Ta ett IQ-test av Hans Eysenck

(Hans Eysenck) och upptäck dina förmågor

Alla tänkte minst en gång på hur man fick reda på bedömningen av sina intellektuella förmågor. Detta kan göras med hjälp av ett IQ-test..
Vår tjänst presenterar det mest exakta, klassiska Eysenck IQ-testet, som är tillgängligt för registrerade deltagare i systemet..
Att klara testet i en bekväm miljö för dig, när som helst, hjälper dig att få tillförlitliga resultat på intelligensnivå. Eysencks IQ-test är 40 frågor av varierande svårighet, som måste besvaras inom 30 minuter.

Diagnostik av temperament enligt Eysencks frågeformulär

Eysencks personlighetsfrågeformulär är en serie av flera författares frågeformulär som syftar till att diagnostisera en persons temperamentsmässiga egenskaper. Metoden bygger på antagandet från den berömda forskaren-psykologen Hans Eysenck att hela uppsättningen egenskaper som beskriver en person kan representeras av två huvudfaktorer: extraversion / introversion (personlighetsorientering antingen till världen av externa föremål eller till den subjektiva inre världen) och neurotik ( emotionell stabilitet eller instabilitet). Korsningen av dessa två bipolära egenskaper gör att du kan få ett intressant resultat - en ganska tydlig tilldelning av en person till en av fyra typer av temperament: kolerisk, sanguin, flegmatisk, melankolisk.

Implementeringsfunktioner:

 • bekväm onlineversion: svar med ett klick, stora knappar för pekskärmar;
 • alla detaljer i beräkningarna är tillgängliga för pedagogiskt bruk;
 • för varje resultat genereras en kort länk som kan delas;
 • helt gratis och anonym, ingen registrering krävs.

Beskrivning | Litteratur
D. Ya. Raigorodsky
• Praktisk psykodiagnostik
Tekniker och tester
M.: Bakhrakh-M, 2011, ISBN 978-5-94648-092-5

Den uppmärksammade boken innehåller tre avsnitt: 1 - diagnos av mentala tillstånd och personlighetsdrag; 2 - diagnostik av interpersonella och familjerelationer; 3 - diagnostik av professionell rekrytering - och representerar den mest kompletta samlingen av metoder och tester av praktisk psykodiagnostik som publicerats tills nyligen. Tekniker och tester åtföljs av nycklar - en beskrivning av metoder för bearbetning av de erhållna resultaten.

Samlingen riktar sig främst till professionella psykologer och studenter från psykologiska fakulteter, men kommer att vara intressant och användbar för den bredaste kretsen av proffs och läsare..

A. A. Karelin
• Stor uppslagsverk av psykologiska tester
M.: Eksmo, 2007, ISBN 978-5-699-13698-8

Detta encyklopedi presenterar en rik samling av moderna metoder för psykologisk testning, som används för att studera en persons emotionella, intellektuella och personliga egenskaper. Det föreslagna urvalet av testade i praktikprov innehåller:

- populära tester som gör att du kan titta på dig själv utifrån, identifiera landmärken för utvecklingen av ditt eget "jag", förstå orsakerna till problem i relationer med människor runt omkring dig, att bestämma valet av yrke, att förbereda barnen för skolan;

- professionella tester som hjälper psykologer att avslöja en persons dolda förmågor och motiv, eliminera hans personliga och professionella problem.

De otvivelaktiga fördelarna med denna publikation är ett stort urval av de presenterade metoderna samt en förståelig, tydlig beskrivning av proceduren för genomförande och bearbetning av tester. Dessutom innehåller boken tekniker för "förklädd testning" som gör att du kan bestämma de huvudsakliga egenskaperna hos interpersonella relationer i arbetskollektivet och familjen.

O. P. Eliseev
• Workshop om personlighetspsykologi
SPb.: Peter, 2010, ISBN 978-5-49807-456-6

Den föreslagna boken är den tredje, reviderade utgåvan av en lärobok om en av de mest relevanta psykologiska disciplinerna, som kan användas både för seminarier och laboratorier, och för föreläsningar om personlighetspsykologi. Författaren föreslår en teknik för den komplexa studien av personlighet baserad på kombinationen av dess individuella, individuella, objekt och subjektiva egenskaper. På grundval av en universell skala byggs en enhetlig profil av psykologisk aktivitet som öppnar nya möjligheter för att ställa en diagnos och förutsäga en persons personliga utveckling och en objektiv bedömning av hans psykologiska hälsa..

Denna handbok rekommenderas för lärare, doktorander och studenter vid humanitära och medicinska universitet och högskolor samt för ett brett spektrum av specialister som är intresserade av individens systemiska kognition..

Hans Eysenck, Glenn Wilson
• Hur man mäter personlighet
M.: Kogito-Center, 2000, ISBN 5-89353-028-4, 0-14-013608-8

Författarna redogjorde i detalj för principerna för att sammanställa personlighetsfrågeformulär, analysera metoder för att skapa en psykologisk modell av personlighet. Boken innehåller texter om sex parametrar för mätning av enskilda egenskaper. Hög professionalism, förklaring av de teoretiska grunderna för testförfarandet skiljer denna bok från ett antal andra publikationer.

Eysenck Temperament Test (EPI)

Temperamentstyper är en av de mest kända personlighetstypologierna. Även de som är mycket långt ifrån psykologi känner till existensen av sanguina, flegmatiska, koleriska och melankoliska människor. Och ett av de mest kända temperamenttesten är Hans Eysencks personlighetsfrågeformulär, eller Eysenck Personality Inventory - EPI. Du kan ta detta test online på vår webbplats - det presenteras nedan.

EPI-test: allmän information

Som du vet tog Hippokrates, som beskrev 4 typer av temperament, som grund för sin klassificering av hur kroppsvätskor påverkar en person: blod, lymf och gall. Hans Eysencks tillvägagångssätt, även känd som skaparen av IQ-testet, möter moderna idéer om typer av temperament. Enligt hans teori bestäms temperament av två huvudindikatorer - extraversion / introversion och neuroticism..

När det gäller den första indikatorn är det osannolikt att det kommer att ställa frågor. Denna skala kommer att berätta om du är en introvert eller en extrovert. I sin tur är neuroticism en skala som speglar emotionell stabilitet eller instabilitet, reaktion på yttre stimuli och / eller stress. En person med hög neurotisk nivå kännetecknas av levande känslomässiga reaktioner, känslomässig instabilitet, humörsvängningar, irritabilitet, impulsivitet etc..

EPI-testet dök upp 1963, och några år senare skapade Hans Eysenck tillsammans med Sibylla Eysenck EPQ-testet (Eysenck Personality Questionnaire), även kallat PEN (Psychoticism, Extraversion, and Neuroticism). Som namnet antyder, utöver de två indikatorerna som beskrivs ovan, lades psykotism till dem. Du kan också ta detta frågeformulär på vår webbplats..

Ta Eysencks temperamenttest

EPI-frågeformuläret skapades i två helt likvärdiga versioner. Vi har presenterat alternativ A. Det finns 57 frågor i testet som ska besvaras "Ja" eller "Nej". 24 ägnas åt introversion / extraversion, ytterligare 24 - till neuroticism och 9 - skalans skala. Denna skala visar hur ärlig du var mot dig själv när du svarade på testfrågorna..

Avskrift av EPI-testresultat

Lögnskalan visar din ärlighet när du svarar på frågor. Om du fick mer än 4 poäng var du troligtvis inte alltför ärlig mot dig själv, och detta kunde inte annat än påverka testresultaten.

 • 0-4 - en ljus introvert;
 • 5-9 - introvert;
 • 10-14 - Eysenck själv använde inte ett sådant begrepp, men i princip kan man säga att en person med denna betydelse är en ambivert, det vill säga en som, beroende på situationen, visar egenskaperna hos både en extrovert och en introvert;
 • 15-19 - extrovert;
 • 20-21 - ljus extrovert
 • 0-7 - låg nivå av neuroticism;
 • 8-13 - den genomsnittliga nivån av neuroticism;
 • 14-19 - hög nivå av neuroticism;
 • 20-24 - mycket hög nivå av neuroticism

För att bestämma din dominerande temperamenttyp, jämför resultaten från tidigare skalor:

 • höga nivåer av extraversion och neuroticism - kolerisk;
 • hög nivå av extraversion och låg nivå av neuroticism - sanguine;
 • låg nivå av extraversion och hög nivå av neuroticism - melankolisk;
 • låga nivåer av extraversion och neuroticism - flegmatisk.

Nedan finns den så kallade Eysencks kvadrat, som återspeglar typerna av temperament beroende på nivåerna av neuroticism och introversion / extraversion..

Låt oss komma ihåg att var och en av oss är en blandning av alla fyra typer av temperament, medan man som regel dominerar och resten uttrycks i mer eller mindre utsträckning. Om du vill veta procentandelen i din karaktär av alla slag (sanguin, kolerisk, flegmatisk och melankolisk), ta ett nytt temperamenttest "Formel enligt Belov." Strelaus temperamenttest är också intressant, vilket kännetecknas av en helt annan inställning till denna fråga..

Eysenck-test för att bestämma typen av temperament

1. Föregångstest 2. Förbättrade metoder 3. Beskrivning av skalor 4. Ta testet online

Temperament är en stabil uppsättning individuella mentala egenskaper som baseras på typen av mänsklig högre nervaktivitet. Bildar grunden för utvecklingen av karaktärsdrag.

Forskare har försökt bestämma typen av temperament från antiken till nutid. Experimentell psykolog G. Eysencks personlighetsfrågeformulär (EPI) är en klassisk teknik som föreslogs 1963 baserat på två av hans tidigare tester. Den teoretiska grunden bildas av begreppen "extraversion", "introversion" och "neuroticism", som författaren förstod som genetiskt bestämda egenskaper hos centrala nervsystemet.

Detta test är fortfarande populärt idag - på grund av sina enkla instruktioner, tillgänglig bearbetning och möjligheten att gå online på Internet snabbt och gratis.

Hans Jurgen Eysenck är en världsberömd forskare som skapade ett test för att bestämma den mänskliga intelligenskvoten - IQ, som fortfarande används idag..

Föregångstester

Det första MMQ-frågeformuläret föreslogs 1947. Den använde en enda skala som diagnos - "neuroticism". Den innehöll 40 uttalanden som personen gick med på eller inte. Under vidare forskning om omfattande prover bestämde forskaren att svaren på frågorna i detta frågeformulär gjorde det möjligt att utpeka en annan mätningsskala - "extraversion-introversion".

Nio år efter det att det första testet publicerades föreslog Eysenck ett andra personlighetsfrågeformulär - MPI, bestående av 48 frågor.

Under ledningen avslöjades skillnader mellan författarens teoretiska uttalanden och uppgifterna, därför fortsatte forskare och anställda att söka efter nya möjligheter som skulle möjliggöra att bestämma typen av temperament i enlighet med de föreslagna skalorna - "neurotik", "extraversion och introversion".

Förbättrade tekniker

1963 föreslogs EPI-frågeformuläret (Eysenck Personality Inventory) - en ny teknik vars frågor, i mängden av 48 frågor, är utformade för att diagnostisera skalorna "neuroticism" och "extraversion-introversion", och 9 läggs till i skalan för "lögner" - med hjälp bestäms en persons önskan att "försköna" sig själv (totalt 57 poäng bestämdes).

EPI-metoden utvecklades på basis av svar från mer än 30 tusen personer, vilket är flera storleksordningar högre än antalet som var involverat i skapandet av MMQ och MPI.

Testet använder två alternativ med olika frågor, men identiska i form och betydelse (används två gånger).

Sex år senare föreslår Hans och Sibylla Eysenck EPQ, ett personlighetsfrågeformulär som diagnostiserar inte bara de tidigare två beskrivna skalorna och skalan av "lögner" utan också psykotism. Dess höga nivå är förknippad med svårighetsgraden av speciella tillstånd där förekomsten av otillräckliga mentala reaktioner (psykos) är möjlig. Testet består av 101 frågor.

Eysencks namn är också känt på grund av det faktum att han föreslog en metod för att identifiera självbedömning av mentala tillstånd, under vilken passage närvaron av en rådande psykotyp bestäms - frustration, ångest, aggressivitet och styvhet.

För närvarande är EPQ inte särskilt populär, och inte bara för att det tidigare testet innehöll 57 frågor - nästan hälften av den nuvarande. Många utländska forskare hävdar att omfattningen av psykotism inte kan ha en vetenskaplig grund, och resultaten som erhållits under experiment är ofta motstridiga..

Beskrivning av vågar

Extraversion är ett drag som innebär att man fokuserar på människorna runt, interaktion med dem. Den typiska utåtriktade är sällskaplig, impulsiv, full av optimism, föredrar att gå vidare, är benägen att ta risker.

Introversion är kännetecknande för människor som är nedsänkta i sig själva, återhållsamma och håller avstånd från andra (med undantag för nära människor). En introvert gillar inte att agera riskabelt, försöker medvetet närma sig valet av lösningar. Håller impulsiva manifestationer under kontroll och är pessimistisk.

Således är den verkliga EPI-metoden, som låter dig bestämma typen av temperament, tillgänglig för passering och lätt att bestämma och tolka resultaten..

Eysenck IQ-test

Eysencks speciella IQ-test utvecklades för att bestämma bedömningen av en persons intellektuella förmågor. Tack vare detta test kan du ta reda på din IQ och jämföra med klassificeringen. Den genomsnittliga IQ är 100 poäng. Har du någonsin undrat vad din IQ är??

Prova vårt IQ-test och ta reda på din intelligensnivå nu! Tillgång till Eysencks test är helt gratis.

IQ-resultat - klassificering

Under medel

Över medel

Intressanta aspekter av Eysencks IQ-test

Detta IQ-test uppfanns av den engelska psykologen Hans Eysenck. Denna typ av IQ-test har cirka 8 olika alternativ. Testet är ganska populärt och innehåller verbala, numeriska och visuellt-rumsliga frågor tack vare vilka du kan ta reda på din intelligensnivå.

Eysencks IQ-testresultat uppfyller också allmänna standarder..

Eysenck test nummer 1

Testinstruktioner

Testet består av 40 uppgifter. Testtiden är begränsad - 30 minuter, så försök att svara på frågorna så snabbt som möjligt. Tveka inte för länge på en uppgift; kanske är du på fel väg och det är bättre att gå vidare till nästa. Å andra sidan, ge inte upp för lätt; de flesta uppgifterna kan lösas med lite tålamod. Använd ditt sunt förnuft när du inte är säker på om du vill lämna ett problem olöst. Och kom ihåg att problemets problem i allmänhet ökar när du närmar dig slutet av testet. Vem som helst kan svara på vissa frågor korrekt, men ingen kan svara rätt på alla frågor under den tilldelade tidsperioden.

Ditt svar kommer i varje fall att vara ett separat nummer, symbol, bokstav eller ord. Du kan välja från listan eller söka efter rätt svar själv. Ange ditt svar tydligt på den angivna platsen. Om du inte hittar svaret, gissa inte, men om du har en idé, men du är inte helt säker på om det är korrekt, lägg den idén i rutan som är avsedd för svaret. Det finns ingen "fångst" i de föreslagna problemen, men du bör alltid överväga olika sätt att lösa problemet. Se till att du förstår uppdraget innan du fortsätter med lösningen..

Du kommer att slösa bort tid om du “tar tjuren vid hornen” utan att bry dig om vad problemet är.

I flera fall kan du hitta alternativa svar som uppfyller alla villkor för att lösa problemet. I det här fallet måste du anse att ditt svar är korrekt..

Obs! Prickar eller understrykningar anger antalet bokstäver i ett ord som saknas. till exempel betyder (....) att det saknade ordet du behöver hitta består av fyra bokstäver.

IQ test iq test för vuxna IQ test intelligens test intelligens test för militära Eysenck test

Test: Eysenck Personality Inventory (EPI)

Eysenck Personality Inventory (EPI) är ett av de mest kända professionella testerna. Det är populärt bland både psykologer och personer som är intresserade av psykologi på hobbynivå..

Detta test består av 57 frågor, som är grupperade i tre skalor: extraversion / introversion, emotionell stabilitet / instabilitet och den så kallade lögnskalan (tillförlitlighet).

Eysencks test är väldigt korrekt, du kommer att se detta om några minuter. Och hemligheten med dess noggrannhet är att detta test skapades på grundval av en studie av mer än 30 tusen personers personligheter..

Om du vill ta reda på din typ av temperament och ta reda på hur känslomässigt stabil du är, är Hans Eysenck personlighetsfrågeformulär precis vad du behöver!

Har du ofta sugen efter nya intryck, att "skaka upp saker", att uppleva spänning??

Behöver du ofta vänner som kan muntra upp dig eller trösta dig??

Du betraktar dig själv som en bekymmerslös person?

Är det svårt för dig att ge upp dina avsikter?

Tänker du sakta på ditt företag, föredrar att vänta innan du agerar?

Håller du alltid dina löften?

Har du ofta upp-och nedgångar av humör?

Du brukar agera och prata snabbt utan att tveka.?

Har du någonsin känt att du är olycklig, även om det inte fanns någon god anledning till detta??

Är det sant att du är redo att bestämma mycket för en satsning?

Är du generad när du vill träffa någon av motsatt kön??

Händer det någonsin att när du blir arg, tappar du humöret?

Handlar du ofta under påverkan av ett tillfälligt humör??

Är du ofta orolig för vad du gjorde eller sa att du inte borde göra eller säga?

Föredrar du vanligtvis böcker framför människor?

Är det lätt att förolämpa dig?

Gillar du att vara i företaget ofta?

Har du ibland tankar som du vill dölja för andra??

Är det sant att du ibland är full av energi, så att allt brinner i dina händer och ibland helt trögt?

Föredrar du att ha färre vänner, men nära dig?

Drömmer du ofta?

När någon skriker på dig svarar du in natura?

Störs du ofta av skuldkänslor??

Är alla dina vanor bra och önskvärda??

Kan du ge dina känslor fria tyglar och ha kul med företaget?

Kan du säga att dina nerver ofta sträcks till det yttersta?

Betraktas du som en livlig och glad person?

Känner du ofta, efter att ha gjort något viktigt, att du kan göra det bättre??

Du är tystare när du är med andra människor.?

Du skvallrar ibland?

Händer det någonsin att du inte kan sova eftersom olika tankar kommer in i ditt huvud??

Om du vill veta om något vill du hellre läsa om det i en bok än att fråga folk?

Är du ibland så kåt att du inte kan sitta still?

Gillar du arbete som kräver ständig uppmärksamhet från dig?

Har du svaghet och yrsel??

Skulle du alltid betala för bagagetransport om du inte var rädd för att bli kontrollerad?

Det är obehagligt för dig att vara i ett samhälle där de gör narr av varandra.?

Är du irriterad?

Gillar du arbete som kräver snabba åtgärder??

Är det sant att du ofta hemsöks av tankar om olika problem och fasor som kan uppstå, även om allt slutade bra?

Du är orolig i dina rörelser?

Har du någonsin kommit sent för ett datum eller en skola (arbete)?

Har du ofta mardrömmar??

Är det sant att du älskar att prata så mycket att du aldrig missar chansen att chatta med en främling?

Har du svår huvudvärk?

Du skulle känna dig olycklig om du berövades kommunikationen med människor under lång tid?

Kan du kalla dig själv en nervös person?

Finns det människor bland dina bekanta som du uppenbarligen inte gillar?

Kan du säga att du är en mycket självsäker person?

Är du lätt förolämpad när människor påpekar dina misstag på jobbet eller dina personliga misstag??

Det är svårt att ha riktigt festglädje?

Är du orolig för känslan av att du är värre än andra?

Är det lätt för dig att återuppliva ett ganska tråkigt företag?

Pratar du någonsin om saker som du inte förstår?

Eysenck test nummer 1

Testinstruktioner

Testet består av 40 uppgifter. Testtiden är begränsad - 30 minuter, så försök att svara på frågorna så snabbt som möjligt. Tveka inte för länge på en uppgift; kanske är du på fel väg och det är bättre att gå vidare till nästa. Å andra sidan, ge inte upp för lätt; de flesta uppgifterna kan lösas med lite tålamod. Använd ditt sunt förnuft när du inte är säker på om du vill lämna ett problem olöst. Och kom ihåg att problemets problem i allmänhet ökar när du närmar dig slutet av testet. Vem som helst kan svara på vissa frågor korrekt, men ingen kan svara rätt på alla frågor under den tilldelade tidsperioden.

Ditt svar kommer i varje fall att vara ett separat nummer, symbol, bokstav eller ord. Du kan välja från listan eller söka efter rätt svar själv. Ange ditt svar tydligt på den angivna platsen. Om du inte hittar svaret, gissa inte, men om du har en idé, men du är inte helt säker på om det är korrekt, lägg den idén i rutan som är avsedd för svaret. Det finns ingen "fångst" i de föreslagna problemen, men du bör alltid överväga olika sätt att lösa problemet. Se till att du förstår uppdraget innan du fortsätter med lösningen..

Du kommer att slösa bort tid om du “tar tjuren vid hornen” utan att bry dig om vad problemet är.

I flera fall kan du hitta alternativa svar som uppfyller alla villkor för att lösa problemet. I det här fallet måste du anse att ditt svar är korrekt..

Obs! Prickar eller understrykningar anger antalet bokstäver i ett ord som saknas. till exempel betyder (....) att det saknade ordet du behöver hitta består av fyra bokstäver.

IQ test iq test för vuxna IQ test intelligens test intelligens test för militära Eysenck test

Eysencks IQ-test

Tekniken är utformad för att bedöma intellektuella förmågor, för att bestämma i vilken utsträckning ämnet har icke-standardtänkande. För studier av personer från 18 till 50 år med minst gymnasieutbildning.

Den genomsnittliga IQ-nivån varierar vanligtvis från 100 till 120 poäng. Om mer än 130 poäng uppnås efter att ha passerat testet kan den här personen betraktas som smart, om mer än 150 - ett geni. Och om resultatet är mindre än 80, indikerar detta mental retardation..

Men detta Eysenck IQ-test mer testar inte din intellektuella nivå, utan din förmåga att lösa logiska problem. Tyvärr tar Eysencks IQ-tester inte hänsyn till en persons känslomässiga tillstånd. Till exempel, om en person är i trubbel på jobbet eller hemma, kommer Eysencks svar på IQ-testet att bli motsvarande lägre än vanligt. Och därför visas IQ felaktigt.

Testinstruktioner:
Testet ges exakt 30 minuter. Stanna inte för länge med en uppgift. Kanske är du på fel spår och det är bättre att gå vidare till nästa uppgift. Men ge inte upp för lätt; de flesta uppgifter kan lösas om du - visar lite uthållighet. Det är sunt förnuft att fortsätta tänka på ett uppdrag eller att ge upp och gå vidare till nästa. Tänk dock på att uppgifterna i slutet av serien blir i allmänhet svårare. Varje person kan lösa några av de föreslagna uppgifterna, men ingen klarar av alla uppgifter på en halvtimme.

Svaret på uppgiften består av ett nummer, en bokstav eller ett ord. Skriv svaret på uppgiften i specialfältet för svar. Om du inte kan lösa problemet ska du inte skriva svaret slumpmässigt. Om du har en idé, men du inte är säker på den, är svaret fortfarande nedlagt.

Testet innehåller inte "knepiga" uppgifter, men du måste alltid överväga flera lösningar. Innan du fortsätter med lösningen, se till att du förstår vad som krävs av dig. Du kommer att slösa bort tid om du hanterar en lösning utan att förstå vad uppgiften är..

Anmärkningar:
1. Prickarna representerar antalet bokstäver i det saknade ordet. Till exempel (....) betyder att det saknade ordet består av fyra bokstäver.
2. För att lösa vissa uppgifter måste du använda en sekvens av bokstäver i det ryska alfabetet utan bokstaven "ё".

Eysenck IQ Test online

IQ (intellektuell utveckling), intelligenskvotient - en kvantitativ indikator på intelligensnivån jämfört med nivån för en genomsnittlig person.

Varje person har sin egen typ av intelligens med olika riktningar. Någon är mer kapabel till matematik, vissa människor har en musikalisk intelligens, eller det humanitära är dominerande - i detta avseende finns det många varianter. Intelligens, inkluderar mental vakenhet, förmågan att snabbt navigera i en mängd olika livssituationer, fatta rätt beslut, särskilt när det inte finns mycket tid att tänka.

Har du någonsin undrat vad dina intellektuella förmågor är? Vill du utöka horisonten för din utveckling och delta i användbar och trevlig mental träning? Då är vårt IQ-test för dig..

Vi vill erbjuda dig ett klassiskt, omfattande test som gör att du kan ta reda på alla dina frågor om dina möjligheter, tillväxten av intellektuell utveckling och potential.

Ta vårt test i bästa möjliga miljö, när som helst när du har möjlighet att få mest korrekta resultat.

Eysencks test är en uppgift om en mängd olika ämnen, de måste lösas på 30 minuter.

Vissa föräldrar på helgdagar eller helger står inför det faktum att deras älskade barn, som inte får den vanliga dagisvolymen att springa och krångla, är aktivt stygg hemma, vilket orsakar mycket besvär för hushållen.

Nästan alla mammor står inför sådana problem. Barnet blir rastlöst, drar åt benen, skriker högt, anstränger sig. Dessa tecken hjälper mamman att förstå att barnet är orolig för magont..

Många föräldrar, som hör orden "barnet behöver tempereras", målar själva hemska bilder där okänsliga vuxna håller barnet under en ström av kallt vatten eller tar ut nakna i den frostiga luften.

Den presenterade artikeln är en introduktionsplan och innehåller användbar information för föräldrar om riktlinjer och normer för att identifiera graden av utveckling av mentala processer hos barn som motsvarar deras åldersgrupp. Genom informationen i den här artikeln kan föräldrar testa sitt barns potential oberoende av varandra..

Visst drömmer alla föräldrar bara om ett idealiskt barn, men det är väldigt svårt att uppfostra och göra stora ansträngningar. Men psykologer försäkrar att föräldrarnas huvudsakliga misstag är utbildning genom ständig skrik och fysisk bestraffning..

Alla vet att en bebis inte ska lämnas ensam i en lägenhet. Om du behöver gå någonstans, är det lämpligt att be en granne att stanna hos ditt barn och om du bor i närheten.

Att få ett bra jobb är svårt nog för en person, du måste ha sådan kunskap för att bli bäst bland andra.