepsykologi har vi ingen fakultet för att diagnostisera eller rekommendera behandling. Vi inbjuder dig att gå till en psykolog för att behandla ditt fall i synnerhet.

Om du vill läsa fler artiklar som liknar Varför antidepressiva medel minskar libido, rekommenderar vi att du går in i vår kategori av psykoaktiva läkemedel.

Antidepressiva medel och sex. Inflytande

Antidepressiva medel kan döda begär helt. Det är sant.

Detta är en vanlig bieffekt av selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), den mest populära typen av antidepressiva medel. Dessa inkluderar läkemedel som Paxil, Prozac, Zoloft. De används för att behandla ångest och depressiva störningar, och du kan behöva ta dem under mycket lång tid..

En annan typ av antidepressiva medel är serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare, såsom Wellbutrin. De påverkar sexliv i mindre utsträckning, men de är inte lämpliga för alla..

Påverkan på kön individuellt

Vissa människor är mer känsliga för droger än andra. Du kanske inte har några biverkningar alls, eller till exempel kommer de från ett läkemedel och inte från ett annat. Människor som har låg libido på grund av depression kommer definitivt att må bättre med antidepressiva medel..
I vissa fall anpassar sig kroppen till läkemedlet på några månader och biverkningen försvinner..

Hur antidepressiva medel påverkar libido?

På samma sätt påverkar de depression. SSRI fungerar genom att öka nivån av neurotransmittorn serotonin i hjärnan. Men höga serotoninnivåer kan också undertrycka libido och göra orgasm svårt. När serotoninnivåerna stiger kan dopaminnivåerna minska, och denna neurotransmittor främjar upphetsning.

Biverkningar av antidepressiva medel är låg libido, brist på orgasm, erektil dysfunktion..

Hos kvinnor minskar oftast intresset för sex och orgasm kan också vara svårt. Män har vanligtvis erektion men misslyckas med att nå orgasm, eller det tar verkligen mycket tid och ansträngning. Erektil dysfunktion är mindre vanligt och är vanligtvis mer relaterad till psykologiska faktorer som tidigare motgångar.

Antidepressiva kan inte vara problemet

Depression, ångest och andra mentala problem i sig undertrycker libido. För att förstå exakt vad som är orsaken till ditt problem måste du jämföra ditt tillstånd före depression, i depression och sedan på antidepressiva medel.
Du kan inte plötsligt ge upp antidepressiva medel. Sluta inte ta mediciner utan att först fråga din läkare. Ge upp dem gradvis för att undvika abstinenssymptom..

Att minska dosen kan lösa ditt problem. Psykoterapi kan förbättra ditt tillstånd och minska din dos.

Du kan behöva byta antidepressiva medel. Eller, tvärtom, lägg till ett annat läkemedel för att öka dopaminnivåerna och sänka serotonin. I vilket fall som helst är det din balans som bara kan hittas genom försök och fel..

Hur kan du fortfarande ha sex?

Det är viktigt att komma ihåg att antidepressiva medel inte påverkar förmågan att bli fysiskt upphetsad, de undertrycker bara önskan och motivationen att ha sex..
Därför är det särskilt viktigt att ställa in och förbereda sig. Om kroppen svarar kommer hjärnan så småningom att dras in i processen..

Kom ihåg att stress, sömnbrist och motion också är dåligt för libido..

Orgasm kommer att ta mer ansträngning

Orgasm är inte omöjligt, men det kommer att kräva mer ansträngning. Sexleksaker kommer att vara till nytta, mer intensiv stimulering.

Om din partner tar antidepressiva medel

Försök att ha tålamod och förståelse. Försök att inte visa din frustration, reagera på misslyckanden lugnt - över tiden kommer ni båda att anpassa sig till den nya rytmen.

6 steg för att snabbt återställa libido

Minskad sexlust är den vanligaste bieffekten av att ta antidepressiva medel. Sannolikheten för att det inträffar beror inte på kön hos den person som genomgår behandling: både kvinnor och män står inför problemet. Deprimerade patienter oroar sig för när libido återvänder efter antidepressiva medel. När allt kommer omkring minskar dess frånvaro livskvaliteten och påverkar relationen med en partner..

Mekanismen för effekten av antidepressiva medel på libido

En minskning av libido observeras främst när läkemedel tas i kombination med den farmakoterapeutiska gruppen av SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare). Dessa inkluderar Zoloft, Prozac, Fluoxetin, Paxil, Seleksa, Remeron, Effexol, etc. Läkemedlen eliminerar manifestationer av depression genom att öka nivån av neurotransmittorn serotonin i människokroppen. Detta hormon överför impulser mellan nervceller.

Sexlusten beror också på koncentrationen av serotonin i kroppen. Det kan minska inte bara med brist utan också med ett överskott av detta hormon. För många och på grund av den negativa effekten av antidepressiva medel på libido.

Lusten beror också på en annan neurotransmittor - dopamin. Detta hormon är direkt ansvarigt för sexuell upphetsning. Om serotoninnivåerna höjs artificiellt kan dopaminproduktionen minska.

Läkemedel som inte påverkar sexuell lust

Eftersom svaret från varje enskild organism på mediciner är individuellt, kan antidepressiva medel i alla grupper ha en negativ effekt på libido. Men med vissa mediciner är risken för minskad sexlust minimal..

Dessa inkluderar:

 1. Bupropion (finns också under namnen Zyban och Welbutrin).
 2. Trazodone.
 3. Agomelatin.
 4. Duloxetin.
 5. Amitriptylin.
 6. Maprotolin.

Försiktighetsåtgärder för behandling av depression med antidepressiva medel

Försök inte fixa din sexlust på egen hand. Alla förändringar i behandlingsregimen ska utföras uteslutande under överinseende av en läkare..

 • avbryta läkemedlet plötsligt;
 • godtyckligt ändra dosen av läkemedlet;
 • ersätta ett läkemedel mot ett annat utan terapeutens tillstånd.

Patientens självmedicinering kan förvärra depressionens gång.

Rekommendationer för snabb återhämtning

Sexlusten återvänder efter att läkemedlet dras tillbaka. Behandlingen kan dock ta år, så åtgärder bör vidtas för att bekämpa sexuella problem..

Möjliga läkares åtgärder:

 1. Minska doseringen av läkemedel
  Metoden är inte lämplig för alla patienter, eftersom den kan sakta ner processen för behandling av depression.
 2. Ersätta ett läkemedel med ett antidepressivt medel från en annan grupp
 3. Förskriva ytterligare ett läkemedel för att öka dopaminnivåerna
  Metoden är lämplig om det är omöjligt att ändra gruppen antidepressiva medel utan att det påverkar utvecklingen av behandlingen av sjukdomen.

Möjliga patientåtgärder:

 1. Fortsättning av sexuell aktivitet
  Antidepressiva medel påverkar men inte upphetsning. Förmågan att leva ett intimt liv bevaras: det tar bara mer ansträngningar att ha samlag och uppnå orgasm. Det är nödvändigt att informera partnern om den föreskrivna behandlingen och biverkningarna. Detta gör det möjligt för honom att inte bli upprörd om du inte lockas av honom och hjälpa dig att uppnå upphetsning och orgasm..
 2. Måttlig träning
  Fysisk aktivitet stimulerar produktionen av testosteron, vilket ökar sexuell lust. Trots att det är ett "manligt hormon" produceras det i den kvinnliga kroppen och har samma värde för libido.
 3. Förbättra sömnens kvalitet och varaktighet
  En god natts sömn påverkar intresset för sex positivt.

På grund av minskad libido kan patienten sluta ta antidepressiva medel. Men depression i sig kan ha en ännu större negativ inverkan på det intima livet än mediciner. Behandlingsförloppet måste vara avslutat, och ett tidigt besök hos en läkare för att hjälpa dig kan hantera en minskning av libido.

Topp 7 libido mördare: hur man behåller din önskan?

Innehåll

Många par står inför ett oväntat problem: de har någon, var och när, men de vill inte. Alla villkor har redan skapats, och råd från erfarna sexologer har lästs och fantasin har kopplats, men något är inte rätt och fel, det finns ingen viktigaste sak - lust. Den som det inte spelar någon roll med var och när - det skulle bara vara med vem. Men om du ser tillbaka ser det sig att det inte är så lätt i vårt liv att vara en sexuellt aktiv person. Libido "mördare" omger oss och stjäl passion och längtan efter sex. MedAboutMe fick reda på vad jag skulle leta efter för att upprätthålla libido.

1. Mat och testosteron

Alla har hört talas om afrodisiakum - ämnen som stimulerar sexuell lust. Vetenskapen är skeptisk till själva idén med afrodisiakum, men det finns ändå ett antal livsmedel som i en eller annan grad ökar libido. Oftast beror detta på en ökning av produktionen av hormonet testosteron, eftersom det har bevisats: låga testosteronnivåer - minskad libido.

Det finns produkter som traditionellt kallas afrodisiakum, men i själva verket är de inte bara inte utan har till och med motsatt effekt. Till exempel choklad. Mörka söta plattor är alltid förknippade med ett glas vin, en festlig stämning och förväntan på jordiska läckerheter.

I själva verket innehåller choklad fenyletylamin (PEA), en neurotransmittor och föregångare till vissa stimulanser och psykedelika, och fungerar till och med som amfetamin. För det första har PEA från choklad helt enkelt inte tid att komma till hjärnan efter att ha ätit en godbit och kan därför inte ge de förväntade effekterna. Och för det andra, när en stor mängd choklad konsumeras, sjunker nivån av testosteron i kroppen, det vill säga libido minskar, intresset för omedelbart sex minskar.

Det finns ett antal andra livsmedel som minskar testosteronproduktionen i kroppen. Dessa är ostar, yoghurt, spannmålsprodukter (bröd, pasta, ris och andra spannmål, kex), cornflakes, produkter som innehåller mynta och alkohol. Att äta dessa livsmedel ökar produktionen av enzymet aromatas, vilket hjälper till att omvandla testosteron till östrogen. Så ett beroende av choklad med ett glas vin eller smörgåsar med ost kan leda till en minskning av libido. Att äta stora mängder sojamat har också kopplats till ökade östrogennivåer..

För att upprätthålla libido och till och med öka den, bör du avstå från att inkludera dessa livsmedel i din meny mer än 5 gånger i veckan. Denna rekommendation är särskilt relevant för män..

Förresten, kaffe rekommenderas inte heller för alla som är törstiga efter "köttliga nöjen". För personer med en stabil psyke ger koffein extra uthållighet, men för dem som är oroliga, misstänksamma, som regelbundet lider av panikattacker, kan kaffe tvärtom minska libido.

Antidepressiva medel som inte påverkar libido

Uppdaterat datum: 2019-04-30

I den moderna världen, förmodligen, kom vi alla åtminstone en gång över ett sådant koncept som depression. Mycket ofta förväxlar människor depression med enkel trötthet, apati. Så elementär vila är nödvändig för att eliminera trötthet. Men depression kräver behandling. Eventuell behandling bör avtalas med läkaren. När allt kommer omkring har nästan alla antidepressiva ett stort antal biverkningar. I synnerhet drabbas libido, män utvecklar erektil dysfunktion. Därför väljs antidepressiva medel uteslutande av en specialist, med särskild omsorg.

Hur antidepressiva medel påverkar sexuell funktion?

Det vanligaste problemet med användning av antidepressiva medel är en minskning av libido och sexuell aktivitet. Men läkare säger att läkemedlen i sig inte har någon direkt effekt på libido. Under påverkan av dessa fonder sker förtryck av nervcent, som är ansvariga för upphetsning. Samtidigt kan alla sexuella problem i samband med antidepressiva delas in i:

 • Minskad libido;
 • Brist på upphetsning
 • Brist på orgasm och nöje från sex;
 • Undvik sex.

Om depression inte behandlas kommer sexuell funktion inte att återvända. Depression är en av orsakerna till erektil dysfunktion. Många psykologiska störningar påverkar manlig styrka och kvinnlig upphetsning. Därför bör behandlingen vara obligatorisk. Här är bara läkemedel som exklusivt har valts av läkaren.

När du använder dessa medel måste du veta att läkemedlen i sig inte påverkar styrkan. Om sexuella problem uppstår måste du prata med din läkare direkt. Specialisten måste definitivt förbereda patienten. Att kanske minska dosen kan hjälpa till att bli av med problemet. Ofta sker en minskning av libido på grund av användning av Remeron, Paxil, Prozac, Selexa.

Vilka antidepressiva medel påverkar inte libido?

Utvecklingen av sexuella problem kan manifestera sig när man tar något antidepressivt medel. Allt beror på doseringen, de individuella egenskaperna hos patientens kropp. Men det finns ett antal läkemedel som har en låg riskprocent. Så det är värt att notera det antidepressiva läkemedlet Bupropion. Detta botemedel används inte av patienter med depression i närvaro av krampanfall, bulimi, anorexi. Bupropion anses vara en noradrenalin- och dopaminåterupptagshämmare.

Duloxetin och amitriptylin är relativt säkra för sexuell funktion. Det sista läkemedlet ordineras vid hög ångest, sömnstörningar. Verktyget är säkert, därför kan det ordineras även i barndomen. Det används också för att behandla organisk hjärnskada. Ibland används amitriptylin i den komplexa behandlingen av psykiska störningar. Bland kontraindikationerna för användning är det värt att notera alkoholism, hjärtinfarkt, stroke, glaukom, ta sömntabletter.

Ibland, när du väljer medel, kommer läkaren att rekommendera små doser av var och en av de möjliga antidepressiva medlen. Endast experimentellt kan du hitta det mest effektiva antidepressiva. Och viktigast av allt, med ett minimalt antal sidoreaktioner. Övergången från ett antidepressivt medel till ett annat bör göras noggrant och endast under överinseende av en läkare. Endast genom indikatorerna för analyser, yttre manifestationer kommer läkaren att kunna identifiera ett säkert läkemedel. Och en adekvat dos kommer att undvika en minskning av libido. Patientens sexliv påverkas inte på något sätt.

Sexuella dysfunktionsblockerare

Ibland kan även ett noggrant urval av ett antidepressivt medel inte befria patienten från minskad libido. Därför rekommenderar experter ofta att män i komplexet använder medlen för libido och erektion. Cialis, Viagra, Levitra är mycket populära. De fungerar bra med vissa antidepressiva medel..

Så den välkända Viagra används 40-50 minuter före samlag. Ett positivt resultat varar i 4-5 timmar. Under denna tidsperiod kommer mannens libido att vara på en hög nivå. Men som alla andra mediciner har Viagra ett antal kontraindikationer och biverkningar. I detta avseende väljs också medlen för libido och erektion uteslutande av läkaren..

Cialis är mycket effektivt. Det tas bara 15 minuter före sex, och resultatet varar i 36 timmar. Vid den här tiden kommer den unga mannen att känna en hög libido, vilket gör att han kan ha samlag. Bland sidoreaktionerna är det värt att notera följande manifestationer:

 • Rödhet i ansiktet
 • Ökat blodtryck
 • Yrsel;
 • Illamående;
 • Försämring av synen;
 • Arytmi;
 • Huvudvärk.

Forskare har visat att en grupp läkemedel av fosfodiesteras 5-hämmare gör att män inte känner en minskning av libido när de tar antidepressiva medel. När det gäller kvinnor kommer det inte att bli positivt att ta dessa medel. Det finns andra lösningar för kvinnokroppen som i kombination med antidepressiva medel hjälper till att få ut det mesta av sexuell intimitet. Försummade fall av depression kan utgöra en fara inte bara för patientens hälsa utan också för hans liv. Därför är användningen av antidepressiva medel ett måste, även om de påverkar libido.

Antidepressiva medel och libido: Effekt av antidepressiva medel och lugnande medel på libido

Läkemedel och sexlust

Vissa mediciner har en obehaglig biverkning: de minskar också libido. Men det betyder inte att de ska avbrytas omedelbart. Eventuella ändringar av din medicinering bör diskuteras med din läkare..

Antidepressiva medel

Depression: Depression i sig leder till en minskning av sexlusten och droger för att behandla den. Vi pratar om selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), som förbättrar humöret genom att öka serotoninnivåerna. Och detta minskar libido. Tricykliska antidepressiva medel, som förskrivs inte bara för att behandla depression utan också för att minska nervsmärtor orsakade av till exempel herpes, kan också leda till en minskning av libido. Som kompensation kan kvinnor lägga till styrketräning och hjärtövningar i sin dagliga rutin - strax innan de älskar neutraliserar dessa typer av fysisk aktivitet perfekt effekten av SSRI..

Orala preventivmedel

P-piller, som sänker nivåerna av könshormoner, inklusive testosteron, kan också påverka din sexlust. Detta är ett vanligt problem bland kvinnor. Experter rekommenderar: om det finns en sådan biverkning, bör du antingen försöka byta piller eller använda andra preventivmedel - icke-hormonella intrauterina enheter, membran, kondomer etc..

Läkemedel mot prostata adenom

Vissa läkemedel för behandling av godartad prostatahyperplasi som innehåller finasterid blockerar omvandlingen av testosteron till dess aktiva form. Som ett resultat minskar sexlusten. Ett alternativ till läkemedelsbehandling är kirurgi för transuretral resektion av prostata.

Antihistaminer

Vissa läkemedel för att minska allergisymtom kan också påverka integriteten negativt. Vi pratar om läkemedel med difenhydramin (difenhydramin, Benadryl, etc.). Klorfenamin (klorfeniramin) är också en antihistamin som sänker libido. Men i Ryssland är det en del av läkemedlen för att inte behandla allergier utan förkylningar. Denna lista inkluderar Rinikold, Grippostad, Coldakt, etc..

Orsaker till förskrivning av antidepressiv behandling

Antidepressiva läkemedel ordineras till patienten för att lindra depression. Sjukdomen är av psykologisk karaktär. Blanda inte sjukdom med trötthet och irritabilitet. När man undersöker patientens historia avslöjas flera faktorer..

När de appliceras avslutas den korrekta överföringen av nervimpulsen. Produktionen av viktiga hormoner minskar också. Dopamin har den största effekten på kroppen under denna period. Serotoninproduktionen minskar avsevärt.

Dessa läkemedel kan öka mängden serotonin. På grund av neurotransmittorn och stabiliseringen av serotoninnivåer återställs signalöverföringen från hjärnan till perifera organ.

Antidepressiva medel påverkar också noradrenalinnivåerna. Denna neurotransmittor är ansvarig för excitabiliteten hos delar av hjärnan under någon fysisk aktivitet. Att minska mängden noradrenalin har en positiv effekt på serotonin.

I vissa fall åtföljs antidepressiv behandling av intag av vaskulära läkemedel. De hjälper viktiga läkemedel att nå rätt avdelningar snabbare. Ämnets verkan påskyndas. Den terapeutiska effekten uppträder tidigare.

Behandlingen åtföljs också av en psykoterapeut. Han hjälper patienten att förstå orsakerna till utvecklingen av patologi. Dessutom ger specialisten nödvändiga råd för att förbättra självuppfattningen..

Moderna läkare kan inte ge ett exakt svar på varför sjukdomen uppstår. Depression har inga exakta skäl. Flera faktorer påverkar dess utseende. Många män noterar att sjukdomen uppträder under hösten-vårperioden när man byter jobb och byter bostad. Förekomsten av ytterligare problem påverkar den hormonella bakgrunden negativt. Patienten blir avskräckt.


Det viktigaste är att inte dröja med att besöka en specialist.

Faran med denna sjukdom ligger i dess resultat. Vid långvarig frånvaro av terapi är vissa patienter dödliga. Av denna anledning är det viktigt att kontakta ett vårdcentral i rätt tid. Om en man inte märker negativa hälsoförändringar behövs hjälp av nära och kära. Endast med snabb hjälp blir en person helt av med sjukdomen..

Man har också funnit att depression ofta är ett comorbid tillstånd. Problemet diagnostiseras hos personer som lider av schizofreni, diabetes mellitus, cerebrovaskulär sjukdom. I närvaro av de listade diagnoserna ordinerar specialisten ytterligare neuroterapi.

Ordningen på upphetsningens utveckling

Den manliga libido påverkas av flera processer i kroppen. Ursprungligen bildas upphetsning i hjärnbarken. Impulsen sprids genom subkortikalsubstansen och passerar in i hypofysen. När en irritation uppträder ökar hypofysen produktionen av flera ämnen. Manlig libido kräver höga nivåer av dopamin och testosteron.

Produktionen av ämnen i hypofysen provocerar att de släpps ut i blodomloppet. Under påverkan av hormoner expanderar kärlen i de perifera organen. Blodflödet ökar. Vätskans tryck gör att de kavernösa kropparnas sfinkter öppnas. Dessa håligheter är placerade längs penisaxeln. Kaviteten är fylld med blod. Mannen har fysisk upphetsning.

Förutom erektion sker en ytterligare process i hjärnan. Under samlag observeras en ökning av endorfinnivåerna. Endorfin tillhör hormonerna av lycka. Mannen är upphetsad. En kraftig minskning av endorfin åtföljs av utlösning. Testosteronnivåerna återgår till normala. Dopamin slutar irritera hypofysbarken. Erektionen bleknar gradvis.

En mans sexuella aktivitet är också viktig för libido. Sexlusten beror på volymen av neurotransmittorer. Med en hög mängd dopamin och manligt könshormon upplever en person sexuell attraktion.

Den gemensamma kursen för alla dessa processer är libido. Brott mot en av de angivna faktorerna påverkar patientens sexuella funktion negativt. En man tappar intresset för intimitet, blir tillbakadragen och irriterad.

Av denna anledning är det viktigt att veta vilka latenta patologier som finns i patientens historia. Depression påverkar libido hos män och kvinnor negativt.

Antidepressiva medel som påverkar libido

Gruppen antidepressiva medel SSRI, TCA, SSOZS - ökar aktivt koncentrationen av serotonin i centrala nervsystemet. Biverkningar: neurologiska problem och minskad libido.

SSRI är effektiva för män vid behandling av problem som för tidig utlösning.

Minskad libido när du tar antidepressiva medel är en biverkning av läkemedlet. Med normal tolerans av dessa droger normaliseras sexliv och sexuell lust förbättras också.

Man bör komma ihåg att läkemedel i denna grupp kanske inte orsakar biverkningar, det beror helt på din individuella tolerans mot ett visst läkemedel. Du bör inte riskera din hälsa, kontakta din läkare innan du tar antidepressiva medel. Vissa typer av läkemedel kan få allvarliga konsekvenser. Riskera inte din hälsa. Dessutom ges alla antidepressiva läkemedel ut på apoteket enligt läkarens recept..

Biverkningar av antidepressiva medel på sexualitet

Därefter kommer vi att nämna vilka sexuella biverkningar som oftast förekommer..

 • Brist på sexuell lust
 • Försenad orgasm
 • Svårigheter att upprätthålla erektion
 • Ångestproblem
 • Känn dig olycklig och obekväm under samlag

Behandling av sjukdomen

Patologin elimineras genom kombinationsbehandling. För behandling är medicinska och psykologiska effekter nödvändiga. Huvudterapin är receptbelagda antidepressiva medel..

Effekten av läkemedlet är på produktionen av neurotransmittorn serotonin. Läkemedlets uppgift är att öka nivån av serotonin i människans blodomlopp. Följande läkemedelsgrupper klarar av denna uppgift:

 • selektiva serotoninupptagshämmare;
 • noradrenalinåterupptagshämmare.

Selektiva serotoninupptagningshämmare orsakar ämnets tillväxt genom att minska innehållet i andra neurotransmittorer. Med en ökad nivå av ett ämne observeras en kraftig minskning av dopamin. På grund av detta återställs signalöverföringen. Slöhet observeras också. Oförmåga att utföra elementära åtgärder.

Den andra gruppen läkemedel inducerar också en ökning av volymen serotonin utan att dämpa dopaminproduktionen. Dessa läkemedel hjälper till att återställa hjärnans aktivitet genom att minska innehållet i noradrenalin. När man tar dessa medel känner sig inte en person trött. Det finns en minskning av den negativa uppfattningen om miljön.

Korrigeringsåtgärder

Att veta om dessa biverkningar av antidepressiva medel kan du försöka neutralisera deras negativa effekter på kroppen. Detta kräver:

 1. Begränsa påverkan av stressiga situationer på kroppen och försök att undvika dem.
 2. Normalisera sömn, sömn och vakenhet. Du måste sova tillräckligt på natten och tillbringa dagen kvalitativt.
 3. Gör sport. Om du har tränat tidigare, sluta inte. Var dock noga med att informera din läkare och din tränare om att du tar antidepressiva medel..

Och viktigast av allt, inte självmedicinera under några omständigheter. Depression är ett allvarligt tillstånd som kräver specialistövervakning. Och det finns inga problem som inte alls kan lösas! Det viktigaste är att öka nivån på självkänsla, tro på dig själv och du kommer att lyckas.!

Ett komplext tillvägagångssätt

Förutom en psykisk störning leder brist på testosteron i kroppen till en svag styrka, så behandlingen bör vara omfattande. Tillsammans med antidepressiva medel är det nödvändigt att använda droger som påverkar sexuell lust och upphetsning av könsorganen. Till exempel visas användningen av Cialis, Viagra, Levitra, kombinerat med tymoleptika.

För kvinnor kommer dessa fonder inte att ge ett positivt resultat. För att lindra kvinnlig sexuell dysfunktion när du tar antidepressiva medel används andra läkemedel. Förskrivning av följande neurotransmittorer hjälper till att öka libido vid behandling av psykiska störningar: Reboxetin, Trazodon, Welbutrin, Buspiron.

Det är viktigt att veta att eventuella biverkningar av läkemedlet beror på individuell tolerans. Du kan inte självmedicinera och riskera din hälsa. Innan du tar antipsykotika, var noga med att kontakta en specialist..

Antidepressiva medel som inte påverkar sexualiteten

 • Samtidig behandling med en annan typ av antidepressiva medel kan ibland vara till hjälp för att motverka effekterna av negativa sexuella biverkningar.
 • Följ behandling med andra typer av läkemedel som är särskilt utformade för att förbättra sexuell funktion. Det bör noteras att de flesta av dessa läkemedel har visat sig vara mer effektiva hos män än hos kvinnor...

Naturliga antidepressiva medel

Jordgubbar och choklad är naturliga antidepressiva medel som har en positiv effekt på libido. Bäret är en producent och innehåller aminosyran tryptofan, som inte indirekt ökar produktionen av glädjehormoner i människokroppen - serotonin och dopamin. Choklad innehåller ett ämne teobromin, som direkt stimulerar produktionen av hormoner av lycka - endorfiner.

Turkiet kött innehåller aminosyran arginin, som omvandlas till kväveoxid NO i människokroppen. Denna kemiska substans påverkar direkt tonen och utvidgningen av blodkärlen, särskilt små kapillärer, vilket i hög grad påverkar kön. Spenat är också relaterat till blodcirkulationen på grund av dess höga innehåll av spårämnet magnesium..

Naturliga antidepressiva medel har praktiskt taget inga kontraindikationer. Detaljerad information om mängden tryptofan i vissa livsmedel presenteras nedan i raderna i tabellen..

namnTryptofan, mg per 100 g
Röd kaviar962
Svart kaviar918
Hårda ostvarianter792
Jordnöt757
Valnötter469
Solrosfrön347
Kalkon331
Kycklingkött298
Atlantisk sill257
Nötkött232
Kycklingägg206
Mörk choklad196
Persilja61
Mjölk36
Aprikoser29
Jordgubbe23

Sex - alla fördelar

Så för dem som fortfarande är skeptiska till sexens helande egenskaper, meddelar vi hela listan över fördelarna:

 1. Det är ett utmärkt förebyggande av depression och neuropsykiatriska tillstånd..
 2. Det finns information om att det har en positiv effekt på immuniteten och därmed skjuter upp möjligheten till frekventa förkylningar och till och med influensa hos människor.
 3. Det bränner kalorier effektivt, vilket hjälper till att bibehålla en bra siffra.
 4. Sex är känt för att eliminera migrän.
 5. Förhindrar oönskade kvinnliga och manliga sjukdomar.
 6. Stärker hjärtat och förlänger förresten ungdomar.
 7. Toner upp musklerna, vilket återigen har en positiv effekt på kroppen, och ingen kommer att argumentera med det.

Försiktighetsåtgärder för behandling av depression med antidepressiva medel

Försök inte fixa din sexlust på egen hand. Alla förändringar i behandlingsregimen ska utföras uteslutande under överinseende av en läkare..

 • avbryta läkemedlet plötsligt;
 • godtyckligt ändra dosen av läkemedlet;
 • ersätta ett läkemedel mot ett annat utan terapeutens tillstånd.

Patientens självmedicinering kan förvärra depressionens gång.

När sexuell begär återkommer efter att ha avbrutit antidepressiva medel?

Tyvärr kommer ingen läkare att ge dig svar när din sexlust kommer tillbaka efter att ha tagit antidepressiva medel..

Antidepressiva medel och libido

Depression är en psykisk störning, inte trötthet, depression och brist på önskan att göra någonting, som många brukar tro. Depression behandlas med speciella läkemedel - antidepressiva medel. Och antidepressiva medel och libido - kommer din libido att minska när du tar allvarliga mediciner? Denna fråga oroar många. Och vad kan man göra för att öka sexuell aktivitet? Först måste du förstå orsakerna till depression..

Orsaker till depression

Precis som orsakerna till någon psykisk störning är orsakerna till depression fortfarande inte tydliga. Det är känt att depression inte är ett kännetecken för vår tid. Även i antiken beskrev Hippokrates liknande kliniska tillstånd. Han kallade dem melankoliska.

Våra läsare rekommenderar

Vår vanliga läsare blev av med problemen med styrka med en effektiv metod. Han testade det på sig själv - resultatet är 100% - fullständig eliminering av problem. Det är ett naturligt naturläkemedel. Vi kollade metoden och bestämde oss för att rekommendera den till dig. Resultatet är snabbt. EFFEKTIV METOD.

Det är också ganska svårt att särskilja åldersrelaterade funktioner: depression förekommer i ålderdomen (över 65 år) och i tonåren. En hög andel av dem som lider av depression, män över 40 år. Ofta försöker människor att läka sig själva genom att använda lugnande medel..

De viktigaste manifestationerna av depression är:

 • deppigt humör;
 • förlust av intresse för tidigare intressanta fall, aktiviteter, hobbyer;
 • ökad trötthet, utan någon uppenbar anledning att minska prestanda.

Dessa huvudsakliga diagnostiska tecken kan förenas med ytterligare:

 • konstant pessimistisk stämning;
 • känsla av ångest, rädsla, egen värdelöshet för samhället, familj, nära och kära;
 • dåligt självförtroende;
 • tankar om deras värdelöshet, vilket ökar risken för självmord;
 • oförmåga att koncentrera sig för att utföra någon åtgärd (till exempel är detta viktigt i arbetet);
 • sömnstörningar, utan ordning dag och natt, sömn och arbete.

Så en diagnos har ställts som påverkar ytterligare beteende och social status. En behandlingsplan måste fastställas.

Behandling av depressiva tillstånd

Inpatientbehandling är inte alltid nödvändig för att bota depression. I avsaknad av ett hot mot livet, patientens hälsa och de omkring honom, utförs behandlingen oftast polikliniskt. Samtidigt ordineras läkemedel som patienten kan ta på egen hand eller under överinseende av släktingar och vänner..

En av de vanligaste behandlingarna för depression är farmakologisk. Patienten ordineras speciella läkemedel - antidepressiva medel.

Antidepressiva medel är en grupp läkemedel för behandling av depressiva tillstånd som verkar genom att påverka frisättningen av serotonin, noradrenalin och dopamin. Dessa ämnen kallas neurotransmittorer..

Som alla mediciner har antidepressiva medel många biverkningar. Kanske, endast preparat baserade på johannesört, som är den mildaste när det gäller styrka, har inga speciella biverkningar..

En av de socialt signifikanta biverkningarna av antidepressiva medel är en minskning av libido. Denna effekt har sin effekt på människor av båda könen: både män och kvinnor. Med tanke på att depression i sig påverkar en mans självkänsla kan en minskning av lusten förvärra ett redan tråkigt humör..

Effekter av antidepressiva medel på libido

Läkemedlen som i största möjliga utsträckning kan minska sexlusten inkluderar Zoloft, Paxil, Prozac. De är alla selektiva serotoninupptagningshämmare..

Men Wellbutrin, en serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare, har minst effekt på att minska sexuell funktion hos män..

Inflytningsmekanism

Antidepressiva medel påverkar libido på samma sätt som depression. Med andra ord minskar de antidepressiva funktioner. Faktum är att de mest populära antidepressiva medlen ökar serotoninnivån i hjärnan. Men det minskar också sexuell lust, gör orgasm svårare. Dessutom leder en ökning av serotoninnivåerna till en minskning av nivån hos en annan neurotransmittor - dopamin, som är ansvarig för upphetsningsprocessen..

Mer exakt kan män uppleva:

 • upprätthålla en erektion;
 • svåråtkomlig orgasm eller oförmågan att uppnå det.

Kvinnor under påverkan av antidepressiva läkemedel kan uppleva:

 • minskat sexuellt intresse;
 • oförmåga att få en orgasm.

Viktig! Det är viktigt att inse att kraftigt minskad libido inte bara är ett resultat av medicinering. När allt kommer omkring, depression i sig, som en sjukdom, bidrar till förekomsten av depression, inklusive förmågan att minska libido. Och kanske är det inte alls ett faktum att sexuell dysfunktion uppträder i ett specifikt fall från att ta antidepressiva medel.!

I vilket fall som helst, om det finns en misstanke om undertryckt sexuell lust, måste du informera din läkare om detta. Att kanske minska dosen av läkemedlet kommer att lösa problemet..

Dessutom kan läkaren ordinera ytterligare läkemedel som tvärtom ökar dopaminnivåerna och undertrycker serotoninproduktionen. Detta gör att du kan hitta en viss balans.

Antidepressiva medel påverkar inte det somatiska

Det är viktigt att vara medveten om att läkemedel från gruppen av antidepressiva medel inte på något sätt påverkar kroppens somatiska funktioner. De har en effekt endast på den mänskliga psyken. Detta ger en viss chans om du känner till och använder det skickligt..

 • För det första finns det inget behov av att dölja från partnern att ta sådana läkemedel och deras möjliga biverkningar i form av en minskning av sexuell funktion..
 • För det andra är det nödvändigt att tillsammans inse att det kommer att bli lite svårare att ha sex på grund av patientens hämning på grund av en långsammare reaktion på patogenen. Det bör förstås att den sexuella funktionen inte är nedsatt. Du behöver bara behandla din partner med förståelse och tålamod, för att det tar längre tid än vanligt att nå orgasm.

Korrigeringsåtgärder

Att veta om dessa biverkningar av antidepressiva medel kan du försöka neutralisera deras negativa effekter på kroppen. Detta kräver:

 1. Begränsa påverkan av stressiga situationer på kroppen och försök att undvika dem.
 2. Normalisera sömn, sömn och vakenhet. Du måste sova tillräckligt på natten och tillbringa dagen kvalitativt.
 3. Gör sport. Om du har tränat tidigare, sluta inte. Var dock noga med att informera din läkare och din tränare om att du tar antidepressiva medel..

Och viktigast av allt, inte självmedicinera under några omständigheter. Depression är ett allvarligt tillstånd som kräver specialistövervakning. Och det finns inga problem som inte alls kan lösas! Det viktigaste är att öka nivån på självkänsla, tro på dig själv och du kommer att lyckas.!

Vilka antidepressiva medel minskar sexlusten?

Biverkningar i form av minskad sexuell aktivitet vid användning av antidepressiva medel är vanliga för både män och kvinnor. Allvarlighetsgraden av sexuella biverkningar beror på individuell känslighet, dos och specifik typ av läkemedel. För vissa människor är sexuella biverkningar mindre eller kan avta när deras kroppar anpassar sig till behandlingen. För andra patienter fortsätter sexuella biverkningar att vara ett problem.

Antidepressiva med den lägsta svårighetsgraden av sexuella biverkningar inkluderar:
1. Bupropion (Wellbutrin, Wellbutrin SR, Wellbutrin XL)
2. Mirtazapine (Remeron, Remeron SolTab)

Antidepressiva som sannolikt har sexuella biverkningar inkluderar:
1. Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Dessa vanligtvis förskrivna antidepressiva medel orsakar sexuella biverkningar hos många människor. SSRI inkluderar citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetin (Prozac, Sarafem), fluvoxamin (Luvox, Luvox CR), paroxetin (Paxil, Paxil CR, Pexeva) och sertralin (Zoloft).
2. Serotonin- och norepinefrinåterupptagshämmare (SNRI), som inkluderar venlafaxin (Effexor XR) och duloxetin (Cymbalta).
3. Tricykliska och tetracykliska antidepressiva medel såsom amitriptylin, klomipramin (Anafranil), amoxapin och desipramin (Norpramin).
4. Monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) såsom isokarboxazid (Marplan), fenelzin (Nardil) och tranylcypromin (Parnate).

Om du tar ett antidepressivt medel som har sexuella biverkningar kan en av dessa strategier hjälpa:
1. Vänta några veckor, under vilka biverkningarna kommer att minska märkbart eller helt upphöra.
2. Schemalägga sexuell aktivitet innan du tar ett antidepressivt medel om ditt antidepressiva läkemedel behövs en gång om dagen i en dos.
2. Byt till ett annat antidepressivt medel som tillhör en grupp läkemedel med låg risk för sexuella biverkningar.

3. Lägga till ett andra antidepressivt medel eller annan typ av medicin för att eliminera sexuella biverkningar. Till exempel kan tillsats av antidepressiva bupropion eller lugnande buspiron lindra sexuella biverkningar orsakade av antidepressiva medel..
4. Lägga till ett läkemedel för att direkt förbättra den sexuella funktionen, såsom sildenafil (Viagra, Revatio), tadalafil (Adcirca, Cialis) eller vardenafil (Levitra, Staxyn). Även om dessa läkemedel används för att behandla sexuella problem hos män, antyder inledande forskning att sildenafil också kan förbättra sexuella problem i samband med antidepressiv användning..

Avbrytande av behandling på grund av de sexuella biverkningarna av antidepressiva medel är ett vanligt problem, och för de flesta människor betyder det att depression kommer tillbaka. Tala med din läkare om ett effektivt antidepressivt läkemedel eller en kombination av läkemedel som minskar dina sexuella biverkningar och håller ditt humör i kontroll. Var tålmodig, för varje kropp reagerar olika på antidepressiva medel, och det kan ta lite tid att bestämma det bästa alternativet för dig..