Psykologiskt paradigm i sociologi. Social behaviorism

Människor kommunicerar och beter sig annorlunda med andra, arbetar annorlunda, vilar och reagerar olika på olika händelser. Allt som rör människors eller djurs beteende har studerats av behaviorism i många år..

Vad är behaviorism?

Behaviorism är en vetenskaplig metod för att studera människors och djurs beteende. En omfattande studie av detta område bygger på teorin att varje persons beteende är villkorat av reflexer och reaktioner som svar på vissa motiverande omständigheter. Dessutom har en viss individs personliga upplevelse ingen liten betydelse..

Erfarenheterna från utvecklingsprocessen består av två huvudpunkter - belöning och straff. Dessa två kraftfulla impulser kommer att påverka personligheten starkt och reglera dess beteende i en given situation. Behaviorists, i sin tur, erkänner påverkan av genetisk arv, men ändå, forskare ger den primära rollen till de olika faktorerna i miljön hos individen. De är särskilt intresserade av kognitiva funktioner - processer i hjärnan som aktiveras när man studerar miljön.

Anhängarna av behaviorism vägrade kategoriskt att studera och betrakta medvetandet som ett separat och oberoende fenomen. De trodde att det bara representerade individuella beteendemässiga svar..

John Watson och Thorndike

John Watson genomförde många experiment på människor. Särskilt hans uppmärksamhet ägdes åt studien av spädbarns beteende. Detta var en utmärkt idé eftersom spädbarn var obesvärade och oerfarna ämnen. Forskaren kunde identifiera tre huvudreaktioner baserat på instinkter. Det här är känslor som är kända för alla vanliga människor - kärlek, ilska och rädsla. Metoden för att bilda mer komplexa beteendeformer studerades emellertid aldrig helt av honom..

Efter Watson uppträdde många forskare som gjorde ett genomförbart bidrag till denna vetenskap. En av de mest framstående personerna var den amerikanskfödda psykologen och pedagogen Edward Thorndike. Han studerade och introducerade ett sådant koncept som "operant beteende", som baserades på utvecklingsidén genom många försök och misslyckanden. Thorndike är den enda forskaren som har lyckats fastställa att intelligensen kan skiljas utan att medvetandet påverkas..

Grundläggande principer för behaviorism

Om vi ​​karaktäriserar behaviorism från psykologins sida, kan vi som den viktigaste formativa vetenskapliga riktningen utpeka en hel lista över dess huvudbestämmelser. De kan beskrivas i form av följande avhandlingar:

  1. Ämnet för beteendeanalys är beteende och reaktioner hos människor eller andra djur.
  2. Beteende och beteendemässiga svar analyseras genom observation.
  3. De psykologiska och fysiska egenskaperna hos en individs liv styrs av beteende.
  4. Beteendet hos en person eller ett djur är ett komplex av vissa rörelser för olika motiverande faktorer.
  5. Genom att känna igen huvudstimulansen kan du förutsäga vad svaret kommer att bli.
  6. Att förutsäga individuella svar är ett grundläggande mål för behaviorism.
  7. Individen kommer att ärva absolut alla typer av svar (okonditionerade reflexer) eller ta emot som ett resultat av personlig erfarenhet (konditionerade reflexer).

Representanter som har studerat behaviorism

Den mest framstående ledaren för behaviorism är John Watson. Han var inte rädd för att studera detta område med hjälp av extraordinära experiment och beskrev de resultat som erhållits så mycket detaljerat som möjligt..

Även om Watson inte var den enda som ägnade sitt liv åt behaviorism. Bland andra framstående personligheter kan meriterna hos William Hunter noteras. Han blev känd för att han 1914 skapade det välkända fördröjda schemat för analys av reaktioner i beteende. Han blev en auktoritativ figur tack vare sina berömda experiment där apor deltog.

En annan framstående forskare i behavioristiska rörelsen var Karl Lashley. Han hjälpte experimentellt det utvalda djuret att utveckla en specifik färdighet. Sedan amputerade han en del av hjärnan och försökte studera förhållandet mellan den förvärvade färdigheten och den avskurna delen. Det mest intressanta för honom var att observera hur resten av hjärnan börjar ta över och utföra funktioner som inte är karaktäristiska för den..

Slutsats

Den grundläggande slutsatsen, som erhållits med hjälp av många beteendestudier, kan kallas en persons medvetenhet om sina egna och andras beteendemässiga reaktioner. Dessutom var resultatet av sådan vetenskaplig aktivitet förståelsen för att det är möjligt att skapa omständigheter som bestämmer vissa individs beteende och handlingar..

Studier som dessa visar återigen att hjärnan kan tränas och grundläggande kognitiva funktioner kan förbättras genom specialutbildning. Wikium-simulatorer hjälper till att utveckla minne, uppmärksamhet, tänkande: bara 10 minuters lektioner om dagen hjälper dig att lära dig att koncentrera dig snabbt, komma ihåg viktiga saker och utveckla flexibilitet i tänkandet.