Positivt avvikande beteende

Ohayogozemas, eller bara god morgon, kära vänner! Tja, för vem det inte är morgon, för vem det helt enkelt är hästdraget - det vill säga hej! Andrey Puchkov är på spel eftersom det inte finns några andra författare än.

Idag ska vi gräva lite i ämnet avvikande beteende. Detta ämne ingår i sig själv i kodifieraren av ämnen i samhällsstudier (ämne 3.11). Där framstår hon som avvikande beteende. I slutet av detta inlägg kommer du också att ha ett test som väntar på dig, vilket jag kommer att lägga till lite senare..

Om avvikande / avvikande beteende pratade vi i detalj i videolektionen "Socialisering och personlighet" i videokursen "Social Studies: Unified State Exam for 100 points." Därför kommer jag i detta inlägg bara att ge några ganska intressanta exempel på avvikande beteende. Du behöver dessa exempel på avvikande beteende, till exempel för högkvalitativa prestanda för testuppgifter 32, 33 och 34.

Som du vet (eller borde veta) kan avvikelse vara positiv och negativ. Det är tydligt med negativ avvikelse: när avvikande beteende skadar samhället i allmänhet och individer i synnerhet. Men den positiva avvikelsen är värt att hantera. Positiv avvikelse är beteende som gynnar samhället, men ändå avviker från allmänt accepterade normer..

Första exemplet på positivt avvikande beteende

Grigory Perelman är en rysk lysande matematiker som var den första som bevisade Poincarés teorem, vars bevis forskare kämpade i nästan hundra år! Perelman nominerades till tre extremt prestigefyllda utmärkelser: priset från European Mathematical Society (1996), Field Prize, Millennium Prize of the Clay Mathematical Institute. Grigory Perelman vägrade alla dessa utmärkelser, vilket är ett otvivelaktigt exempel på positiv avvikelse. Varför detta beteende är positivt avvikande beteende?

För i vetenskapssamhället är det ett brott mot vetenskaplig etik när en forskare vägrar det universella erkännandet av sin verksamhet av det vetenskapliga samfundet. Under tiden bryter inte sådan etik inte samhället och till och med bär gott. Varför? Eftersom Perelman inte instämde i dessa beslut. När allt kommer omkring är bidraget från andra matematiker enligt hans åsikt inte mindre än hans. Hur som helst tror jag att forskaren därmed motsatte sig kommersialiseringen av vetenskapen.

Vetenskapliga upptäckter är ovärderliga och det finns ingen enastående prestation. Men det här är naturligtvis min spekulation.

Ett andra exempel på positivt avvikande beteende (förmodligen fiktivt)

Det andra exemplet är hårdare. Eftersom personen först erkändes som en brottsling och dömdes till döden, och 50 år efter hans nästan våldsamma död, medgav University of Massachusetts att bidraget från denna psykiater helt enkelt är kolossalt. Och fördömde honom orättvist.

Vi pratar om psykiateren James Rogers, som vid behandling av patienter med en extremt utvecklad form av paranoia använde författarens behandlingsmetod, som dömdes av domstolen och erkändes som ett hån mot patienter. Kärnan i metoden var att föra patienten till en extrem form av hysteri, där neurosen själv passerade.

Tja, till exempel kommer en patient till Rogers och försäkrar honom till exempel att han anser sig vara en giraff. Och Rogers säger, "Det är inget konstigt med det - det finns giraff människor som det." Och om en person bestod och inte trodde att hans paranoia var normen, beställde Rogers en artikel till sin biologvän som, säger de, skriver en pseudovetenskaplig artikel om girafffolk. Sedan skrevs den här artikeln ut och fick patienten att läsa.

Resultatet var överväldigande: patienten lugnade sig och fann ett lugnt, normalt liv..

Det var för denna behandlingsmetod som Rogers dömdes till döds i elstolen. Men kvällen före avrättningen begick han självmord. Var denna mening rättvis? Du kan prata mycket. Men enligt min mening sa James Rogers det bäst i sitt brev:

”Du är för van vid tanken att alla upplever världen samma. Men detta är inte så. Om ni träffas och försöker återberätta varandra de enklaste och mest uppenbara begreppen för er, kommer ni att förstå att ni alla lever i helt andra världar. Och bara din komfort bestämmer din mentala lugn. I det här fallet är en person som tror att han är en giraff och lever i världen med denna kunskap lika normal som en person som tror att gräset är grönt och himlen är blå. Vissa av er tror på UFO, andra på Gud, andra på morgonen frukost och en kopp kaffe.

Att leva i harmoni med din tro - du är helt frisk, men så snart du börjar försvara din ståndpunkt - hur tron ​​på Gud kommer att få dig att döda, tro på UFO - att vara rädd för bortförande, tro på en kopp kaffe på morgonen - kommer att bli centrum för ditt universum och förstöra ditt liv... Fysikern kommer att börja ge dig argument för att himlen inte är blå, och biologen kommer att bevisa att gräset inte är grönt. Till slut kommer du att vara ensam med en tom, kall värld som är helt okänd för dig, vilket vår värld sannolikt är. Så det spelar ingen roll vilken typ av spöken du bor i din värld. Så länge du tror på dem - de finns, så länge du inte kämpar med dem - är de inte farliga ”.

Kanske är den här historien fiktion. Läs emellertid berättelserna om verkligt lysande människor från medeltiden, antiken eller modern tid: många av dem som föreslog en alternativ inställning till världsbild eller vetenskap dömdes, avrättades och brändes. Eller drog ut en eländig existens i fattigdom.

Det tredje exemplet på positivt avvikande beteende

Det tredje exemplet är alla lysande människor som drivit den sociala och tekniska utvecklingen framåt. Så 1969 kom datorer från ditt rum, som du kanske befinner dig i nu. Och idag har datorer blivit inte bara personliga utan även mobila! I synnerhet bidrog två personer till detta: Steve Jobs och Bill Gates. Dessa två personer bröt befintliga stereotyper och gjorde datorer personliga.

Albert Einstein - förstörde de befintliga idéerna om fysisk verklighet och upptäckte relativitetslagen. Det vill säga, alla vetenskapliga genier är avvikelser..

Jag tror att det är tydligt att negativ avvikelse är ett exempel på avvikande beteende som är skadligt för samhället. Till exempel bedragare, rånare, rebeller och andra människor som vi analyserade i ovannämnda videokurs om samhället.

Förresten, efter min recension av historier och uppsatser om samhällsvetenskap, kom ett dussin nya uppsatser till min post. Så, nya videorecensioner är på näsan: prenumerera på uppdateringar så att du inte missar dem! Och det är allt, vi ses snart!

Avvikande beteende - vad är det, dess typer, tecken och orsaker

Många förknippar frasen ”avvikande beteende” med brott, psykisk sjukdom och helt enkelt omoraliska handlingar. Men i psykologi anses långt ifrån alla avvikande beteenden vara ett negativt fenomen. Dessutom är sociala normer och standarder i sig destruktiva och "felaktiga".

Vad är avvikande beteende

Den stabila manifestationen av avvikelser tvingar samhället att tillämpa sanktioner mot denna person - isolering, straff, korrigering, behandling.

Enkelt uttryckt är avvikelse ett brott mot alla regler. I detta avseende hävdar psykologer att de allra flesta människor på planeten är avvikare. Det är faktiskt svårt att leva hela ditt liv utan att bryta mot en enda etablerad regel - det betyder inte bara statlig lagstiftning utan också vissa informella regler, såsom behovet av att kommunicera med vänner på din fritid. För hög flit ("workaholism"), passion för dieter är också avvikelser.

Tecken på avvikande beteende

Det finns tydliga tecken på att individens handlingar är avvikande beteende, nämligen:

 • Bristande överensstämmelse med allmänt vedertagna sociala normer;
 • Brott mot dessa normer;
 • Negativ bedömning av andra, införande av sanktioner;
 • Skada dig själv och andra;
 • Motståndskraft - den antisociala handlingen upprepas många gånger;
 • Social felanpassning;
 • Personlighetens allmänna orientering är destruktiv.

Den senare indikationen är emellertid kontroversiell. När allt kommer omkring faller talang, geni, hjältemod och självuppoffring under begreppet avvikande beteende. Sådana handlingar och manifestationer bryter också mot vissa etablerade regler, men i slutändan är deras syfte att skapa, ibland till och med rädda samhället..

Typer av avvikande beteende

Psykologi, sociologi och medicin har sina egna tillvägagångssätt för att definiera avvikande beteende och klassificera dess typer på olika sätt. Olika vetenskapliga riktningar definierar till och med åtgärder och handlingar på olika sätt - en skola anser att vissa handlingar är "normala" och den andra är avvikande.

En av de befintliga klassificeringarna av avvikande beteende föreslogs av Ts.P. Korolenko och T.A. Donskikh - ryska psykiatriker.

 • Icke-standardiserat beteende - i det här fallet bryter individen vissa regler, men i allmänhet är hans aktiviteter positiva och användbara för samhället.
 • Destruktivt beteende - har en destruktiv inriktning. Samtidigt särskiljs externa destruktiva och interna destruktiva handlingar. I det första fallet använder en person antingen några medel för att komma bort från verkligheten och få de önskade känslorna (alkoholism, narkotikamissbruk, spel etc.), eller bryter direkt mot lagar och skadar andra.

I det andra fallet är en persons handlingar inriktade på direkt självförstörelse - självmord, fanatism, konformism, narcissism etc..

Mänskligt beteende är i sig en reaktion på sociala normer. Det kan bara finnas några få sådana reaktioner, och deras beskrivning gavs samtidigt av Robert King Merton, en av de största sociologerna under 1900-talet..

Varje samhälle bildar både målen för dess existens och medel för att uppnå dem, och varje individ svarar på detta genom en av de möjliga reaktionerna:

 • Underkastelse - fullständig underkastelse av båda målen och sätten att uppnå dem;
 • Innovation - en individ underkänner sig samhällets mål, men använder andra medel för att uppnå dem;
 • Ritualism - målet avvisas som ouppnåeligt, men den "mekaniska" efterlevnaden av traditioner kvarstår;
 • Retretism - lämnar samhället på grund av oenighet med dess mål och medel;
 • Uppror är ett försök att få en ny ordning i samhället, att förändra båda ändar och medel.

Tre av dessa beteenden är helt avvikande. Men rituellt beteende uppfattas i de flesta fall inte som avvikande: samhället ägnar sig som regel bara åt den yttre sidan av individernas beteende. Man tror att nästan alla medlemmar i samhället utövar rituellt beteende utan att tänka på syftet med existensen eller till och med helt förneka dem..

Orsaker till avvikande beteende

”Fel” beteende hos människor kan dikteras av en eller flera möjliga faktorer:

Biologiska faktorer

Vissa människor är själva benägna att agera annorlunda än dem omkring dem. Sådana människor kan ibland identifieras genom sitt utseende..

Psykologiska faktorer

Avvikande beteende i detta fall förklaras av påverkan av externa faktorer och stimuli på en person, liksom av hans psykologiska smink, som har en medfödd karaktär.

Sociologiska faktorer

I det här fallet förklaras "fel" beteende av inkonsekvensen av sociala normer och regler, deras variationer, sönderdelning och avstötning, vilket skapar ett slags andligt vakuum i samhället.

Man kan säga att huvudorsaken till avvikande beteende är skillnaden mellan enskilda människas önskningar och avsikter och majoritetens behov och attityder. Tendensen till "felaktiga handlingar" är inneboende i människans natur, som inte bara är en social organism utan också en person. Det mänskliga samhället har mycket gemensamt med samhällena av så kallade sociala djur (myror, lejon, elefanter etc.), men det finns också en betydande skillnad: människor i samhället är inte en exakt kopia av varandra och förlitar sig inte helt i sina liv på någon vanlig "superintelligens"... Om samhället i djur bidrar till bevarande och förökning av släktet, spelar det hos människor en dubbel roll; samhället kan inte bara skydda sina medlemmar utan också undertrycka och förstöra de mest värdefulla av dem.

Naturligtvis uppstår här oenigheter mellan den sociala "superintelligensen" och individens intelligens. Och detta är inte alltid en egoistisk förståelse: många människor har en ökad känsla av medlidande och rättvisa, de vill och kan göra världen till en bättre plats. Men de flesta vill inte "bättre", de vill bara ha stabilitet.

Det händer också att en person inte verkar vara bärare av några användbara egenskaper för hela samhället, men hans önskningar kan inte heller kallas destruktiva. Till exempel vill han bara dansa sina favoritdanser och lyssna på sin favoritmusik, trots att dessa danser och musik i detta samhälle anses vara oacceptabla. Detta var till exempel fallet i Sovjetunionen när de förföljde "rockers", "dudes" och liknande representanter för de så kallade hedonistiska subkulturerna. Hedonistiska är subkulturer som utvecklar mottagandet av njutning och positiva känslor från livet. Deltagarna i sådana subkulturer hängdes emellertid med nedsättande etiketter och förklarade dem förstörare. Till och med ett leende vid ett diskotek ansågs officiellt som ett tecken på avvikande beteende i Sovjetunionen - för det kunde föras till polisen eller utvisas från Komsomol..

Är ett avvikande beteendeberoende

I själva verket är detta bara användningen av hårda droger. Måttlig användning av softdrug skadar inte andra och ger konsumenten mycket mindre tid än banal rökning av cigaretter. Samtidigt betecknas användningen av mjuka droger i vårt samhälle som ett destruktivt beteende, medan rökning av cigaretter anses vara ganska normal, och alkoholism (det mest destruktiva fenomenet i samhället) uppmuntras till och med på alla möjliga sätt i vissa kretsar. Dessutom betraktas en nykter livsstil som avvikande beteende, om än inofficiellt: "Varför dricker du inte, är du inte ryss, eller vad?!".

Konventionaliteten i begreppet "avvikande beteende" visades tydligt av författarna till dystopier. I Bradburys roman Fahrenheit 451 är läsning till exempel avvikande beteende. I andra dystopier kan det vara vilken personlig relation som helst, rörande, kramande, rationellt beteende, till och med undvikande av underhållning (Brave New World av Huxley). Således, vad som anses normalt och till och med uppmuntrat i vår värld förklarades kriminellt och omoraliskt i dystopier..

Sådana omvandlingar sker dock inte bara i dystopier. Till exempel, i Ryssland före revolutionen betraktades avvikelse från att besöka ett tempel och vantro på Gud som avvikande beteende; tvärtom betraktades tvärtom kyrkans närvaro och religiösitet som sådan; i vår tid inför de härskande kretsarna den gamla, pre-revolutionära uppfattningen - hittills inofficiellt, men detta kan mycket väl anta en officiell form.

Ovan sagdes det om de biologiska faktorerna för avvikande beteende. De kan verkligen ha någon effekt på en person, men de kan inte överdrivas. Det finns alltför eländiga och aggressiva människor som dessutom har en minskad intelligensnivå och är svåra att påverka de omkring sig - de är olärda och kan inte begränsa fysiologiska drivkrafter. Den italienska psykiateren Cesare Lombroso fann att ungefär en tredjedel av de fängelsefångar som han undersökte, utöver denna uppsättning psykologiska egenskaper, uppvisar yttre tecken på "kriminalitet": en oregelbunden käke, långa armar, ett glest skägg osv. Men Lombrosos teori motbevisades senare. Faktum är att inte alla "apaliknande" personer visar sig vara bärare av kriminellt beteende, och inte alla principiella (eller "medfödda") brottslingar har det specifika utseendet..

Olika forskare har upprepade gånger försökt förklara avvikande beteende med organismens biologiska egenskaper. Enligt en av dessa teorier spelar en siffra en viktig roll i detta: överviktiga människor är sällskapliga och vänliga, människor med ömtåliga kroppar är benägna att vara försiktiga, nervösa och introspektion, och de som har en smal kropp och utvecklad fysisk styrka kännetecknas av en assertiv karaktär, okänslig för smärta och är mer benägna att vara brottslingar.

De flesta forskare avvisar dock fortfarande biologiska teorier om avvikelse. Det enda de håller med om är påverkan av nervsystemet på avvikelse, men detta inflytande är fortfarande inte avgörande..

Sociopsykologiska teorier om avvikande beteende har större vikt. Författaren till en av dem är Becker. Enligt hans uppfattning tenderar de övre och inflytelserika skikten i samhället att hänga vissa etiketter på representanterna för de nedre skikten, och dessa etiketter spelar rollen som självuppfyllande profetior. Till exempel anses sådana grupper av befolkningen som zigenare, hemlösa, liksom alkoholister och drogmissbrukare traditionellt vara avvikande. Representanter för dessa kategorier av befolkningen utsätts för förnedring, förolämpningar, deras rättigheter kränks, trots att det till en början finns många ”normala” människor bland dessa människor som inte bryter mot lagar och inte kränker andra. Etiketter och förödmjukelser tvingar emellertid dessa människor att motstå, och detta är inte alltid lagliga medel. Roma, omröstningar som förklarats brottsliga, blir i slutändan verkligen brottslingar, för dem är lagliga sätt att tillgodose livets behov stängda.

Men med psykologiska faktorer är inte allt så enkelt. Till exempel hävdar klassisk behaviorism att alla mänskliga handlingar är reaktioner på vissa miljöpåverkan; och om ett barn strikt straffas från början för gärningar, kommer han i framtiden att utveckla en rädsla för att begå sådana handlingar. Det är som att träna djur. I verkligheten reagerar inte alla på detta sätt på sådan träning. Det händer ofta så här: så snart straffet upphör känner en person att händerna är lossna och börjar gå ut. Att hålla en sådan person inom gränserna för vad som är tillåtet kan bara vara ett konstant bestraffningshot..

Avvikande beteende och reaktion på det beskrivs tydligt i den välkända "hink med krabbor" -modellen. Så fort en krabba försöker komma ur skopan drar de andra omedelbart tillbaka den. Hela detta krabba fel är att den beter sig annorlunda än de andra och gör olika val i sitt liv; men andra uppfattar detta beteende som förstörelse av hela samhället.

Avvikande beteende: exempel och tecken på avvikelse

Trots det faktum att samhället har skapat vissa ramar och beteendebestämmelser är det mänsklig natur att bryta mot dem. Alla har sitt eget unika tänkande, vilket lämnar ett avtryck i kommunikationen med andra. Ibland blir detta orsaken till ett sådant fenomen som avvikande beteende. Exempel på sådant out-of-the-box-tänkande är många och lyckligtvis inte alltid negativa..

Definition av konceptet

Avvikelse från allmänt accepterade sociala normer definieras som avvikande beteende. Det finns många exempel på detta fenomen. Samtidigt definierar experter från olika områden avvikande beteende på sitt eget sätt:

 • Ur sociologins synvinkel kan vi säga att detta är ett fenomen som utgör ett verkligt hot mot människans överlevnad i samhället. I det här fallet talar vi om både avvikaren själv och hans miljö. Dessutom inträffar processerna för assimilering av information, reproduktion av allmänt accepterade värden, såväl som självutveckling och självförverkligande..
 • Ur medicinska synvinkel orsakas nedsatta interpersonella interaktioner och beteendeavvikelser av närvaron av neuropsykiska patologier av varierande svårighetsgrad..
 • Ur psykologins synvinkel är avvikande beteende ett antisocialt sätt att lösa konfliktsituationer. Samtidigt finns det en önskan att skada eget och offentligt välbefinnande..

Huvudskäl

Tyvärr kan psykologer fortfarande inte exakt bestämma de olika orsaker som orsakar avvikande beteende. Exemplen ger endast en ungefärlig lista. Det ser ut så här:

 • inkonsekvens av de mål som ställts upp med tillgängliga medel som kan användas för att uppnå dem;
 • en minskning av samhällets förväntningar från en viss individ, vilket gradvis leder till marginalisering;
 • beroende av alkohol och droger, försämring av genetiska fonden och andra sociala patologier;
 • psykisk sjukdom av annan karaktär;
 • brist på tydlig motivation som gör det möjligt att exakt bestämma lämpliga åtgärder för en specifik situation;
 • social ojämlikhet och orättvisa som uppmuntrar till aggression;
 • väpnade konflikter, konstgjorda katastrofer och naturkatastrofer som stör människans psyke.

Avvikande egenskaper

I samhället kan man alltmer möta ett sådant fenomen som avvikande beteende. Exemplen tillåter oss att lyfta fram ett antal vanliga funktioner som är gemensamma för alla människor med detta problem. Så avvikelser kan karakteriseras enligt följande:

 • orsaka en skarp negativ reaktion och fördömande från samhällets sida;
 • kan orsaka fysiska eller materiella skador på sig själva eller andra;
 • onormalt beteende upprepas ständigt eller ihållande;
 • det finns social felanpassning;
 • beteendeavvikelser överensstämmer helt med individuella personlighetsdrag;
 • det finns en önskan att uttrycka sina personliga egenskaper.

Exempel på avvikande beteende i samhället

Trots det faktum att teoretiska definitioner tydligt beskriver beteendemässiga tecken, återspeglar de inte alltid helt fenomenets väsen. Men att titta runt dig kommer att bli förvånad över hur ofta avvikande beteende förekommer i samhället. Exempel på verkliga livet är följande:

 • Människor utan fast bostad. På grund av omständigheterna skiljer sig deras beteende avsevärt från allmänt accepterade normer..
 • Tiggare kan skapa medlidande eller negativa reaktioner från andra. I vilket fall som helst, i ett samhälle där den överväldigande majoriteten förser sig med materiella medel genom arbete, uppfattas sådant beteende otillräckligt.
 • Prostituerade är moraliskt fördömda.
 • Drogmissbrukare och alkoholister erkänns som avvikare inte bara på grund av deras beroende av användningen av vissa ämnen. När de är fulla kan de utgöra ett verkligt fysiskt hot mot andra..
 • Märkligt nog betraktas munkar, ur samhällets synvinkel, också avvikare. De flesta människor förstår inte önskan att ge upp alla offentliga varor och möjligheter.
 • De är också försiktiga med genier, trots att vetenskapliga och tekniska framsteg har kommit in i det moderna livet. Ändå kan inställningen till människor med hög intelligens inte kallas negativ..
 • Mordare, galningar och andra brottslingar fördöms inte bara av samhället. Lagstiftningen föreskriver stränga straff för dem.

Med tanke på avvikande beteende kan exempel från livet nämnas under mycket lång tid. Så till exempel kan någon här inkludera människor av konst, parasiter, informella och så vidare. I vilket fall som helst, om så önskas, kan en person befria sig från en sådan egenskap (oavsett om den är förvärvad eller medfödd).

Exempel på positivt avvikande beteende

Positivt avvikande beteende är åtgärder som syftar till att ändra föråldrade värderingar och normer som hindrar ytterligare social utveckling. Det kan manifestera sig i kreativitet, politisk aktivitet eller bara personlig protest. Trots att samhället i början kan reagera negativt på sådana fenomen, visar exempel på positivt avvikande beteende effektiviteten i denna modell:

 • G. Perelman är en lysande matematiker som blev känd för att bevisa Poincarés teorem (andra forskare har kämpat med detta i över 100 år). Som ett resultat nominerades han till flera prestigefyllda utmärkelser. Men Perelman vägrade kategoriskt alla utmärkelser, vilket är dålig form i vetenskapliga kretsar. Ändå orsakade detta beteende inte samhället. Dessutom ansåg Perelman att det var onödigt att förringa andra matematikeras bidrag och i allmänhet överföra vetenskapen till ett kommersiellt plan..
 • Följande exempel är också ganska intressant, men det finns ingen bekräftelse på att det är riktigt. Således erkändes författarens metod av psykiater D. Rogers som hån mot patienter, för vilka han dömdes till döden. Det handlade om att ta patienten till en extrem form av hysteri, varefter han återhämtade sig och fortsatte att leva ett normalt liv. Bara 50 år efter avrättningen erkändes läkarens avvikande beteende som effektivt.
 • Några exempel på positivt avvikande beteende har haft en betydande inverkan på våra liv idag. Så i slutet av 1960-talet var datorerna lika stora som ett vardagsrum eller till och med ett skolgym. Steve Jobs och Bill Gates gjorde en riktig revolution på detta område. Vad många ansåg som galen gjorde de till liv. Idag har nästan alla en kompakt och funktionell dator..

Negativt avvikande beteende

Negativt avvikande beteende skadar individen och de som omger honom. Exempel är brott, prostitution, alkoholism, narkotikamissbruk och många andra olagliga och omoraliska handlingar. Ofta hamnar personer som begår sådana handlingar i händerna på brottsbekämpande myndigheter eller för obligatorisk behandling av psykoterapeuter. Dessutom skapar samhället i sig en bakgrund av förakt för negativa avvikelser..

Exempel på situationer med avvikande beteende

Utan att ens tänka på det möter vi varje dag situationer med avvikande beteende. Ett exempel kan vara följande:

 • En fysiskt frisk ung man går in i kollektivtrafiken och tar en tom plats. Det är inget fel med det, men vid nästa stopp går en äldre man in. Den unga mannen vill inte ge upp sitt säte och börjar låtsas att han sover och märker inte den gamle mannen. I de flesta fall beror denna avvikelse inte bara på personliga egenskaper utan också på felaktig uppfostran..
 • Studenten bryter ständigt disciplin i klassrummet och stör läraren och hans kamrater. Tyvärr orsakar denna manifestation av avvikande beteende ofta en skarp reaktion från lärare, vilket genererar ännu större motstånd. Som regel är bristen på disciplin hos skolbarn en direkt återspegling av det psyko-emotionella tillståndet och problemen i familjen..
 • Social ojämlikhet, ekonomiska svårigheter, i teorin, bör stimulera människor att vara aktivt involverade i att övervinna denna situation. Men inte alla har vilja att göra detta. Vissa människor börjar använda alkohol eller droger för att undkomma verkligheten, vilket säkert kommer att orsaka allmän fördömande..
 • Människor strävar efter livets välsignelser, men metoderna för att få dem är olika för alla. Så, till exempel, många, som inte känner önskan eller styrkan att tjäna pengar på egen hand, tillgriper stöld.

Litterära exempel

Om du är intresserad av exempel på avvikande beteende finns det mycket att lära av litteraturen. Här är de mest slående:

 • Raskolnikov från Dostojevskijs brott och straff visar ett exempel på avvikande beteende. För materiell vinst bestämmer han sig för att döda.
 • Chatskys beteende i pjäsen "Woe from Wit" av Griboyedov. Denna karaktär är ibland snabba och helt taktlös. Han fungerar som en exponerare för andras laster, liksom som en strikt domare av moraliska principer.
 • I Tolstojs roman Anna Karenina kan huvudpersonen också nämnas som ett exempel på avvikande beteende. Äktenskapsbrott, äktenskap utan äktenskap och självmord är de tydligaste tecknen.
 • I Makarenkos "pedagogiska dikt" personifierar nästan alla barnhemmets elever på ett eller annat sätt avvikande beteende. Detta arbete är intressant främst för att den begåvade läraren lyckades korrigera situationen..
 • Hjälten i Balzacs "Gobsek" är ett ganska intressant exempel på avvikande beteende. Den giriga brukaren har en patologisk tendens att ackumuleras. Som ett resultat hittar de i hans garderob en enorm mängd materiella värden, liksom mat som bara gick dåligt..

Exempel från historien

Intresserad av en sådan fråga som exempel på avvikande beteende kan du hitta en hel del intressanta situationer i historien:

 • Ett av de tydligaste exemplen på avvikande beteende är att Artemis-templet bränns av en lokal invånare i Efesos, Herostratus. Under tortyren var mannen tvungen att erkänna att han gjorde det för att förhärliga sitt namn, så att ättlingar skulle tala om honom. Herostratus dömdes inte bara till döden utan förbjöds också att nämna honom. Ändå ansåg historikern Theopompus det nödvändigt att berätta om Herostratus brott, och därför uppnåddes hans mål.
 • Adolf Hitlers beteende anses också avvikande. En särskild fara var att han hade uttalade ledaregenskaper och hade makt. Det sorgliga resultatet är känt för alla.
 • Ett annat exempel på avvikande beteende är 1917-revolutionen. Sedan bestämde V. I. Lenin och hans medarbetare att motsätta sig tsarens makt. Resultatet var bildandet av en helt ny stat.
 • Det finns många bevis på hur soldaternas avvikande beteende under det stora patriotiska kriget bidrog till segern i strider. Så offrade soldaterna ofta sig själva och kastade sig under spåren av stridsvagnar med granater. På detta sätt banade de vägen för sin armé. Detta är ett av de många exemplen på avvikande beteende som har kallats en prestation som ett resultat..

Barndoms avvikande beteende

Tyvärr är avvikande beteende hos barn inte ovanligt. Exempel som är vanligast är verbal aggression (dåligt språk, oförskämdhet och oförskämdhet), såväl som fysiska attacker (slå, bita eller skjuta). Detta fenomen har specifika skäl, varav de viktigaste är följande:

 • Genetisk predisposition för aggression, som överförs från nära släktingar. Det är värt att ägna särskild uppmärksamhet åt sjukdomar i samband med hörsel- och synskador, psykisk och fysisk retardation, psykiska störningar.
 • Påverkan av yttre stimuli på barnets psyke. Detta kan bero på en spänd situation i familjen, konflikter med kamrater, fördomar från lärarnas sida..
 • Fysiologiska defekter (tal eller kroppsliga) orsakar ofta förlöjligande och negativitet från andra, och särskilt barn. Detta får barnet att känna sig underlägset, vilket blir en av huvudorsakerna till aggression..

För att förhindra och korrigera avvikande beteende hos barn kan följande åtgärder vidtas:

 • vuxnas uppgift är att väcka ett stort intresse för barnet att kommunicera med kamrater, liksom lärare, psykologer och andra vuxna som kan hjälpa till att lösa problemet;
 • bildandet av kunskap om beteendekulturen i samhället och färdigheterna i levande kommunikation med andra;
 • hjälp med att utveckla en adekvat bedömning av sin egen personlighet samt undervisning i självkontrollstekniker som kommer att stoppa attacker av aggression;
 • oberoende eller gemensam läsning av fiktion, som innehåller positiva exempel på korrekt socialt beteende;
 • organisering av situationella spel, under vilka barn självständigt kommer att modellera sätt att komma ur konflikter;
 • avslag på vanliga censurer och förbud till förmån för en konstruktiv dialog, som syftar till att förklara för barnet varför avvikande beteende är oacceptabelt.

Ungdomars avvikande beteende

Ett brinnande problem är ungdomars avvikande beteende, exempel på vilka tyvärr är många. De första manifestationerna kan ses någonstans under 12-13 åren. Detta är den farligaste åldern när ett barn fortfarande har ett barns uppfattning av världen, men samtidigt har en oemotståndlig önskan att visa sig som vuxen uppstått. Även om barn beter sig normalt är det absolut nödvändigt att inte missa denna period. En förändring av preferenser inom musik och kläder, liksom de första manifestationerna av oförskämdhet, kan bli en alarmerande signal. Om utbildningsåtgärder inte vidtas i tid kan detta leda till följande konsekvenser:

 • fly hemifrån och vagvans;
 • rökning samt användning av alkohol och droger;
 • stöld;
 • sammanslagning till "dåliga" företag;
 • kriminell aktivitet;
 • passion för extremistiska idéer;
 • datorberoende;
 • tidig sexuell aktivitet
 • livshotande hobbyer.

Exempel på negativa och positiva avvikande beteenden hos ungdomar är kända. Medan allt är klart med det förra, uppfattar många det senare som en normal manifestation. Det kan handla om överdriven inlärning eller fysisk utveckling. Trots det faktum att dessa handlingar har en positiv konnotation är det viktigt att se till att barnet inte drar sig tillbaka till sig själv, så att hobbyer inte ersätter kommunikation med kamrater..

Slutsats

Ett exempel på avvikande beteende är alkoholism, vagvancy, banditry och många andra fenomen som samhället aktivt kämpar mot. Orsaken ligger som regel i problemen med barndomen, social orättvisa samt medfödda psykiska störningar. Men det bör förstås att avvikelse inte alltid är en dålig sak. Vi är till exempel mycket skyldiga utvecklingen av vetenskaplig och teknisk utveckling till människor med positiva avvikelser..

Avvikande beteende hos barn och ungdomar

Allt beteende som avviker från sociala normer anses avvikande. Nyckelpunkten är att normer sätts i förhållande till ett specifikt samhälle. Därför anses beteenden som är normalt för vissa människor vara oönskade i en annan kultur..

Det finns ingen allmänt accepterad klassificering av typer av avvikande beteende. Nedan följer flera olika klassificeringar beroende på vilka egenskaper som ligger till grund..

Enligt de mål som individen eftersträvar är avvikande beteende:

 • självisk orientering - önskan att få självisk materiell nytta genom oärliga handlingar eller brott (stöld, bedrägeri, bedrägeri, spekulation);
 • aggressiv inriktning - brott mot personen (våldtäkt, mord, misshandel, förolämpningar);
 • socialt passiv orientering - undvika socialt normativt ansvar, undvika en aktiv livsstil och lösa nödvändiga problem (svik från arbete och skola, olika typer av missbruk, vagrancy, självmordstankar).

När det gäller resultat är avvikelser från normen:

 • positivt - individens handlingar syftar till att övervinna föråldrade standarder, bidra till förändringar i det sociala systemet till det bättre;
 • negativt - en persons handlingar syftar till att förstöra det sociala systemet, vilket leder till dysfunktion och disorganisering.

Vissa experter delar upp avvikande beteende i följande typer:

 • antisocial (kriminell) - en persons handlingar strider mot lagliga, moraliska, etiska och kulturella normer;
 • asocial - en individ utför handlingar som inte överensstämmer med de sociala och juridiska normerna i det samhälle där han bor, liksom seder och traditioner;
 • självförstörande - sådant beteende hotar personlighetens utveckling och integritet.

Avvikande beteende i barndomen och tonåren kan innehålla en kombination av flera typer eller bara manifestera en. Sådana förändringar kan uppträda mycket tidigt på grund av medfödda orsaker, uppstå som ett resultat av fysiska skador som påverkar hjärnans aktivitet och neurologiska tillstånd, eller bildas i uppväxtprocessen eller under påverkan av ogynnsamma sociala och psyko-traumatiska faktorer..

Bedömningen av deras handlingar hos barn och ungdomar kan också vara av annan karaktär. Vissa människor känner sig skyldiga, på grund av vilka deras självkänsla faller och neuroser uppträder. Andra anser att deras beteende är normalt, motiverar det, även om samhället anser att det avviker från normen.

Avvikande beteende hos barn

Föräldrars problem, olydnad och aggressiva aspekter av beteendet får föräldrar att tänka på barnets mentala tillstånd i en tidig ålder.

Anledningarna till avvikande beteende hos barn är ganska olika:

 • Biologiska - inkluderar intrauterina lesioner (toxiska effekter, kvävning etc.), ärftliga sjukdomar som orsakar förseningar i fysisk och mental utveckling, skada på nervsystemet. Detta inkluderar också somatiska och psykiska störningar som barnet fått under de första åren av livet (kraniocerebralt trauma, frekvent stress etc.).
 • Socialt - speglar olika nivåer av nackdelar runt människor. Detta inkluderar alkoholism hos släktingar (till exempel en ung familj bor i samma lägenhet med en drickande farfar), överdrivna konflikter, våld i hemmet. Allt detta provar barnet att anpassa sitt beteende i enlighet med antisociala normer. En ofullständig familj kan också påverka avvikande beteende, eftersom barnet har ett brist på roll och beteendemässiga svar, som bör lånas från motsvarande familjemedlem..
 • Pedagogiskt - detta inkluderar missbruk av förbud, bristen på förklaringar för straff, vilket i sin tur orsakar en protestreaktion från barnet. Avvikande beteende utvecklas också som ett resultat av ett standardiserat tillvägagångssätt för behandling av barn i förskola och skolinstitutioner, där individuella egenskaper inte beaktas.
 • Psykologiska - funktioner i uppfostran i familjen som negativt påverkade barnets emotionella och villiga sfär, till exempel uppväxt som en ”familjeidol”, hyper- eller hypovård, våld i hemmet, alkoholism hos föräldrar. Också psykologiska skäl inkluderar nedsatt tillhörighet till vuxna..

Om det finns medicinska indikationer, bör behandlingen utföras så tidigt som möjligt. När det gäller sociala och pedagogiska skäl är det vettigt att tänka på att ändra strategin för vuxnas beteende.

På samma sätt kräver psykologiska orsaker omedelbar korrigering. Om avvikande beteende ignoreras i barndomen, konsolideras det sedan och blir mer stabilt och strömmar in i tonåren..

Ungdomars avvikande beteende

Avvikande beteende i tonåren är farligare än i barndomen. Först för att en tonåring kan vara mer destruktiv. För det andra, för att korrigering av sådana fenomen kräver aktiv handling och lång tid.

Orsakerna till framväxten av avvikande beteende hos ungdomar kan börja från tidig barndom och kan bildas senare under påverkan av en kollegagrupp eller på grund av en förändring i miljön, feljustering (till exempel på grund av uppdelningen av en familj, förlust av en nära och kära, etc.).

De vanligaste formerna för ungdomars avvikande beteende:

 • destruktiv-aggressiv - den kännetecknas av individens radikala och till och med upproriska handlingar för att etablera nya ordningar i miljön där han befinner sig, det kan vara en familj eller en internat, ett barnhem, samt en förändring i aktiviteten hos en social grupp eller dess plats i den (klass i skolan, en grupp i en cirkel eller en sportavdelning, en gangstergrupp på gatan, etc.).
 • destruktiv-kompenserande - en mildare form av avvikande beteende där en tonåring försöker ta den önskade platsen i samhället eller uppnå vissa förändringar i sin sociala status. Till skillnad från den destruktiva aggressiva formen av beteende i detta fall, ger en person oftast efter sina principer och övertygelser och faller under påverkan av en viss social grupp. Detta kan underkastas reglerna för informella grupper i utbyte mot deras vänskap, skydd, erkännande eller materiella stöd. Till exempel börjar en tonåring som inte tidigare har provat cigaretter eller alkohol eller inte har använt obscent språk att använda dem. Ansluter sig till mobbning av någon utanför gruppen, eller tar en passiv hållning utan att försöka skydda offret från kamratattacker.
 • kompenserande-illusorisk - syftar till att lindra psykiskt obehag och missnöje med det nuvarande läget med hjälp av psykoaktiva ämnen. Det finns ingen opposition mot samhället, tonåringen väljer att isolera sig från honom eller på ett konstgjort sätt ändra den befintliga uppfattningen.

Korrigering av den sista formen av avvikelse orsakar vanligtvis de största svårigheterna, förutom psykologiska egenskaper är det nödvändigt att lösa problemet med missbruk.

Förebyggande av avvikande beteende

Förebyggande åtgärder bör syfta till att identifiera barn i riskzonen, eliminera faktorer som bidrar till utvecklingen av avvikelser samt tillhandahålla snabb hjälp.

För att stabilisera de emotionella och beteendemässiga sfärerna hos barn och ungdomar är det nödvändigt:

 • Att skapa intresse för omvärlden och människor, önskan att studera och förstå mönstren för människors svar och samhällets funktion. Detta bör göras inte bara i utbildningsinstitutioner utan i första hand i familjen..
 • Att bekanta barnet med lämpliga regler för beteende i olika livssituationer. För barn är det möjligt att konsolidera nödvändiga färdigheter på ett lekfullt sätt, för tonåringar är träningspass lämpliga.
 • Utveckla adekvat självuppfattning och självkänsla, vilket därefter gör det möjligt att navigera i alla situationer och välja lämpligt beteende bland de strategier som har lärt sig tidigare.
 • Utveckla kommunikationsförmåga i olika former för alla situationer, liksom för olika kategorier av människor. Ju mer en person får lämplig övning, desto större är sannolikheten för att omedvetet använda rätt strategi i en verklig situation..
 • Föräldrar uppmärksammar familjens interaktion och psyko-emotionell atmosfär. Utveckla ömsesidig förståelse och föräldrakompetens.

För kategorierna barn och ungdomar som har genomgått korrigeringsprogram är det nödvändigt att förhindra återgång till tidigare former av interaktion. Här kommer nyckelpunkterna att vara utvecklingen av de förvärvade färdigheterna, motsvarande moraliskt och psykologiskt stöd..

Exempel på avvikande beteende och den korrekta reaktionen hos föräldrar

Ett av de vanligaste exemplen som föräldrar vänder sig till en psykolog är när ett barn beter sig aggressivt utan någon uppenbar anledning eller gör skandaler.

Det mest effektiva vuxnasvaret för att förhindra återkommande av dessa manifestationer är inget svar alls. De där. även om barnet faller på golvet, drunknar i hysteri och ropar på hela gatan, bör föräldern börja prata med honom först efter att ha lugnat ner. Således tränas självkontroll och beteende förstärks, där barnet förstår att han bara kommer att lyssnas på med normalt beteende..

Frånvaro och systematiskt misslyckande med att slutföra uppdrag bör inte orsaka föräldrarnas överreaktion, men de kan inte heller ignoreras. Denna form kan vara ett sätt att väcka uppmärksamhet på sig själv från familjen, eller det kan uppstå som ett resultat av psykologiska svårigheter i skolans team. Här är det viktigt att lugnt diskutera orsakerna till detta beteende med barnet utan att ordna förhör och inte antyda till straff. Det viktigaste är att låta barnet förstå att du är samtidigt, det vill säga att de till och med är redo att skriva en anteckning till klassläraren om en banal vila kommer att rätta till situationen.

I händelse av brott och / eller förekomst av fakta om droganvändning krävs kardinalåtgärder för att undertrycka denna typ av beteende fram till byte av bostad, om det inte finns andra möjligheter att ändra barnets sociala krets. En grundlig undersökning av orsakerna till detta beteende och deras eliminering är också nödvändig, eftersom det är mycket troligt att det återkommer utan att "roten" till problemet tas bort..

Korrigering av avvikande beteende

Om föräldrar märker avvikelser i sitt barns beteende och inte självständigt kan reglera det, är det nödvändigt att söka råd från ett barn eller en ungdomspsykolog så snart som möjligt, beroende på hans ålder..

Det är inte meningsfullt att vänta tills sådana tendenser försvinner av sig själv, eftersom ögonblicket för enkel korrigering kan missas och situationen fortsätter att förvärras. Verbal aggression förvandlas snabbt till fysisk aggression, frånvaro slutar med droganvändning, medan barn vanligtvis inte inser de förödande konsekvenserna.

Barn som väljer antisocialt beteende ser ofta inte något förkastligt i detta, så de kan vägra att gå till ett samråd med en specialist. Det finns inget behov av att dra dem in på kontoret med våld, men föräldrar måste komma.

Efter att ha förstått den enskilda situationen kommer psykologerna i "Amber" -centret att föreslå olika tekniker och taktik för handlingar till föräldrarna själva för att rätta till barnets beteende.

Vi använder specialister med lång erfarenhet av att korrigera avvikande beteende hos barn och ungdomar. Vi arbetar både enligt klassiska metoder och enligt innovativa och författares.

Huvuduppgiften är att ta itu med frågor och problem med barn och ungdomar på ett heltäckande sätt. Endast i det här fallet kan du uppnå ett positivt resultat när du kommunicerar med dem, nå ut till dem och arbeta igenom deras erfarenheter, stress, traumor för att korrigera avvikande beteende.

Om du är orolig för ditt barns avvikande beteende, ring oss på (812) 642-47-02 och boka en tid med en specialist. Vi hjälper till att åtgärda situationen!